15 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30536

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AÇI KILAVUZLARI İLE SÜREKARTMAN UYGULANMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


KAMPÜS AĞI GENİŞLETİLMESİ İÇİN BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET GAMA KAMERA (SPECT) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MODÜLER VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, SUNUCU BİLGİSAYAR, SAN ANAHTAR VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HAT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AÇI KILAVUZLARI İLE SÜREKARTMAN UYGULANMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/443629

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı:

Alayunt - Balıkesir Hattı Mezitler - Dursunbey istasyonları arası 46 Km demiryolu hat kesiminde (103.000 adet açı kılavuzu, 15.395 hat - metre ray değiştirilmesi, 856 adet makineli ray alın kaynağı) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 18/10/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, doküman bedeli KDV Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/ AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7693/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150,00 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 19.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7796/1-1


SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan araç kasko ve trafik sigortası ile gayrimenkullerin sigorta hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karşılığında, ’Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.10.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.10.2018 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7822/1-1


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağış merkezi ihtiyacı için 2 Adet 12 Metrelik BMC Marka Belde Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat ve Onarım İşi hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre davet usulü kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 08.10.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 08.10.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7820/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan, Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Boruhane Temizlik ve Taşıma Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/452907

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya döneminde detay teknik şartnamede belirtilen 3 vardiyada toplam  25 işçi ile Meydan, Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Boruhane Temizlik ve Taşıma Hizmet alımı.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  01.10.2018 ile 31.01.2019 tarihleri arası olup (Tahmini 4 Aydır) Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  27.09.2018 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7768/1-1


KAMPÜS AĞI GENİŞLETİLMESİ İÇİN BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Kampüs Ağı Genişletilmesi için Bilişim Malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7784/1-1


4 ADET GAMA KAMERA (SPECT) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "4 Adet Gama Kamera (SPECT)", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/09/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7785/1-1


MODÜLER VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Modüler Veri Merkezi için muhtelif cins ve miktar Bilişim Malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve bazı ürünler için teknik şartnamesinde belirtilen markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve bazı ürünler için teknik şartnamesinde belirtilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7825/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, SUNUCU BİLGİSAYAR, SAN ANAHTAR VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar veri depolama ünitesi, sunucu bilgisayar, san anahtar ve sanallaştırma yazılımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

130,00.-TL

KISIM-1

Harici Veri depolama ünitesi - San anahtar

130,00.-TL

KISIM-2

Sunucu bilgisayar

130,00.-TL

KISIM-3

Sanallaştırma yazılımı

100,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7826/1-1


HAT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması Amacıyla Toplu Taşıma Yapmak Üzere Hat Kiralama İşi

1 - İhale konusu olan işin;

a) Niteliği                                               :  Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi

b) İşin yapılacağı yer                              :  İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegre bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması

c) Miktarı ve süresi                                :  18 hat üzerinde 150 adet otobüsle ve 10 Yıl süreyle

2 - İhale Şartnamesinin satın

     alınabileceği ve görülebileceği yer     :  Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinden 150,00TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

                                                                  (Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.)

3 - İhale ile ilgili teklif

     mektuplarının sunulacağı yer             :  27.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4 - İhalenin nerede, hangi tarih

     ve saatte yapılacağı                            :  İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 27.09.2018 Perşembe tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

5 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüyle 40. maddesi arttırma esaslarına göre yapılacaktır.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A - Kanuni İkametgahı olması.

B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C - Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F - Tahmin edilen bedel: 270.000.000 Tam bilet (702.000.000,00 TL KDV dahil) bedelidir.

G - Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 21.060.000,00TL (Yirmibir Milyon Alıtmışbin Türk Lirası)’lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

H - İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

I - Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

7 - Diğer Belgeler

a) İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260.000.000 TL (İki yüz altmış milyon Türk Lirası) lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

b) İstekliler 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

7780/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçenin Magosa Mahallesi 2090 ada 1 nolu parsel üzerinde Oto Galericiler Sitesinde bulunan 20 adet asma katlı iş yeri taşınmaz (dükkan) peşin satışı işi.

2 - 2886 sayılı D.İ. Kanununun 37. Maddesi Kapalı teklif usulü ile Belediye Encümeninde 25.09.2018 Salı günü saat 10.30 da bağımsız bölüm numara sırasına göre yapılacaktır.

3 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat:

 

S. No

İlçesi

Mahalle

Ada - Parsel - No

M2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 1 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

350.000,00 TL

10.500,00 TL

2

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

320.000,00 TL

9.600,00 TL

3

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

300.000,00 TL

9.000,00 TL

4

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 4 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

280.000,00 TL

8.400,00 TL

5

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 5 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

260.000,00 TL

7.800,00 TL

6

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 6 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

330.000,00 TL

9.900,00 TL

7

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 7 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

310.000,00 TL

9.300,00 TL

8

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 8 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

290.000,00 TL

8.700,00 TL

9

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 9 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

270.000,00 TL

8.100,00 TL

10

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi A Blok 10 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

250.000,00 TL

7.500,00 TL

11

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 1 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

350.000,00 TL

10.500,00 TL

12

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

320.000,00 TL

9.600,00 TL

13

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

300.000,00 TL

9.000,00 TL

14

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 4 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

280.000,00 TL

8.400,00 TL

15

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 5 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

260.000,00 TL

7.800,00 TL

16

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 6 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

320.000,00 TL

9.600,00 TL

17

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 7 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

300.000,00 TL

9.000,00 TL

18

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 8 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

280.000,00 TL

8.400,00 TL

19

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 9 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

260.000,00 TL

7.800,00 TL

20

Suluova

Magosa

2090/1 Galericiler Sitesi B Blok 10 Nolu Bağımsız Bölüm

114,4

240.000,00 TL

7.200,00 TL

 

4 - Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza sirküsü

1

İmza Beyannamesi noter onaylı

2

Vekil ise vekâletname

2

Vekil ise vekâletname

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

4

Ticaret ve Sanayi oda belgesi

4

Nüfus kayıt örneği

5

Geçici teminat

5

Geçici teminat

6

Şartname bedeline ait makbuz

6

Şartname bedeline ait makbuz

7

Ticaret Sicil gazetesi

7

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

8

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

8

Tebligat beyanı

9

Tebligat beyanı

9

Taahhütname

 

5 - İstenilen belgelerin ihale günü saat 10:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7798/1-1