26 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30547

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Tarım ve Orman ve Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI A.Ş. TARAFINDAN DÜZENLENEN “KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI” YARIŞMA SONUCU İLAN METNİ

İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışmasının, 20-21 Eylül 2018 tarihinde danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportör ve raportör yardımcılarının katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda jüri, 1.lik ödülüne değer proje bulunamadığından 1.lik ödülünün verilmemesi, iki adet 2.lik ödülü verilmesi yönünde oy birliği ile karar verdi.

2 proje 2.liğe, 1 proje 3.lüğe, 3 proje ise mansiyona layık görülmüştür. Ödül almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 

Ödül Almaya Hak Kazanan Projeler:

* 2.lik Ödülü

 

99 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:31485)

Abdurrahman ÇEKİM (Mimar, YTÜ)

Sevilay Uğur ÇEKİM (Mimar)

Çağla MAKARA (Mimar)

Behlül KIRYOLCU (Mimar)

Tuğçe Nur KOYUNCU (Mimar)

 

Yardımcılar

Karla MADRİGAL (Mimar)

İrem CİHANOĞLU (Mimar)

Sevinç ORTABURUN (Mimar)

 

147 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:57349)

Burak PELENK (Mimar, YTÜ)

 

Yardımcılar

Eda YAZKURT PELENK (Mimar)

Damla İÇYER (Mimar)

Meltem ÇINAR (Öğrenci)

Hudayberdi MERETGELDİYEV (Öğrenci)

Müjgan Kıymet YEPREM (Öğrenci)

Ahmet Faruk BAYRAK (Öğrenci)

 

* 3.lük Ödülü

140 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:51379)

Serkan EKSİLMEZ (Y.Mimar, Bozok Üni)

 

Yardımcılar

Aslınur BALİ (Mimar)

Gülümser ÖZDEMİR (Öğrenci)

Seyit AKKUZU (Öğrenci)

 

* Mansiyonlar

77 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:37159)

İlker İĞDELİ (Y. Mimar, Anadolu Üni)

Ceyda GÖKOĞLU İĞDELİ (Y. Mimar)

 

Yardımcılar

Alper KARATOYUN (Öğrenci)

Harun BAŞARAN (Öğrenci)

 

112 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:69481)

Erdem DOKUZER (Mimar, Çukurova Üni)

Neşe DOKUZER (Mimar)

Ali Furkan YÖNDER (Mimar)

 

Danışman

Haldun İLKDOĞAN (Peyzaj Mimarı)

Yardımcı

Özgür Yaşar ŞAHİN (Öğrenci)

 

150 Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:25769)

Ersin ABAY (Mimar, YTÜ)

Merve HASKOL (Mimar)

 

Yardımcı

Tolga SAYGIN (Görsel Tasarımcı)

 

Kolokyum ve ödül töreni tarihi daha sonra yarışmanın web sitesinden duyurulacaktır.

8120/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 097 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2018 gün ve 1282 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98291 Ada 8 Parselin Batısında Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8087/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz FF, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fakülte                                       :  Fen Fakültesi

Bölüm                                        :  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Akademik Unvanı                     :  Doktor Öğretim Üyesi

Alınacak Akademisyen Sayısı   :  1

Özel Koşullar                             :  Deneysel gelişim biyolojisi ve kök hücre alanlarında doktora yapmış olmak. Araştırmalarını A grubu saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

Başvuru Adresi                         :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,

                                                     Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara

8085/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Mühendisliği

Prof.

1

Yeniden yapılandırılabilir sistem mimarileri, yeni mikro/nano elektronik devre kavramları, dijital/karma sistemlerin yüksek seviyeli tasarımı, entegre fotonik, VLSI (çok büyük ölçekli entegrasyon), dijital ve karışık sinyalli entegre devre tasarımı ve alt-mikronlu cihaz karakterizasyonu konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış ve ders vermiş olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş Başvuruları kısmından ulaşılabilir.

8115/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

1 - Başvuru Formu *

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu *

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

 

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Örgütsel destek algısı, örgütsel öç alma, örgütsel affedicilik ve öğretmen rolleri konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Görsel sanatlar, kolaj ve modern resim uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Görsel sanatlar dersi öğretim programı konusunda çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Profesör

1

1

 

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

 

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

 

Felsefe

Türk İslam Düşünce Tarihi

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

 

Kimya Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nöroanatomi alanında çalışmaları olmak, Gama Knife sertifikasına sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Nefrolojisi alanında yan dal yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Endemik florozisli hastalar ve kalp hızı toparlanma indeksi konularında çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İnternet bağımlılığı ve Sentetik kannabinoidler kullanım bozukluğu üzerine çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Damar düz kaslarında in vitro farmakolojik çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık sınavı girişli olmak, Hepatit C virüsü genotipi ve Pulsed-Field Jel Elektroforez (PFGE) konularında çalışmaları olmak.

 

İlgililere duyurulur.

8042/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin en az ikisini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanından almış olmak.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin en az ikisini Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanından almış olmak.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Ekonomi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Finans alanında doktora yapmış olmak ve markov rejim değişim modelleri ve yatırımcı duyarlılığı konularında çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını mimarlık alanında almış olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını mimarlık alanında almış olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktora derecesini mimarlık alanında almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini mimarlık alanında almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktora derecesini peyzaj mimarlığı alanında almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını şehir ve bölge planlama alanında almış olmak

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını şehir ve bölge planlama alanında almış olmak

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktora derecesini şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktora derecesini bilgisayar mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Mühendislik Bilimleri alanında almış olmak. Biyomalzemeler, biyomühendislik, osteoartrit biyomekaniği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-indekslerinde taranan dergilerde en az üç yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını, inşaat mühendisliği alanında almış olmak. Yapı teknolojileri ve yapı işletmesi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını mekatronik mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fizik alanında doçent unvanı almış olmak. Alaşımların, organik ve inorganik bileşiklerin floresans parametreleri ve elektronik yapıları üzerine SCI/SCI indekslerinde taranan dergilerde bilimsel çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını matematik alanında almış olmak. Optimal kontrol, numerik çözümler ve sınır değer problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az beş yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Organik bileşikler, spektroskopik yöntemler konuları ile biyokimya moleküler biyoloji, kristalografi, malzeme bilimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az on beş yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktorasını matematik alanında yapmış olmak. Özel fonksiyonlar ve polinomlar konusunda SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az yirmi yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Petrol-Doğalgaz Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını havacılık elektrik ve elektroniği alanında yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde - Motor Bakım Bölümü

Uçak Gövde - Motor Bakım Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Uçak Gövde-Motor lisans mezunu olup Sivil Havacılık alanında doktora yapmış olmak. Taktik İHA'lar konusunda SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Doktorasını gastronomi ve mutfak sanatları alanında yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Seyahat İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Yiyecek içecek işletmelerinde liderlik ve örgütsel davranış konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az seksen puan veya eşdeğerliği mevzuata uygun bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

8015/1-1