13 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30594

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: