9 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30590

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ticaret Bakanlığı Dereköy Gümrük Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinden:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: