28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Belediye Başkanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: