27 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30578

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI, HAVALI, TAŞIMA SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:


DİJİTAL NÖTRON VE GAMMA RAY PROBU,  YÜZEY MODÜLÜ VE YÜZEY YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: