23 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30604

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: