25 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30546

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.09.2018       Karar No: 7195

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI                :  Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

● MERKEZ VE

 TEBLİGAT ADRESİ              :  Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36/6   Üsküdar/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ          :  20.03.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  10.767 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Kırklareli

• PAFTA NUMARASI            :  F18-b2

KARAR:

Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 10.767 hektarlık F18-b2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7983/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2018     Karar No:528

Türkiye Petrolleri A.O., Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan-59 ve Beykan-101 lokasyonlarına ait enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararları bulunan; Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Olgun Mahallesindeki 126 ada 4 no’lu parselin 142,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 ada 5 no’lu parselin 771,41 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 126 ada 6 no’lu parselin 358,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 ada 7 no’lu parselin 525,43 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 186 ada 6 no’lu parselin 251,29 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 186 ada 7 no’lu parselin 3012,89 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 48,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 5.142,29 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 16.02.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 29.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır İli Ergani İlçesi, Olgun mahallesindeki 126 Ada 4 no’lu parselin 142,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 Ada 5 no’lu parselin 771,41 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 126 Ada 6 no’lu parselin 358,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 Ada 7 no’lu parselin 525,43 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 186 Ada 6 no’lu parselin 251,29 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 186 Ada 7 no’lu parselin 3012,89 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 48,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 5.142,29 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                :  Diyarbakır

İlçesi           :  Ergani

Mahallesi    :  Olgun

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

126 Ada 4

Cemal SÜMER Mehmet oğlu

142,39 m² (İrtifak)

Abdurrahman SÜMER Nuri oğlu

Abdullah SÜMER Nuri oğlu

 

 

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

126 Ada 5

Mustafa SÜMER Ali oğlu

771,41 m² (İrtifak)

16,00 m² (Mülkiyet)

 

 

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

126 Ada 6

Abdulvahap SÜMER Ahmet oğlu

358,88 m² (İrtifak)

 

 

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

126 Ada 7

Ahmet SÜMER Abbas oğlu

525,43 m² (İrtifak)

16,00 m² (Mülkiyet)

 

 

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

186 Ada 6

Bedran TÜRK Mame oğlu

251,29 m² (İrtifak)

Mahmut ASLAN Eyyüp oğlu

Mehmet Nur TÜRK Mame oğlu

Mehmet TÜRK Mustafa oğlu

Tahsin TÜRK Mustafa oğlu

 

 

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

186 Ada 7

Delal SELÇUK Osman oğlu

3.012,89 m² (İrtifak)

48,00 m² (Mülkiyet)

Fatma TÜRK Şerif kızı

Mustafa SELÇUK  Osman oğlu

Zozan Aslan ÇARAK Mehmet Ali kızı

Zülküfil ASLAN Eyüp oğlu

Fehmi SELÇUK Osman oğlu

Zeri SELÇUK Osman oğlu

Muğre ÖNER Resul

Mahmut ASLAN Eyüp oğlu

Suphi ŞEN Süleyman oğlu

Ömer ŞEN Hüseyin oğlu

Emine TEKİN Resul kızı

Mahmut METE Abdulbaki oğlu

Haci METE Abdulbaki oğlu

Latife METE Reşit kızı

İbrahim ASLAN Eyüp oğlu

Sefer ŞEKER Zülfikar oğlu

Hamit METE  Resul oğlu

Adem ŞEN Cahit oğlu

Şükran KARADAŞ  Mehmet Ali kızı

Fido SELÇUK  Osman oğlu

Mame TÜRK  Mire oğlu

Ercan ASLAN Mehmet Ali oğlu

Mehmet ASLAN  Mehmet Ali oğlu

Mahsun ŞEN  Cahit oğlu

Ramazan ASLAN  Mehmet Ali oğlu

Ömer SELÇUK  Mehmet oğlu

Zülfo METE  Resul oğlu

Mehmet METE  Resul oğlu

Eyüp METE  Abdülbaki oğlu

Hayati METE Abdülbaki oğlu

Arif ASLAN Eyüp oğlu

Mesut ASLAN  Mehmet oğlu

Sultan ŞEN Cahit kızı

Mustafa TÜRK Mire oğlu

Ali METE Abdülbaki oğlu

Seyran AVŞAR Mehmet Ali kızı

Zarife SELÇUK Mustafa kızı

Senem ASLAN Mehmet Ali kızı

Hamziye TEKİN Abdülbaki kızı

Rifat SELÇUK Osman oğlu

Fatih ÇEVİK Ramazan oğlu

Ömer METE Abdülbaki oğlu

İzzet SELÇUK Osman oğlu

Güneş ŞEN Cahit kızı

Mehmet Nur ASLAN Mehmet Ali oğlu

Besra TEKİN Abdülbaki kızı

Mehmet METE Abdülbaki oğlu

Sinem ASLAN Mehmet Ali kızı

Ali ASLAN Eyüp oğlu

Hediye TAŞ Mehmet kızı

Hasan ŞEN Mustafa oğlu

Temur METE Abdülbaki oğlu

 

Toplam 5.142,29 m²

7984/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan baz alınacaktır.

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

d) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

g) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B. ÖZEL ŞARTLAR;

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

(i) LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

• RedHat, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Veri tabanı sunucularının (MySQL ve Postgresql) yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Postfix ve Mailman servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Django framework ile programlama yapma, kaynak kodlarını git sisteminde saklama ve versiyonlama konularında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,

• İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

(ii) LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

• RedHat, Debian tabanlı linux dağıtımlarının yapılandırılması ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

• Web servislerinin (Apache, Nginx ve IIS) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

• Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi olmak,

• Postfix ve Mailman servislerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

• VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

• Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

• Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,

• İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

(iii) AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

• Network projelerinin tasarımı, yapılandırılması, kurulumu, test işlemleri ve işletilmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

• Yönetilebilir router, Switch, Wireless AP gibi network cihazlarının temel konfigürasyonlarını yapabilen ve mevcut sistemi yönetebilir olmak,

• VLAN, STP, gibi network altyapısı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Network güvenliği (DHCP snooping, ARP spoofing, v.b.) konusunda deneyim sahibi olmak,

• Minimum 1000 adet uç noktanın bulunduğu ağlarda yönetme ve sorun giderme konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

• Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP Routing) bilgisine sahip olmak,

• Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi sahibi olmak,

• Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak,

• Cisco, HP Switching/Routing yönetimi konularında bilgi sahibi.

• Ayrıca aşağıdaki nitelikler tercih nedenidir:

- Linux sistemlerinde sistem yöneticisi ve shell script hakkında bilgi sahibi olmak,

- Ağ izleme (MRTG, Cacti, Sflow) ile ilgili konularda deneyim sahibi olmak,

- Ağ teknolojileri konusunda eğitim almış ya da sertifika sahibi (Cisco CCNA-CCNP v.b.) olmak,

- Network uygulama ve yazılımlarına ait teknik faaliyetleri yürütmek konusunda deneyim sahibi olmak,

- Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak.

(iv) AĞ ve GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik veya yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,

• Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,

• Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi yönetmiş olmak,

• En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,

• Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim deneyimi sahibi olmak,

• VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak,

• Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

• Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

• Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,

• Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 24/09/2018 ile 08/10/2018 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 08/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.)

5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 40 aday sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 09/11/2018 tarihinde saat 10:30 - 14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde 15/11/2018 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav 16/11/2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 23/11/2018 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.

1- Proje Yönetimi,

2- Programlama Dilleri,

3- Linux sistem yöneticiliği

4- Bilgisayar Ağları,

5- Bilgi Güvenliği

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

 

Unvan

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)

Minimum Tecrübe

İlgili Madde

LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-I

1 Kişi

14.000’e kadar

5

b

LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ-II

1 Kişi

  9.300’e kadar

3

b

AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI

1 Kişi

14.000’e kadar

5

b

AĞ VE GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ

1 Kişi

18.000’e kadar

5

b

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

İlan Tarihi

24 Eylül 2018

Son Başvuru Tarihi

08 Ekim 2018

Yazılı Sınav Tarihi

09 Kasım 2018

Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi

15 Kasım 2018

Sözlü Sınav Tarihi

16 Kasım 2018

Sonuç Açıklanması

23 Kasım 2018

Yedeklerin alınması son tarih

30 Mart 2019

 

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru sırasına göre 4 (dört) aday asıl, 4 (dört) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/03/2019 tarihine kadar çağrılacaktır.

8075/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

Lisansını Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.09.2018 - 09.10.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 09.10.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1    Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0 216 452 45 85-86

Fax       : 0 216 452 87 17

8086/1-1


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Erbaa Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

8074/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/ personel adresinde yayınlanmıştır)

 

Birim

Anabilim Dalı

Kadro Unv.

K.D.

Ad.

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Fen Bilimleri dersinde yer ve uzay bilimleri kavramlarının öğretiminde kullanılacak kavramsal değişim stratejileri, Fen Bilimlerinde biçimlendirici değerlendirme yönteminin uygulanması konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Anasanat D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Müzik Eğitimi alanında ve Türk müziği Flüt eğitimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk Dili ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek lisans derecelerini Sosyoloji bilim dalından almış olmak, Anlam sorunu ve Nihilizm konusunda Sosyoloji bilim dalında Doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kapitalizm türleriyle, iktisat ve etik alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

Doçent

1

1

Doçentlik unvanının Siyaset Bilimi alanından almış olmak, Modernlik, Kimlik Politikaları ve Muhafazakarlık konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk İslam siyasi düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe Tarihi A.D.

Doçent

1

1

Hermenötik ve Türk Felsefesinde Hermenötiğin Alımlanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku A.D.

Doçent

1

1

İslam Hukuk Felsefesi ve Bursalı İslam Hukukçuları üzerine çalışmaları olmak, yurtdışı tecrübesi bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

16. Yüzyıl Osmanlı-Avrupa eğitim tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

İnegöl İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisansını İktisat, yüksek lisansını sermaye piyasaları borsa ve doktorasını iktisat alanlarında yapmış olmak. Devlet destek ve teşviklerinin sektörel etkinliğe etkisi üzerine ve küreselleşme üzerine ampirik çalışmalar yapmış olmak. En az 5 yıl önlisans veya lisans ders verme deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Teknolojisi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Akıllı tekstiller için organik fotovoltaik lif yapılarının geliştirilmesi alanında deneye dayalı yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kolo-rektal cerrahi alanında yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak, endometriozis konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji A.D.

Doçent

1

1

Ağırlıklı olarak jinekopatoloji alanında çalışmış olmak.

8041/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi  :  25.09.2018

Son Başvuru tarihi        :  09.10.2018

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

2 - İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

3 - Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Der.

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Doktorasını Tamamlamış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Hidrolik Anabilim Dalı, Kıyı Liman Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Alanında Doktora Yapmış Olmak.

8012/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Prof. Dr.

1

1

Kumarin temelli polimer nanokompozitleri üzerinde çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doç. Dr.

1

1

Polimer termal degradasyonu ve monomer reaktiflik üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doç. Dr.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak. Deney hayvanlarında yağ asitleri ve lipofilik vitaminler konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak, Veri madenciliğinde çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, kabul ve kararlılık terapisi çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Psikolojik danışman yetiştirme ve bağımlılık konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Finans alanında doktora yapmış olmak, yatırımcı duyarlılığı konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, kadının çalışma hayatındaki yeri üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Eczane İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, sağlık sektöründe en az 5 yıl deneyimli olmak.

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, şehir markalaşması konusunda çalışmış olmak.

Besni Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, tedarik zincirleri hakkında çalışmış olmak.

7948/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Sayısı

Özel Şart

Tıp

Kardiyoloji

Profesör

2

SynCardia TAHT-T total yapay Kalp transplantasyon konusunda eğitimli olmak.

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz alanında deneyimli olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. En az 2 yıl yurtdışında bir üniversitede çalışmış olmak.

Biyoistatistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Diş Hekimliği

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Restoratif Diş Hekimliği

Profesör

1

Restoratif diş tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Restoratif diş tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Restoratif diş tedavisi alanında uzmanlığını almış veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Çocuk Diş Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk diş hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Protetik diş tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme veya Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Halk Sağlığı veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Finans, İktisat, Yazılım, Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Hukuk Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk tarihinde veya Roma Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

8038/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklik, uyarı vb.) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Ruhsat İli

Sicil No

Erişim No

Ruhsat Sahibi

Kanun Maddesi

Uygulanan İdari Para Cezası ve İşlemi

Tebliğ Edilemeyen Yazı Tarih ve Sayısı

1

Konya

55999

2411991

Medüz Mad. ve İml. San. Tic. A. Ş.

29/4. ve 10/4. Maddesi

37.646 TL+25.098 TL

30/07/2018

E.434177

2

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

10/4. Maddesi

25.098 TL

31/07/2018

E.434224

3

Kahramanmaraş

200801158

3166411

Mes Tarım Enerji Dan. İnş. Tur. Maden. Müh. En. Tic. ve San. Ltd. Şti.

13/1. Maddesi

Ruhsat iptali

19/03/2018

E.413729

5

Denizli

4939

1064848

Benal Madencilik San. Ltd. Şti.

24/2. Maddesi

Ruhsat İptali

07/01/2018

E.401126

7

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Döküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

13/1. Maddesi

(Ruhsat İptali)

Ruhsat İptali

06/02/2018

E.405818

8

Edirne

1722

1033175

Askur Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29/1., MY 35/15. Üretim Faaliyeti Durdurma, 10/6. Maddesi

25.098 TL

26/02/2018

E.409319

9

Denizli

20053649

3064473

Hilal Maden Tarım Ür. Sera Top. Paz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

13/1. Maddesi

(Ruhsat İptali)

Ruhsat İptali

28/02/2018

E.410421

10

Nevşehir

37868

2285934

Mehmet Alçı Alçılar Mad. Ltd. Şti

24/2. Maddesi

25.098 TL+(3 Ay)

19/03/2018

E.413929

12

Tekirdağ

75253

3177060

Şelale Petrol Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

24/3 Maddesi

(Ruhsat İptali)

Ruhsat İptali

05/07/2018

E. 429923

14

Denizli

20053649

3064473

Hilal Maden Tarım Ür. Sera Top. Paz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

13/1. Maddesi

Ruhsat İptali

28/02/2018

E. 410421

15

Edirne

1722

1033175

Askur Mad. San. ve Tic. A.Ş.

13/1. Maddesi

Ruhsat İptali

03/07/2018

E.429445

16

Aydın

69272

1095906

Gümüşsu Mad. Müh. İnş. ve Müş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/1. maddesi

Faaliyet Durdurma Devam

18/06/2018

E.426914

17

Nevşehir

37868

2285934

Mehmet Alçı Alçılar Mad. Ltd. Şti

MK 29/1 Faal. Dur., MK. 32, MK. 11/3. ve MK 29/1. İPC

62.743 TL+25.098 TL

20/06/2018

E.427350

18

Mersin

14066

2051707

Günarslan Maden ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

MK. 11/3., 24/12., 29/4. Maddeler

75.292 TL+25.098 TL +62.743 TL

25/03/2018

414725

19

Manisa

3253

1104519

Karaelmas Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

13/2. ve 24/12. Maddeleri

50.196 TL+62.743 TL

19/03/2018

413690

20

İstanbul

16579

1039311

Akyüz ve Atalay Kardeş Maden San. ve Tic. Ltd. Şti

13/1. Maddesi

Ruhsat İptali

14/02/2018

407356

25

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Madencilik Kimya Tarım Ürünleri Akaryakıt Taahhüt Turizm Gıda Plastik İnşaat Taşımacılık Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

24/2. Maddesi

(Ruhsat İptali)

Ruhsat İptali

13/05/2018

E.422140

26

Amasya

48860

2372657

Karadeniz Radar Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

13/1 kapsamında ruhsat iptali, 29/4 kapsamında İPC

Ruhsat İptali ve İPC

06/08/2018 E.435350

03/08/2018

E.435167

27

TOKAT

61450

2490917

Komana Madencilik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

24/2. Maddesi

25.098 TL+(3 Ay)

03/08/2018

E:435132

28

ELAZIĞ

201003289

3246685

Ersem Mühendislik Nakliye Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

29/4. Maddesi

37.646 TL+(1 Ay)

17/07/2018

E.431839

8003/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ