4 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30525

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Mobile Primary Health Care & Field Visit Vehicles & Vehicle Healthcare Kit


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


E5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇİN LOKOMOTİF TASARIM DOĞRULAMA HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 28/06/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4410 ada, 2 no.lu parseldeki 12.304,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 no.lu parseldeki 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2932 no.lu parseldeki 2.275,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

4. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2934 no.lu parseldeki 7.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

5. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 5718 no.lu parseldeki 3.039,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

6. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 7630 no.lu parseldeki 16.229,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

7. Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 2 no.lu parseldeki 295,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

8. Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 51 no.lu parseldeki 853,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

9. Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 3 no.lu parseldeki 676,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın 365/2400 oranındaki hissesinin,

10. Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 5 no.lu parseldeki 698,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

11. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 492 no.lu parseldeki 27.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

12. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 981 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

13. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 1698 no.lu parseldeki 2.318,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

14. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 no.lu parseldeki 7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

15. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Şendurak Mahallesi, 600 ada, 710 no.lu parseldeki 11.538,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

16. Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Çay Mahallesi, 261 ada, 5 no.lu parseldeki 6.210,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

17. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 795 ada, 36 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

18. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1177 ada, 1 no.lu parseldeki 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

19. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178 ada, 1 no.lu parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

20. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179 ada, 1 no.lu parseldeki 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

21. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 no.lu parseldeki 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

22. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

23. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1183 ada, 1 no.lu parseldeki 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

24. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 37 no.lu parseldeki 1.436,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 1-13 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 06/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 11/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar, 14-24 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 13/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 18/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 0 312 585 84 54   Faks: 0 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

7449/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Mobile Primary Health Care & Field Visit Vehicles & Vehicle Healthcare Kit

Location – Ankara & Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SUP/INT/08

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related services provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health, DG Public Health, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject is the supply, delivery, unloading and warranty of mobile primary health care vehicles.

7. Indicative number and titles of lots

The contract is divided into 3 lots:

LOT 1: Mobile Primary Healthcare Vehicles

LOT 2: Field Visit Vehicles for Community Mental Health Centres

LOT 3: Healthcare Kit for Primary Healthcare Vehicles

8. Intended timing of publication of the contract notice

October 2018

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union.

7436/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 2 Adet İşyeri Türkiye genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü satılacaktır.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

BLOK

KAT

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

BRÜT KULLANIM

ALANI (m²)

MUHAMMEN

BEDEL (¨)

GEÇİCİ

TEMİNAT (¨)

İHALE

TARİHİ

SAAT

1

Karşıyaka

(Atakent)

11701/3

İşyeri

L

Bodrum 742 m² +

Zemin 780 m² +

Asma 742 m²

55

2.264,00

4.528.000,00 ¨

135.840,00 ¨

14.09.2018

10:00

2

Karşıyaka

(Atakent)

11701/3

İşyeri

N

Bodrum 875 m² +

Zemin 875 m² +

Asma 80 m²

49

1.830,00

3.660.000,00 ¨

109.800,00 ¨

14.09.2018

10:15

 

2 - İhale Yüreğir İlçe Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacaktır. (Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 14 Yüreğir/ ADANA)

3 - Söz konusu İşyerlerinin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

b) Nüfus Kayıt Örneği ve Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya E Devlet Üzerinden,

c) Vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan İşyeri ihalesinin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya T.C Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi IBAN:TR:06 0001 0012 6133 6561 0250 03 nolu hesabına veya Halk Bankası Yüreğir Şubesi IBAN:TR:30 0001 2009 1620 0007 0000 23 nolu hesabına yatırılmasından sonra tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir. (Kredi kullanacak olanlar için tapu fotokopisi ve Gayrimenkul Satış sözleşmesi düzenlenecektir.)

11 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işyeri ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

12 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - Basılı evrak bedeli (şartname) KDV dahil 150 ¨ (Yüzelli Türk Lirası) dır.

İlan olunur.

7366/1-1


E5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇİN LOKOMOTİF TASARIM DOĞRULAMA

HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/426176

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad.  26490    ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Lokomotif Tasarım Doğrulama Hizmet Alımı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 27.09.2018 günü ve 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7398/1-1


TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 11 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45’inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Bulunduğu Yer

(Mahalle)

Ada No

Parsel

No

Mevkii

Cinsi

Blok No

Bağımsız

Bölüm

No

Arsa

Payı

Hisse

Kat

Oda Sayısı

Muhammen

 Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(%3) (TL)

1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A7

7

4/750

TAM

3.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A7

10

4/750

TAM

4.

4 +  1

380.000,00

11.400,00

3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A7

11

4/750

TAM

5.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A8

3

4/750

TAM

2.

4 + 1

430.000,00

12.900,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B2

2

4/750

TAM

1.

4 + 1

410.000,00

12.300,00

6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B4

1

4/750

TAM

1.

4 + 1

380.000,00

11.400,00

7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A5

7

3/750

TAM

3.

3 + 1

275.000,00

8.250,00

8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A5

10

3/750

TAM

4.

3 + 1

275.000,00

8.250,00

9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

11

2/750

TAM

4.

2 + 1

190.000,00

5.700,00

10

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B6

15

2/750

TAM

5.

2 + 1

190.000,00

5.700,00

11

HAMİDİYE

275

80

YENİ

HASTANE

KARŞISI

İŞYERİ

-

2

4/44

TAM

2.

-

500.000.00

15.000,00

 

1 - İhale 17.09.2018 Pazartesi günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

7401/1-1