20 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30515

ÇEŞİTLİ İLÂN

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu, Diş Hekimliği, İletişim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

Fakültesi/Yüksek Okulu

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Yabancı Diller

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İletişim Bilimleri Anabilim Dalında almış olmak, Dil Bilimi (Çeviri Bilimi)” alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Milletlerarası Özel Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, Milletlerarası Özel Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Kamu Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, Ceza ve Ceza Muhakemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Sinema Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Uluslararası Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını İşletme Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Beslenme Metabolizması Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

Duyurulur.

7228/1-1