10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85339’nolu parselasyon planı 10.10.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85339’Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 7 parsel.

İlanen duyurulur.

8459/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

İLAN EKİM 2018

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

8513/1-1