5 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30556

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


65000 TİPİ YHT SETLERİNE RASPA DESTEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1426 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


HAYRAT ÇAY FABRİKASI SOLDURMA ÖN STOK SİSTEMİ KURULUM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE ARŞİV SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


14 KALEM İÇTEN YANMALI MOTOR TEST SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PLAKA TANIMA SİSTEMİ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KONUT + TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kilis Valiliği İl Özel İdaresinden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval=50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 11.10.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 11.10.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

                   İhale Hazırlık Şefliği: 1170 – 1171

8385/1-1


65000 TİPİ YHT SETLERİNE RASPA DESTEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/487389

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71676 - 0 312 324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  250 ADET RASPA DESTEĞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 26/10/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası   Ulus - Altındağ/ ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8325/1-1


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                  :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                             :  “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada    4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi”dir.

3 - İhale Konusu Taşınmaz Bilgileri:

 

Ada

Parsel

Alan m²

Emsal Oranı

İmar Durumu

1425

4

64.339,23

1,5

Konut Alanı

 

4 - Muhammen Bedel                             :  186.600.000,00-TL+KDV (Yüzseksenaltımilyon altıyüzbin Türk Lirası+%18 KDV)

5 - Geçici Teminatı                                 :  5.598.000,00-TL (Beşmilyonbeşyüzdoksansekizbin Türk Lirası)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  18/10/2018, Perşembe günü saat: 10.00

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  18/10/2018, Perşembe günü saat: 10.00

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı                                     :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi                              :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.10.2018 Perşembe) saat 10:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

8316/1-1


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1426 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                  :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                             :  “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” dir.

3 - İhale Konusu Taşınmaz Bilgileri:

 

Ada

Parsel

Alan m²

Emsal Oranı

İmar Durumu

1426

4

90.083,84

1,5

Konut

 

4 - Muhammen Bedel                             :  238.750.000,00 TL+KDV (İkiyüzotuzsekizmilyon yediyüzellibin Türk Lirası+%18 KDV)

5 - Geçici Teminatı                                 :  7.162.500,00 TL (Yedimilyonyüzaltmışikibin beşyüz Türk Lirası)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3    Başakşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  18.10.2018, Perşembe günü saat: 11:00

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  18.10.2018, Perşembe günü saat: 11:00

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü           Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı                                     :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi                              :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.10.2018 Perşembe) saat 11:00'e kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

8317/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                             :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati                    :  18/10/2018 - 10:30

İlgili Müdürlük / Birim              :  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres                                :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü                                  :  Arsa Satışı

İhale Usulü                                :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı

Yer / Teslim Yeri                       :  Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

TAŞINMAZA DAİR BİLGİLER:

- İli                                             :  İstanbul

- İlçesi                                        :  Bağcılar

- Mahallesi                                 :  Mahmutbey

- Cinsi                                        :  Arsa

- Pafta                                        :  245DS2A (F21C22A2B)

- Ada                                         :  1771

- Parsel                                      :  39

- Yüzölçümü                              :  1.695,02 m²

- Satılacak Hisse Oranı              :  Tamamı

- Halihazır                                  :  Boş

- İmar Durumu                          :  TİM (Tali İş Merkezi)

- Adres                                      :  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi,

                                                     2583. Sokak, No: 8

1 - Muhammen Bedeli               :  10.170.120,00 TL

2 - Geçici Teminat                     :  305.103,60 TL

3 - Harçlar ve Vergiler               :  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4 - İhale Şartnamesi                   :  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5 - Şartname Bedeli                   :  1.000,00 TL

6 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale                                 :  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 01.11.2018 tarihinde,

                                                     Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 22.11.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

                                                     Arsanın üçüncü ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın dördüncü ihalesi 20.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8109/1-1


500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 120,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler ihale miktarının en az yarısına olmak üzere kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7977/1-1


HAYRAT ÇAY FABRİKASI SOLDURMA ÖN STOK SİSTEMİ KURULUM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Hayrat Çay Fabrikası soldurma ön stok sistemi kurulum hizmeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7978/1-1


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE ARŞİV SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Depolama Sistemi teknik şartnamesine, Arşiv Sistemi Kapasite artırımının teknik şartnamesine ve IBM LTO-8 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

1. KISIM

VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ

130,00.-TL

2. KISIM

ARŞİV SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ayrıca Arşiv Sistemi Kapasite artırımı için istenilen marka/modeli ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ayrıca Arşiv Sistemi Kapasite artırımı için istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8403/1-1


14 KALEM İÇTEN YANMALI MOTOR TEST SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı ekli listede yer alan 14 kalem içten yanmalı motor test sistemi malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8404/1-1


1 ADET ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Endobronşial Ultrasonografi Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.10.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8405/1-1


PLAKA TANIMA SİSTEMİ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:

PLAKA TANIMA SİSTEMİ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIM İŞİ DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/486158

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çardak Köyü Mevkii    16900 YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve faks numarası      :  224 781 8181 - 224 781 8180

c) Elektronik Posta Adresi         :  ebubekir.yilmaz@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  ----

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Plaka Tanıma Sistemi 1 (bir) adet, Araç Altı Görüntüleme Sistemi 1 (bir) adet (montaj ve entegrasyonu dahil)

b) Yapılacağı yer                       :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir / BURSA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

ç) İşin süresi                              :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir / BURSA

b) Tarihi ve saati                        :  26.10.2018 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. İş Deneyim Belgesi “ Kent Güvenlik Yönetim Sistemi “ veya “Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilmiş Plaka Tanıma Sistemi işine” ait olacaktır.

4.3.2. İsteklilerin aşağıda sayılan belgelerden, her iki sitem için de kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2.1. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler;

PTS için;

4.3.3.1. Teklif edilecek kamera kayıt ve izleme sistemi, ONVIF Profile-G desteğine sahip ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut “ Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi” ile uyumlu ve sorunsuz çalışıyor olacaktır. İstekliler bu iki durumdan birinin sağlandığını belirtir belgeyi (taahhütname kabul edilmeyecektir) veya teknik dokümanı tekliflerinde sunacaklardır. Emniyet Genel Müdürlüğünün mevcut Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi” herhangi bir lisansa (kamera adedi, NVKÜ adedi ya da türü vb.) ihtiyaç duymamakta olup teklif edilecek sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan mevcut sitemlere entegrasyonu için teklif edilecek ürünler tarafında herhangi bir lisansa ihtiyacı duyulması durumunda ihtiyaç duyulan lisans (lar), Yüklenici tarafından, ücretsiz sağlanacaktır. İstekliler, ihale dosyasını resmi olarak almalarının ardından, uyumluluk gereksinimlerini belirlemek için idarenin uygun göreceği bir tarih ve saatte yerinde incelemelerde bulunabileceklerdir.

4.3.3.2. İstekliler, teklif edecekleri Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteler, sabit kameralar, hareketli kameralar (multi sensörlü, termal vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ile aynı üreticiye ait, aynı marka ve USB HID uyumlu kontrol klavyesi bulunmaması durumu ile aynı üreticiye ait, aynı marka Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteleri bulunmaması durumunu belirtir üreticiden temin edilen belgeyi/belgeleri tekliflerinde sunacaklardır.

4.3.3.3. Sabit ve hareketli Kamera üreticisi (multi sensörlü, termal, lazer PTZ. vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) kesintisiz olarak en az 5 yıl boyunca ONVIF (Open Network Video Interface Forum-Açık Network Video Ara Yüzü Forumu) Technical Committee üyeliği yapmış veya ihale tarihi itibari ile halen üyesi olacaktır. Teklif edilecek kameraların yerli olarak üretilmesi durumunda Technical Committee üyeliği aranmayacak olup, üretici, Milli Gizli ve Nato Gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine ve herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden birisi olmalıdır. ONVIF (Açık Network Video Ara Yüzü Forumu) Tecnical Committee üyeliği; resmi internet sitesinde yer alacak ya da ilgili mevzuat gereği üyelik durumu apostil edilerek belgelenecektir. İstekliler bahse konu durumlarını belirtir belgelerini tekliflerinde sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.4.1. İstekliler, her iki sistem için de teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini açıklayıcı katalog v.b. materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog vb. açıklayıcı materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4.2. PTS için, Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model ürün teklif edildiği liste halinde (PTS Teknik Şartnamesi EK-D doldurularak ) teklif dosyasında yer alacaktır.

4.3.4.3. İstekliler bu proje kapsamında Malzeme Alım Özet Listesinde (PTS Teknik Şartnamesi EK-1) verilen tabloda kullanacağı cihazların karşılarına birim ve toplam maliyetlerini yazarak tekliflerinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi veya Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilmiş Plaka Tanıma Sistemi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü /

İnsan Kaynakları Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

8346/1-1


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Gültepe mahallesi, 13045 ada, 4 parselde bulunan 1937,13 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 13.45’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Gültepe

13045

4

1937,13

14.000.000,00- TL

420.000,00- TL

Akaryakıt ve Servis İstasyonu

8269/1-1


KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam  20 adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.15’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Şeker/Kocasinan

10863

3

1824,36

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

1

1704,46

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

4

1704,40

2.800.000,-TL

84.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

3

1824,30

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

5

1824,16

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

6

1824,14

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

1

1819,35

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

2

1824,00

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

3

1823,98

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

4

1823,96

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

5

1823,92

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

2

1824,32

3.250.000,-TL

97.500,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

1

1901,63

5.000.000,-TL

150.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

2

1824,08

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

3

1824,05

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

1

1824,21

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

2

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

3

1824,03

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

4

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

5

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

8270/1-1


KONUT + TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 1 adet Konut + Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Gültepe/Melikgazi

13045

3

1507,57

4.500.000,00-TL

135.000,00-TL

Konut+Ticaret

8271/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kilis Valiliği İl Özel İdaresinden:

1 - İhalenin KONUSU: Mülkiyeti Kilis İl Özel İdaresi adına kayıtlı; aşağıda tapu kayıtı bulunan (1) Bir adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun (36.maddesi Kapalı Teklif Usulü) göre satılacaktır.

2 - İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH SAAT VE USULLE YAPILACAĞI

İhalenin Nerede yapılacağı: Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS İl Genel Meclis Toplantı Salonu

İhale Tarihi ve Saati: 18/10/2018 Tarihinde Perşembe günü Saat: 11:00

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun (36. maddesi Kapalı Teklif Usulü) göre satılacaktır.

3 - SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZA AİT TAPU BİLGİSİ

İli                                            :  KİLİS

İlçesi                                       :  MERKEZ

Mahalle/Köyü                         :  Şehitsakıp Mah.

Zemin Tipi                              :  Ana Taşınmaz

Zemin No                               :  10907871

Mevki                                     :

Cilt/Sayfa No                          :  1/80

Ada No/Parsel                        :  385/1

Yüzölçümü                             :  465,66 m²

Ana Taşınmaz Niteliği            :  Kargir Kaymakamlık Lojmanı

Hisse Payı/Payda                    :  Tam

Mülkiyet Durumu                   :  Kilis İl Özel idaresi

Mevcut Durumu                     :  Eski Mertur Otel olarak kullanılan ve Tadilat halinde Taşınmazın 2 Bodrum, 1 Giriş, 4 Kat, toplamda 7 kattan ibaret olup 3 adet Otel olarak işletilmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınmış, Kilis Belediyesinden 31.05.2017 tarih 2017-38 Yapı Ruhsatı mevcut taşınmaz tadilat durumunda

4 - Taşınmazın Satışına ait Muhammen Bedel ve Gecici Teminat Bilgisi

Muhammen Bedeli                 :  4.019.612,71 TL KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli             :     120.588,38 TL

5 - İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLER gerçek veya tüzel kişi durumlarına göre aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde ihale saatinden önce İdareye teslim edeceklerdir;

a) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

c) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

d) Gerçek kişiler için vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

g) Ortak katılım halinde Ortak Girişim Beyannamesi.

h) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle İdare Postadaki gecikmeden mesul olamaz işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6 - Teklifler 18/10/2018 Perşembe günü saat:11:00 kadar Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne) alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

7 - 120.588,38 TL tutarında Geçici teminat (İdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis şubesi nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya belirtilen tutarda alınacak banka teminat mektubu)

8 - İhale Kilis İl Encümenince gerçekleştirilecektir.

9 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve mali yükümlülükler vb. alıcıya ait olup ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde ilgili yere yatırmak zorundadır. İdareden herhangi bir talepte bulunamaz.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

12 - İhale Şartnamesi İdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 200,00 TL bedel karşılığında dosyayı ihaleden önce İdareden satın almak zorundadırlar. İstekliler dosya Bedelinin İdareye yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında komisyona ibraz edecektir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihaleyi alan ihale bedelini KİLİS İL ÖZEL İdaresince belirtilen Banka hesabına peşin olarak yatıracaktır. Ödeme yapıldıktan sonra tapu ferağ işlemi yapılacak olup, geçici teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

14.1. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, İhale tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amiri tarafından karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

14.2. Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde taşınmazı satın alan kişi veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

14.3. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

14.4. İhale yoluyla satışı yapılan taşınmaza ait her türlü vergi, resim, harçları ve mali yükümlülükler vb. taşınmazı alan alıcıya aittir. Bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. İhale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde vergi harç ve mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

15 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

15.1. İhale dokümanının görülebileceği yer: Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

15.2. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.kilisozelidare.gov.tr

15.3. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

15.4. İhale dokümanı satış bedeli: 200 TRY (Türk Lirası) (İki Yüz Türk Lirası)

16.1. İhaleye katılan istekli Satışı yapılacak yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Satış yapılan yerin çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

16.2. İhaleye katılan İstekli, satışın yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

16.3. İhaleye katılan İstekli veya temsilcilerinin satışı yapılacak yeri görmek istemesi halinde, binaya girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

16.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satışı yapılacak taşınmaza ait yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir, ihale şartnamesini kabul etmiş sayılır. Bu konuda itirazda bulunamaz.

17 - 3065 sayılı Katma değer vergisi kanuna göre satış bedeli üzerinden hesap edilen %18 KDV ayrıca alıcı tarafından ödenecektir.(Satış bedeli + %18 KDV)

İlan olunur.

7922/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:

Kırıkkale İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 13/D Merkez/KIRIKKALE adresinde, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 17.10.2018 tarihinde, Çarşamba günü, Saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 158  Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki hizmet binasının 3. katındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahası:

1 - Kırıkkale İli, Bahşili İlçesi, Çamlıca Köyü 4800,01 hektar alana sahip I30b4, I30b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3329454 Erişim ve 2015/13 ruhsat No’lu saha.

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

531000

537000

537000

531000

X (YUKARI)

4410000

4410000

4402000

4402000

 

Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 101.628,17 TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2 - Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

6 - Bu iş için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7 - İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00- TL'lik banka makbuzu,

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri,

6 - Bu iş için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7 - İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 No'lu hesabına ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu,

8 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgeleri kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına teslim edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

8379/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

İLÇE

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

TAPU ALAN

İMAR DURUMU

RAYİÇ BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Şehitkâmil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

2

8.549,72 m2

Konut (E: 1.00 Yençok: 7 Kat)

1.350,00

11.542.122,00

346.263,66

24.10.2018 Çarşamba günü, saat 16.00

(Son başvuru tarihi 24.10.2018 Saat 12.00)

Şehitkâmil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

3

8.549,72 m2

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00

12.397.094,00

371.912,82

Şahinbey

Tekstilkent

111

7567

1

2.392,61 m2

Ticaret (E:1.00 Yençok: 3 Kat)

1.250,00

  2.990.762,50

  89.722,87

Şahinbey

Tekstilkent

111

7566

1

2.393,80

Ticaret (E:1.00 Yençok: 3 Kat)

1.250,00

  2.992.250,00

  89.767,50

Şehitkâmil

Pancarlı

20K-1a

5948

3

7.056,41

Konut (E: 1.00 Yençok:4 Kat)

2.350,00

16.582.563,50

497.476,90

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.- TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular ve Telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8387/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı kararı ve 13.01.2017 tarih, 2-1-12 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması amacıyla, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları belirtilen 6 adet “arsa” vasıflı taşınmazın, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

 

S. No.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Nitelik

İmar Durumu

Satış Bedeli

Geçici Teminat

1

İlkadım

Badırlı

10320

3

7.087,47 m²

Arsa

Emsal: 1,50 Taks:0,40 Ticaret Alanı

3.047.612,10 TL

91.428,37 TL

2

İlkadım

Tepecik

10288

2

5.702,82 m²

Arsa

Emsal: 1,50 Taks:0,40 Ticaret Alanı

2.281.128,00 TL

68.433,84 TL

3

İlkadım

Toybelen

11717

4

10.475,00 m²

Arsa

Emsal: 1,50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

4.190.000,00 TL

125.700,00 TL

4

Atakum

Kamalı

8528

11

14.820,98 m²

Arsa

Emsal: 1,00 Merkezi İş Alanı

7.410.490,00 TL

222.314,70 TL

5

Atakum

Kamalı

8528

22

9.909,30 m²

Arsa

Emsal: 1,00 Merkezi İş Alanı

4.954.650,00 TL

148.639,50 TL

6

Canik

Dereler

6041

8

2.337,22 m²

Arsa

Emsal: 1,40 Taks:0,30 Ticaret Alanı

1.168.610,00 TL

35.058,30 TL

 

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3 - Bahse konu İhale 18.10.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.15’te Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) İkametgâh Belgesi,

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d) Adres Beyannamesi,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

D) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

5 - Teklifler İhale günü olan 18.10.2018 Perşembe günü Saat: 14.15’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.15’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

8262/1-1