27 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30608

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: