12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YARGI İLÂNI

 


Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: