13 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30564

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:


27 ADET İLERİ TEKNOLOJİ FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:


1 ADET ELEKTRON IŞIN ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:


AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İHSANİYE MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:

8538


27 ADET İLERİ TEKNOLOJİ FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

8603/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

8600/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

8537


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:

Untitled-1

Untitled-2


1 ADET ELEKTRON IŞIN ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

8570/1-1


DÜZELTME İLANI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

03.10.2018 tarihli ve 30554 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ‘‘Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli İrtifak Hakkı Tesis Etmek Ve Tahsisli/İzinli Alanların Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı ve İşletilmesi’’ işine ait ilanda, istenilen belgelerin belirtildiği bazı maddelerin içeriğindeki madde sayıları sehven yanlış yazılmış olup, istenilen belgelerin düzeltilmiş hali aşağıdaki şekilde olacaktır.

3.9. Bu ilanın 3.22 maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-8) beyanname,

3.16. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi bu ilanın madde 3.19. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,

3.17. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-7'ye uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi bu ilanın 3.19. maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)

3.31. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.2., 3.3. ve 3.7.  maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

3.32. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;   3.1., 3.4., 3.6., 3.9., 3.10., 3.14.  maddelerinde yer alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.

3.33. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.5 maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler.

3.34. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.19. ve 3.21. maddesinde belirtilen belgeyi ortaklardan birinin sağlaması yeterlidir.

3.35. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.22. maddesinde sayılan şartları ortak girişim bütününün birlikte sağlaması yeterlidir.

İlan olunur.

8576/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:


 

8577/1-1


AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İHSANİYE MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

8578/1-1


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:

8566/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

8595/1-1