9 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30530

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin ihlalinden dolayı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesine istinaden aşağıda belirtilen kişilere ceza kararları düzenlenmiştir. Bahse konu kişilere yapılan muhtelif tarih ve sayılı tebligatlarımız çeşitli nedenlerle iade edilmiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Nizamnamesinin 46. maddesi gereğince bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

 

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Ceza Karar No

Tutar

1

Ali YILMAZ

24115575246

17061500CK000310

2.614,90 TL

2

Yavuz SÜLEYMANOĞLU

26669619780

18061500CK000187

1.870,00 TL

3

Emre ÖZGÜR AYDEMİR

12925090592

16CK061500483

1.495,90 TL

4

Onur SERDAR

10027042792

18061500CK000319

l.753,00 TL

5

İhsan ODABAŞI

22379604092

18061500CK000009

2.136,00 TL

6

Levent KARAKAŞ

43909094862

16CK061500391

2.835,43 TL

7

Semih DERİN

11122147672

17CK061500150

6.590,00 TL

8

Aynur SÜER

10722108854

17061500CK000262

1.729,25 TL

9

Ahmet ALTUN

31480739678

17061500CK000285

2.398,76 TL

10

Habib YILMAZ

24178573142

18061500CK000171

1.753,00 TL

7545/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\20180909-4-1_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\20180909-4-1_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\20180909-4-1_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\20180909-4-1_Sayfa_4.jpg