12 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30533

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Nefroloji Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

3

Psikoloji Bölümü - Sosyal Psikoloji Alanı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji Bölümü - Nöropsikoloji Alanı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Antropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans-Y.Lisans-Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Antropoloji Bölümüne başvuracak adayların Sağlık Antropoloji alanında Fibromiyalji konusunda çalışma yapmış olması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

İlan olunur.

7679/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2018    Karar No: 7192

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  19.07.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İLLER              :  Siirt, Batman

• TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  12.153 hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/TPO/799

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:

Türkiye Petrolleri A.O. Siirt ve Batman illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 6.756 hektarlık ARİ/TPO/799 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 5.397 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

37º57’43’’20’’’

41º37’30’’00’’’

b

37º56’38’’40’’’

41º37’30’’00’’’

c

37º56’38’’40’’’

41º39’18’’20’’’

d

37º52’30’’00’’’

41º39’18’’20’’’

e

37º52’30’’00’’’

41º31’35’’97’’’

f

37º53’37’’32’’’

41º31’35’’97’’’

g

37º53’37’’32’’’

41º30’03’’50’’’

h

37º54’09’’76’’’

41º30’03’’50’’’

i

37º54’09’’76’’’

41º30’00’’00’’’

j

37º57’43’’20’’’

41º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/799 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen sahanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla “işletme ruhsatına ilave edilen alanda 3 yıl içerisinde 1 adet kuyunun açılması aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi” şartıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5.397 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

7619/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2018    Karar No: 7193

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86  06100 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  19.07.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İLLER              :  Siirt, Batman

• TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  11.874 hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/TPO/777

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:

Türkiye Petrolleri A.O. Siirt ve Batman illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 7.684 hektarlık ARİ/TPO/777 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 4.190 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

37º56’51’’20’’’

41º30’00’’00’’’

b

37º54’09’’76’’’

41º30’00’’00’’’

c

37º54’09’’76’’’

41º30’03’’50’’’

d

37º53’37’’32’’’

41º30’03’’50’’’

e

37º53’37’’32’’’

41º31’35’’97’’’

f

37º50’56’’10’’’

41º31’35’’97’’’

g

37º50’56’’10’’’

41º29’58’’61’’’

h

37º51’13’’29’’’

41º29’58’’61’’’

i

37º51’13’’29’’’

41º28’19’’20’’’

j

37º52’00’’00’’’

41º28’19’’20’’’

k

37º52’00’’00’’’

41º27’00’’00’’’

l

37º52’30’’00’’’

41º27’00’’00’’’

m

37º52’30’’00’’’

41º22’30’’00’’’

n

37º54’28’’80’’’

41º22’30’’00’’’

o

37º54’28’’80’’’

41º21’55’’40’’’

p

37º54’44’’20’’’

41º21’55’’40’’’

r

37º54’44’’20’’’

41º21’18’’55’’’

s

37º55’03’’66’’’

41º21’18’’55’’’

t

37º55’03’’66’’’

41º20’35’’55’’’

u

37º56’51’’20’’’

41º20’35’’55’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/777 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen sahanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla, “işletme ruhsatına ilave edilen alanla birlikte oluşan yeni işletme ruhsat alanında 3 yıl içerisinde 1 adet kuyunun açılması aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi” şartıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4.190 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

7618/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.09.2018    Karar No: 7194

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                 :  Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş.

• MERKEZ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                  :  Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36/6 Üsküdar/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ          :  20.03.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  32.058 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Tekirdağ, Kırklareli

• PAFTA NUMARASI            :  F19-a1, a2, a3

KARAR:

Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 32.058 hektarlık F19-a1, a2, a3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7’nci ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7617/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2018/1211 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 05.07.2018 tarihli ve E.2018/1211 sayılı karar ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.09.2018 tarihli ve 153340 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7695/1-1

—————

Aydın İli, Didim İlçesi, 15 pafta, 1827 parsel üzerindeki 983918 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Haluk Hadi UYSAL (Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi,  Denetçi No: 11347, Oda Sicil No: 34017) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 06.07.2018 tarihli ve E.2017/1350-K.2018/1621 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Haluk Hadi UYSAL hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153141 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/1/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. No: 11096445156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 07.05.2018 tarihli ve E.2018/986 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.06.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/480 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 06.09.2018 tarihli ve 153554 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/2/1-1

—————

Aydın İli, Söke İlçesi, 438 ada, 50 parsel üzerindeki 1012185 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı ve denetim elemanı Nesimi Eyüp CENGİZ (Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 12032, Oda Sicil No: 22189) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarihli ve E.2017/2643-K.2018/1231 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nesimi Eyüp CENGİZ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ve sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153318 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/3/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 3958 ada, 15 parsel üzerindeki 117130 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı İbrahim ÇİMRİN (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56308) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/2948-K.2018/1620 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim ÇİMRİN hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 06.09.2018 tarihli ve 153190 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/4/1-1

—————

İzmir İli, Foça İlçesi, 10643 ada, 2 parsel üzerindeki 1155327 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 160409-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/1500-K.2018/1623 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 06.09.2018 tarihli ve 153061 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/5/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ