22 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30543

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) PAKET UYGULAMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE SANALLAŞTIRMA VE REPLİKASYON YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


LASHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğü      :  Bolu Orman Bölge Müdürlüğü                                                        Tarihi   : 02.10.2018

İşletme Müdürlüğü    :  Gerede Orman İşletme Müdürlüğü                                                  Saati     : 14:00

                                                                                                                                               Yeri      : Gerede O.İ.M.

 

Sıra

No

Deposu

Cinsi

Boy

(m)

Miktarı

Parti

Sayısı

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Adet

m3/Ster/K

1

CEMALLER SD.

1. Sn. Ub. Kl. Sarıçam Tomruk

0

40

1

470,00

564,00

2

CEMALLER SD.

1. Sn. Ub. Kl. Göknar Tomruk

0

40

1

400,00

480,00

3

MERKEZ DEPO SD.

2. Sn. Nb. Kl. Sarıçam Tomruk

46

20,118

1

370,00

223,00

4

Muhtelif

2. Sn. Nb. Kl. Göknar Tomruk

443

298,381

4

360,00

3.222,00

5

CEMALLER SD.

2. Sn. Ub. Kl. Sarıçam Tomruk

0

160

4

390,00

1.872,00

6

MERKEZ DEPO SD.

2. Sn. Ub. İn. Sarıçam Tomruk

221

73,495

1

370,00

816,00

7

Muhtelif

2. Sn. Ub. Kl. Göknar Tomruk

2491

2457,316

33

380,00

28.014,00

8

MERKEZ DEPO SD.

2. Sn. Ub. İn. Göknar Tomruk

643

229,356

5

360,00

2.477,00

9

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

1562

176,063

4

240,00

1.268,00

10

Muhtelif

2.Sn. Göknar Maden Direk

4068

380,935

7

220,00

2.514,00

11

ÇAPAKLI SD.

2.Sn. Kayın Maden Direk

462

82,974

4

210,00

523,00

12

CEMALLER SD.

3. Sn. Kb. Kl. Sarıçam Tomruk

47

13,909

1

270,00

113,00

13

MERKEZ DEPO SD.

3. Sn. Kb. İn. Sarıçam Tomruk

29

3,445

1

250,00

26,00

14

Muhtelif

3. Sn. Kb. Kl. Göknar Tomruk

185

83,96

4

270,00

681,00

15

ÇAPAKLI SD.

3. Sn. Kb. İn. Kayın Tomruk

192

18,226

1

260,00

142,00

16

Muhtelif

3. Sn. Nb. Kl. Sarıçam Tomruk

174

299,772

8

290,00

2.608,00

17

Muhtelif

3. Sn. Nb. İn. Sarıçam Tomruk

2471

558,731

14

270,00

4.527,00

18

Muhtelif

3. Sn. Nb. Kl. Göknar Tomruk

3867

2442,13

52

290,00

21.247,00

19

Muhtelif

3. Sn. Nb. İn. Göknar Tomruk

12863

3393,593

55

270,00

27.487,00

20

ÇAPAKLI SD.

3. Sn. Nb. Kl. Kayın Tomruk

63

49,611

2

300,00

446,00

21

ÇAPAKLI SD.

3. Sn. Nb. İn. Kayın Tomruk

503

138,806

5

280,00

1.166,00

22

Muhtelif

3. Sn. Ub. Kl. Sarıçam Tomruk

504

344,322

7

310,00

3.201,00

23

Muhtelif

3. Sn. Ub. İn. Sarıçam Tomruk

213

109,926

4

290,00

956,00

24

Muhtelif

3. Sn. Ub. Kl. Göknar Tomruk

1103

1090,982

17

310,00

10.146,00

25

Muhtelif

3. Sn. Ub. İn. Göknar Tomruk

0

140

3

290,00

1.218,00

26

MERKEZ DEPO SD.

Sarıçam Tel Direği (8-8,5 m.)

37

10,064

1

395,00

119,00

27

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (m3)

73

16,074

2

190,00

92,00

28

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (m3)

3833

587,492

17

230,00

4.053,00

29

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (m3)

8713

1991,913

49

230,00

13.746,00

TOPLAM

44806

15251,594

308

8.765,00

133.947,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 308 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır

Adres:

Telefon    :  0 (374) 311 60 11

Fax No    :  0 (374) 311 66 72

7956/1-1


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 taşınmaz.

250.000

1.000

15.10.2018

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2 - İhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla), gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Şartnamesi bedelli İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi ile ihale konusu taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 84 74   Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7998/1-1


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) PAKET UYGULAMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) Paket Uygulaması Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/10/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7985/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE SANALLAŞTIRMA VE REPLİKASYON YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ihtiyacı olan Veri Depolama Ünitesi ile Sanallaştırma ve Replikasyon Yazılımı ihtiyaç sahibi kuruluşça teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/10/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7986/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2017K121000 No’lu “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında gerekli olan [90 Adet Damızlık Dişi Sığır (Boş Düve)] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/465110

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok Zemin Kat İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 213 11 36     Faks: 0 248 213 11 39

c) Elektronik posta adresi                    :  bapihale@mehmetakif.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

   görülebileceği internet adresi (varsa)   :                                                                   -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1. Kısım 60 Adet Holstein Dişi Sığır (Boş Düve),

                                                               2. Kısım 30 Adet Simental Dişi Sığır (Boş Düve) olmak üzere toplam 90 Adet Damızlık Dişi Sığır (Boş Düve)

b) Teslim Yeri                                     :  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Çiftliği)

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü İhale ve Toplantı Salonu Rektörlük Binası B Blok Zemin Kat İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

b) Tarihi ve saati                                 :  10.10.2018 Çarşamba, Saat 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisi olduğunu gösterir belgeyi belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli ithalatçı ise ithalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2 - İstekli firma en az 2 (iki) yıl hayvan ithalatı ile ilgili sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin belge,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin ithalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birini sunması yeterlidir.

İstekliler durumuna uygun belgeyi ön yeterlik dosyası içinde sunacaklardır.

4.3.3 - İstekliler, teknik şartnameye madde madde uygunluk belgesini ön yeterlik dosyası içinde sunacaklardır.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1 - Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Halk Bankası Burdur Merkez Şubesindeki TR08 0001 2009 3160 0016 0000 85 nolu banka hesabına 100,00 TL’lik dosya bedelini yatırıp, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 10.10.2018 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok Zemin Kat İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7980/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi (2. Etap) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2 Salihli/MANİSA

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer                                   :  Salihli/MANİSA

c) İşe Başlama Tarihi                              :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                          :  31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  4.336.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     303.520 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                    :  09/10/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2 Salihli/MANİSA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7937/2-1


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                            :  İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27003 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27003 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                 :  660 gün (22 ay)

Yeri ve Miktarı:

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2) (avan projeye göre)

İzmir

Karşıyaka

Örnekköy

27003

1

1.757,64

19.042,00

 

Tahmin Edilen Bedel                 :  47.756.563,91 TL (KDV dahil)

                                                     (kırkyedimilyonyediyüzellialtıbinbeşyüzaltmışüçlira doksanbirkuruş)

Geçici Teminat Miktarı              :    1.432.696,92 TL

                                                     (birmilyondörtyüzotuzikibinaltıyüzdoksanaltıliradoksan ikikuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli         :  200,00- TL (İkiyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres/Yer       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                 :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                              :  Tarih : 11.10.2018

                                                     Saat   : 12:00

İhale için evrak teslim adresi      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                       :  Tarih : 11.10.2018

                                                     Saat   : 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

Adresi                                        :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                             :  Tarih : 18.10.2018

                                                     Saat   : 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri:   İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8002/1-1


DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemizce 04.10.2018 tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal satışı ihalesine ilişkin 21.09.2018 tarih ve 30542 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H. Max.

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Yenimahalle

Orman Çiftliği

7627

22

83.037.25

Mania Kotu 865m

1,5

Konut + Ticaret

153.618.912.50

4.608.567,38

14.00

 

OLMASI GEREKEN

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H. Max.

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Yenimahalle

Orman Çiftliği

7627/22

83.037,25

83.037,25

Mania Kotu 865m

1,5

Konut + Ticaret

153.618.912.50

4.608.567,38

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8001/1-1


LASHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/459938

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 348 80 20 - 4707   F: 0 216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  Gemide sabitleme ve çözme hizmeti alımı, 105.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.10.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL (üçyüztürklirası) bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7945/1-1