28 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30519

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ):

Milli Savunma Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Glikobiyoloji Alanında ve Böbrek Gelişimi Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Vektör Mezonların Fotoüretimi, Nükleer Seviye Yoğunluğunu Kullanan Nükleer Yapı ve Nükleer Reaksiyonlarla İlgili Çalışmaları Bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Ekonometri Alanında Almış Olmak. Bayesyen Çıkarsama Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Biyokimya Alanında Almış Olmak. Kanser ve Kadın Doğum Konularında Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Gastroenteroloji Bilim Dalında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak.

DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Finans Alanında Almış Olmak. Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

HİDROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Dinoflagellat Kist Taksonomisi, Ekoloji ve Filogenisi ile İlgili Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKANİK

DOÇENT

1

1

Sürekli Ortamların Doğrusal Olmayan Titreşimlerinin Genel Operatör Notasyonuyla Çözümleri Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

DOÇENT

1

1

Çocuklarda ve Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Geçerliliği ve Güvenilirliği Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Alanında Almış Olmak. Koklea Histolojisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÜKLEER TIP

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Fizik Bilim Dalında Almış Olmak. Iyot-131 ve Samaryum 153 Tedavilerinin Dozimetrileri Konularında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Doktorasını Çeviri Bilimi Alanında Yapmış Olmak. Akademik Çeviri Eğitimi ve Çeviri Eleştirisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DENEYSEL PSİKOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

Doktorasını Deneysel Psikoloji Alanında Almış Olmak. Değişim Saptama Alanında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Kırsal Kalkınma ve Telekomünikasyon Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Turizmde Pazarlama Metaforları, Duyusal Pazarlama ve Sorumlu Turizm Konularında Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak. Termal Sprey Kaplamalar ve Silisyum Wafer Üretimi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

7220/1-1