2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmîalem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: