1 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30582

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: