23 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30574

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AKDAĞ İSALE HATTI YENİLEME VE MİCROHES YAPIMI VE 25 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bismil Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: