7 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30558

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.09.2018     Karar No: 530

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-15 ve Kayaköy-18 lokasyon yolu ve boru hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığıyla temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve bunun üzerine anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyü 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018, 23.05.2018 ve 04.06.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyündeki 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m²'lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık

 

Ada No

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m²)

275

2

Meymene OĞUL (Mehmet kızı)

Yaşar OĞUL (Mehmet oğlu)

Rauf OĞUL (Recep oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Ali kızı)

Sadık OĞUL (Murtaza oğlu)

Rahime (Hüseyin kızı)

Emine (Mehmet kızı)

Süleyman OĞUL (Murtaza oğlu)

Zeynep OĞUL (Mehmet kızı)

Mehmet OĞUL (Ahmet oğlu)

Meryem OĞUL ( Ahmet kızı)

Ali OĞUL (Ahmet oğlu)

Hasan OĞUL (Ahmet oğlu)

Ayşe OĞUL (Ahmet kızı)

Lamia OĞUL (Ahmet kızı)

Fatma OĞUL (Ahmet kızı)

142,21 m²

                                                                              Genel Toplam: 142,21 m²

8375/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2018     Karar No: 529

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Adana il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/O34-b pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Paşaoğlu-1 ve Paşaoğlu-2 lokasyon sahaları arası doğalgaz boru hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34 m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48 m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39 m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin 260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, İncirlik mahallesindeki 2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 20.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34 m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48 m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39 m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin 260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, İncirlik mahallesindeki 2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adana

İlçesi           : Sarıçam

Mahallesi    : Göztepe

Mevkii        : Ören

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

388

Şenel BECERİKLİ (Halil kızı)

Gökhan BOYVADAOĞLU (Vahap oğlu)

745,34 m²

398

Tahir KARSLI (Hüsnü oğlu)

672,25 m

399

Tahir KARSLI (Hüsnü oğlu)

   47,11 m²

400

Tahsin YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

Hasan YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

Yasin YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

Murat YUMRU (Halil İbrahim oğlu)

Hüseyin YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

Fehime GÜLTER (İsmail Hakkı kızı)

Emine KILIÇ (Hasan kızı)

Ömer YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

Meri KARACA (Halil İbrahim kızı)

Melih YUMRU (Halil İbrahim oğlu)

Fadime YÜMRÜ (Hasan kızı)

Halime YÜMRÜ (Ahmet kızı)

Mehmet Emin YÜMRÜ (Hasan oğlu)

Meliha YÜMRÜ (Halil kızı)

Elif TİLKİ (İsmail Hakkı kızı)

Gülsüm TÜRKMEN (İsmail Hakkı kızı)

İrfan YÜMRÜ (İsmail Hakkı oğlu)

İsmail Hakkı YÜMRÜ

74,48 m²

401

Dede YÜMRÜ (Mustafa oğlu)

   92,32 m²

402

Aysel KAR (Bilal kızı)

Durmuş YAZICI (Bilal oğlu)

Emine NEVRUZ (Bilal kızı)

Fuat YAZICI (Bilal oğlu)

Gülten ÇELİK (Bilal kızı)

Huriye YAZICI (Mustafa kızı)

Özlem ONGUN (Bilal kızı)

Rifat YAZICI (Bilal oğlu)

Songül ATEŞ (Bilal kızı)

245,92 m²

403

Güner ATEŞ (Abidin oğlu)

247,39 m

404

Mehmet ÇELİK (Durmuş oğlu)

178,80 m²

405

Fadime ŞAHAN (Musa kızı)

Veli ŞAHAN (Musa oğlu)

Durmuş ŞAHİN (Musa oğlu)

Harun ŞAHAN (Muammer oğlu)

Nazmiye ŞAHAN (Muhammet kızı)

Ozan ŞAHAN (Muammer oğlu)

Oğuzhan ŞAHAN (Muammer oğlu)

Hamza ŞAHAN (Musa oğlu)

Veli ŞAHAN (Muammer oğlu)

390,11 m²

406

Fatma ŞAHİN (Musa kızı)

260, 74 m²

407

Göktürk BOYVADAOĞLU (Vahap oğlu)

Mehmet ASİLAZMAZ (Memili oğlu)

İlhan SAFAT

Fevzi ASİLAZMAZ (Mehmet oğlu)

Ömer BÜBER (Mehmet oğlu)

Fadime GÜDER

Necdet ASİLAZMAZ (Memili oğlu)

Murat ASİLAZMAZ (Selami oğlu)

İrfan ÖZELBAYKAL (Selami kızı)

Fatma AKGÜN

Mehmet ÇELİK (Durmuş oğlu)

Mehmet SERBES (Hüseyin oğlu)

1226,33 m

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adana

İlçesi           : Yüreğir

Mahallesi    : İncirlik

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m²)

2244, 2246

Ayşe ACAR (Hurşit kızı)

Azime KARADAĞ (Hurşit kızı)

Gani KARSLI (Tahir oğlu)

Gönül CAF (Hurşit kızı)

Gülüstan GÖZÜBATIK (KARSLI) (Tahir kızı)

Hatice ÖZETLERER (Tahir kızı)

Hüsnü KARSLI (Tahir oğlu)

Kasım KARSLI Hurşit oğlu)

Kemal MENDERES KARSLI (Hurşit oğlu)

Makbule KARSLI (Tahir kızı)

Meryem ERDİNÇ (Tahir kızı)

Mustafa KARSLI (Hurşit oğlu)

Münevver ÖZDEMİR (Hurşit kızı)

Sabri KARSLI (Hurşit oğlu)

Süleyman KARSLI (Hurşit oğlu)

Tahir KARSLI (Hurşit oğlu)

Tevhide SERİN (Tahir kızı)

Zeki KARSLI (Hurşit oğlu)

239,52 m²

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adana

İlçesi           : Sarıçam

Mahallesi    : İncirlik

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m²)

680

Ali GEZE (Selahattin oğlu)

Gülay YILMAZ (Selahattin kızı)

Murat GEZE (Memet oğlu)

Mustafa Kazım GEZE (Ali oğlu)

Muzaffer GEZE (Selahattin oğlu)

Selçuk KARSLI (Mehmet oğlu)

Şükran GEZE (Sait kızı)

920,02 m²

2807

Ferhat BAYKARA (Memet oğlu)

594,94 m²

                                                                                      Genel Toplam: 5.935,27 m²

8374/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.07.2018 Karar No: 527

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-6 lokasyonu ve ulaşım yolu ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığı ile temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 261 ada 1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 261 ada 1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık

 

Ada No.

Parsel No.

Maliki

İstimlaki istenen miktar (m2)

261

1

Meymene OĞUL (Mehmet Kızı)

Yaşar OĞUL (Mehmet Oğlu)

Rauf OĞUL (Recep Oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Ali Kızı)

Sadık OĞUL (Murtaza Oğlu)

Süleyman OĞUL (Murtaza Oğlu)

Hasan OĞUL (Ahmet Oğlu)

731.94

8373/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.09.2018 Karar No: 531

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-17, Kayaköy-28, Kayaköy-29 lokasyon, ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığı ile temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık

 

Ada No

Parsel No.

Maliki)

İstimlaki istenen miktar (m2)

256

2

Süleyman OĞUL Murtaza oğlu

Ayşe KARAKAŞ Ali kızı

Meymene OĞUL Mehmet kızı

Yaşar OĞUL Mehmet oğlu

Rauf OĞULRecep

Sadık OĞUL Murtaza oğlu

Zeynep OĞUL Mehmet kızı

Mehmet OĞUL Ahmet oğlu

Meryem OĞUL Ahmet kızı

Ali OĞUL Ahmet oğlu

Hasan OĞUL Ahmet oğlu

Ayşe OĞUL Ahmet kızı

Lamia OĞUL Ahmet kızı

Fatma OĞUL Ahmet kızı

58.733,64 m²

                    Genel Toplam: 58,733,64

8372/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Yeni klasör\ŞABLON_Sayfa_7.jpg