22 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30603

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: