4 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30585

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KÜTÜPHANE HF RFID SİSTEMİ VE CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kuşadası Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden: