2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 19K1C pafta, 4491 ada, 7 parsel üzerindeki 785648 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sertan KUTLUTAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 07.08.2018 tarihli ve E.2018/1470 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.06.2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sertan KUTLUTAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 27.09.2018 tarihli ve 168718 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8250/1-1

—————

Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 4173 ada, 4 parsel üzerindeki 1139183 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sıdıka Gül ÖNDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11188, Oda Sicil No: 13161), Mehmet Fatih TUNÇALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18942, Oda Sicil No: 9032), Yasemin SEVGEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16497, Oda Sicil No: 17704),  Okan KOCA (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42485), Serpil SARIKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92144), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdal ESEN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75649), Güven TÜNEY’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26615, Oda Sicil No: 79034) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169372 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/1/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2952 ada, 1 parsel üzerindeki 1049707 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No: 38776), Tahsin KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88087), Esra TUĞALAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51110), Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No: 7815), Metin GÜZELOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12336, Oda Sicil No: 14737), Muhammet Enes YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda Sicil No: 78483), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169376 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/2/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949228 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776), Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38776), Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18963, Oda Sicil No:15444), Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No:7815), Metin GÜZELOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12336, Oda Sicil No:14737), Ali GÖRGÜLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15555, Oda Sicil No:10021), Nazlı ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88623) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169454 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/3/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3149 ada, 11 parsel üzerindeki 1081647 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda Sicil No:78483), Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No:7815), Tahsin KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88087) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169457 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/4/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3755 ada, 5 parsel üzerindeki 1251918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100731), Selma GÜMÜŞÇÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22420, Oda Sicil No: 35436), Gaffari ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18415, Oda Sicil No: 31512), Eralp SEVGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28588, Oda Sicil No: 17775), Osman ERTÜRK’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5451, Oda Sicil No: 6202) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Adnan ŞEYHANLIOĞLU (DEVEDURĞA) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922), Mahmut KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169380 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/5/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü, 34.M.4.D pafta, 4681 ada, 4 parsel üzerindeki 1208019 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Selman GÜMÜŞÇÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22420, Oda Sicil No: 35436), İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Mert KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96686) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan ŞEYHANLIOĞLU (DEVEDURĞA)’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169485 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/6/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye, 763 ada, 16 parsel üzerindeki 1249661 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Eralp SEVGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28588, Oda Sicil No: 17775), Osman ERTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5451, Oda Sicil No: 6202), İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Mehmet ÖZDEMİR’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 51595699896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Adnan ŞEYHANLIOĞLU (DEVEDURĞA)’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) ve Mahmut KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169490 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/7/1-1

—————

Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, 133 ada, 30 parsel üzerindeki 1189649 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kazim DUYGUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2830, Oda Sicil No: 20062), Yüksel ÇETİNKALE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4495, Oda Sicil No: 4952), Barış ALHAS’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97848) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93761) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169392 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/8/1-1

—————

2B Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, 527 ada, 1 parsel üzerindeki 1263274 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 36170 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 1516 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2B Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 2B Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdülkadir EVİŞEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21422, Oda Sicil No: 7154), Hüseyin YAŞAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5272, Oda Sicil No: 17844), Aydın TATAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14746, Oda Sicil No: 28526), Mehmet AÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 103720) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 2B Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent DOĞANOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21565, Oda Sicil No: 48954) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169396 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/9/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3349 ada, 11 parsel üzerindeki 1105528 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Uğur İPEKÇİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729), Mehmet İNCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82668), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169373 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/10/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1965 ada, 7 parsel üzerindeki 1150794 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Uğur İPEKÇİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169384 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/11/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1887 ada, 18 parsel üzerindeki 1098460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Emir Cengiz DURGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104740), İbrahim ÖZYAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97893), İsmail GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100814), Jihat MIZRAKLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110677), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169387 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/12/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3324 ada, 2 parsel üzerindeki 1113621 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Emir Cengiz DURGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104740), Mehmet İNCE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82668), İbrahim ÖZYAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97893), Kasım ALBAYRAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85321), İsmail GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100814), Uğur İPEKÇİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169402 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/13/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3311 ada, 7 parsel üzerindeki 1090935 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Mehmet Velat BUCAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75985), Kasım ALBAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85321) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169404 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/14/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 4958 ada, 15 parsel üzerindeki 1099735 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Kasım ALBAYRAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85321), Uğur İPEKÇİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89729) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169504 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/15/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3431 ada, 3 parsel üzerindeki 1077885 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No:8848), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No:61040), Ahmet AZİZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82856), Mehmet Velat BUCAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75985), Kasım ALBAYRAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85321), Adnan SÜTPAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91096), Mehmet İNCE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82668), Mustafa DEFİŞET’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 50383737758) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169464 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/16/1-1

—————

Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karaman İli, Merkez İlçesi, 2448 ada, 13 parsel üzerindeki 1466735 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8174 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1070 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28110, Oda Sicil No: 9932), Hasan İlhan DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13671, Oda Sicil No: 24767), Muhammed Nuri YAŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115888) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hacı Remzi KARAMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20039, Oda Sicil No: 50136) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169406 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/17/1-1

—————

Yükselti Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karaman İli, Merkez İlçesi, 1515 ada, 1 parsel üzerindeki 802464 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8194 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1550 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yükselti Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yükselti Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nihal TÜMENE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19052, Oda Sicil No: 36369), Fuat URAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21621, Oda Sicil No: 11504), Tuncer ÇAYLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18082) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yükselti Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat ÖZPEYNİRCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104405), Adem KIZILDENİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86791), Yüksel KÜLAHÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21535, Oda Sicil No: 17787), Yakup ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6141, Oda Sicil No: 36135) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169410 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/18/1-1

—————

Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 336 ada, 11 parsel üzerindeki 974238 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No: 19986), İbrahim ARMAĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24889, Oda Sicil No: 26279), Kenan GÜL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101109), Murat AKKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91349) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15090, Oda Sicil No:17778), Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No:19986), Mesut COŞKUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16791, Oda Sicil No:22447), Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16790, Oda Sicil No:31326), ve Ahmet Kürşad ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16792, Oda Sicil No:50124), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169411 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/19/1-1

—————

Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 42 pafta, 475 ada, 132 parsel üzerindeki 934565 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No:19986), İbrahim ARMAĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24889, Oda Sicil No:26279), Hasan NAMLI (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 29026997330), Necati ÜNLÜSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1854, Oda Sicil No:13201), Murat AKKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91349) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15090, Oda Sicil No:17778), Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No:19986), Mesut COŞKUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16791, Oda Sicil No:22447), Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16790, Oda Sicil No:31326) ve Ahmet Kürşad ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16792, Oda Sicil No:50124) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169473 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/20/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157205 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021), Ramazan İZGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26047, Oda Sicil No: 32420), Mehmet Emin KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96183) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169329 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/21/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157218 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021), Ramazan İZGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26047, Oda Sicil No: 32420), Mehmet Emin KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96183), Okan ALKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93610) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169335 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/22/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 311 ada, 654 parsel üzerindeki 1197143 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021), Ramazan İZGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26047, Oda Sicil No: 32420), Muhammed Şükrü DELEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101301), Ömer Faruk ULUSAL’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50499), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169339 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/23/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 270 ada, 14 parsel üzerindeki 1257910 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021), Ramazan İZGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26047, Oda Sicil No: 32420), Eyyüp TEZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92967), İlyas GÜNDÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96432), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169341 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/24/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 270 ada, 14 parsel üzerindeki 1257932 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021), Ramazan İZGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26047, Oda Sicil No: 32420), Muhammed Şükrü DELEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101301), Ceyda DEMİRHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101920), Mehmet Emin KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96183), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16879, Oda Sicil No: 30021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169345 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/25/1-1

—————

Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.M.4.A pafta, 3315 ada, 4 parsel üzerindeki 916171 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11007 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1252 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No: 7815), Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25496, Oda Sicil No: 36857), Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Uğur İPEKÇİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729) Serdar ÖZÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84060) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi BOZDAĞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36852) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169480 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/26/1-1

—————

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 4632 ada, 4 parsel üzerindeki 1229784 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haldun Haşmet AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22212, Oda Sicil No: 26879), Emin MENDER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9728, Oda Sicil No: 6198) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169483 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/27/1-1

—————

Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5657 ada, 3 parsel üzerindeki 1084104 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2992 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 2295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şahin GÜMÜŞTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867), Halil DUMLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21709, Oda Sicil No: 61050), Medine ŞEKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102491) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169493 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/28/1-1

—————

Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, N41C-01C-3B\C pafta, 5659 ada, 6 parsel üzerindeki 1062621 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2992 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 2295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No: 7815), Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169500 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/29/1-1

—————

Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5659 ada, 8 parsel üzerindeki 1077947 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2992 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı, 2295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26289, Oda Sicil No: 36867) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169463 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/30/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41-C-07-C-2-D pafta, 3403 ada, 7 parsel üzerindeki 1124096 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No: 36039), Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23936, Oda Sicil No: 9952), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23520, Oda Sicil No: 64312), Serhat GÖKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80817) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169495 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/31/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41-C-07-C-2-D pafta, 3403 ada, 6 parsel üzerindeki 1124083 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No: 36039), Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23936, Oda Sicil No: 9952), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23520, Oda Sicil No: 64312), Serhat GÖKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80817) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169498 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/32/1-1

—————

ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41-C-06-D-1-B pafta, 4885 ada, 15 parsel üzerindeki 1219443 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16411 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet AYBAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18279, Oda Sicil No: 32501), Mehmet KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26784, Oda Sicil No: 75630), Tuba ÇELİK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52098) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recep PADAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86493) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169502 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/33/1-1

—————

MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1095677, 1153313 ve 1072270 YİBF nolu (A Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kayseri, Ticaret Sicil No: 35619, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1886), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdulkadir ÜLKܒnün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48303) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169506 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/34/1-1

—————

MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1072277 YİBF nolu (B Blok), 1072286 YİBF nolu (C Blok) ve 1072288 YİBF nolu (D Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kayseri, Ticaret Sicil No: 35619, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1886), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdulkadir ÜLKܒnün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48303) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169511 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/35/1-1

—————

MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1072301 YİBF nolu (F Blok), 1072304 YİBF nolu (E Blok) ve 1072305 YİBF nolu (G Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kayseri, Ticaret Sicil No: 35619, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1886), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdulkadir ÜLKܒnün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48303) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169513 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/36/1-1

—————

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, G22B18C1D pafta, 3992 ada, 13 parsel üzerindeki 548193 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cana ATASOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13629, Oda Sicil No: 10493) ve Murat ÇİFTCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51218) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Zeki TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12529) ve Onur ÇAKLI ’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67664) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169467 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/37/1-1

—————

Ata Süner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova Gebze İlçesi, G22B18B-1D pafta, 988 ada, 20 parsel üzerindeki 814825 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12540 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 947 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Süner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ata Süner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Recep ÇAVUŞOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3788, Oda Sicil No: 16473) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ata Süner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ayhan GÜÇBİLEK’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19473, Oda Sicil No: 7823) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169470 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/38/1-1

—————

Konak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27270 ada, 6 parsel üzerindeki 570322 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 230330 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 690 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Konak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kemal Erdal ÇELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8246, Oda Sicil No:13170), Latif BİLGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67483) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Konak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kurtuluş ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57651) ve Latif BİLGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67483) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169472 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/39/1-1

—————

Havin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1442564, 1435693 (A Blok) ve 1435704 YİBF nolu (B Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Havin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Diyarbakır, Ticaret Sicil No: 31157, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2658), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Havin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cabbar Ümit DUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169476 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/40/1-1

—————

Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, 219 ada, 32 parsel üzerindeki 1292821 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi, 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 682 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 2291 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Murat ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25830, Oda Sicil No: 41873), Ekrem POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49589),’ın Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 25830, Oda Sicil No: 41873) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169475 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/41/1-1

—————

Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3202 ada, 1 parsel üzerindeki 1159819 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10997 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 961 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fuat LEVENTOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26981, Oda Sicil No:36878), Nuri GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18464, Oda Sicil No:47917), Ferhat DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95243) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail ATALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26322, Oda Sicil No: 60457) ve Fuat LEVENTOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26981, Oda Sicil No:36878) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/42/1-1

—————

Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3132 ada, 7 parsel üzerindeki 991153 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16491, Oda Sicil No:44525), Hasan GÜLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19312, Oda Sicil No:30544), Ali CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89146), Ahmet GÜL’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48969) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17059, Oda Sicil No:53506) ve Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16491, Oda Sicil No:44525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169458 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/43/1-1

—————

Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 4176 ada, 5 parsel üzerindeki 1053381 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16491, Oda Sicil No:44525), Hasan GÜLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19312, Oda Sicil No:30544), Murat TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59508), Ahmet GÜL’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48969) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17059, Oda Sicil No:53506) ve Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16491, Oda Sicil No:44525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarihli ve 169460 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8249/44/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 21.12.2017 tarih 2017-520 sayılı kararıyla uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.08.2018 tarih 1796 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar 2. Etap 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Pursaklar 95664 no.lu adanın kuzeyinde bulunan ve Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)'ndan oluşan Park Alanına yönelik hazırlanan 90000/56 numaralı parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8223/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

Bileşik Yarı İletken ve Metal Oksitlerin Elektrodepozisyonu Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Bu Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Strateji Bilimi

Bilim ve Teknoloji Stratejileri

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Yenilik Yönetimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

Strateji Bilimi

Yönetim Stratejileri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Örgütsel Davranış Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

-

Doktor Öğretim Üyesi

1

Seramik Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Fiber-Optik Biyosensörler Alanında Araştırmalar Yapmış Olmak. (*)

-

-

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Biyoproses ile Aroma Biyoteknolojisi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

 

NOT: (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

8229/1-1