20 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30571

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: