31 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30495

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Önce Öğretmen Vakfı

VAKFEDENLER: Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2018 tarihinde kesinleşen 14/05/2018 tarihli ve E: 2018/58, K: 2018/351 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak, ülkemizin eğitim birikiminin geliştirilmesi ve paylaşılması yönünde faaliyette bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Oktay Selçuk, Cevdet Selçuk, Metin Selçuk, Zuhal Selçuk, Levent Okut, Şahika Selçuk, Behnan Giray Selçuk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6682/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, Eğitim, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi / Yüksek Okulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Bina Bilgisi (Mimari Tasarım)

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Turist Rehberliği

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

6681/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmeci Adı

Vergi Kimlik numarası

Vergi Dairesi

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

Borç Tutarı

VİRATEL TELEKOMÜNİKASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

9250504788

Maltepe

Mustafa Kemal Mah. 2138 Sok. No: 5/10 Çankaya / Ankara

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2017- 31/12/2017

30.06.2018

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

VİRATEL TELEKOMÜNİKASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

9250504788

Maltepe

Mustafa Kemal Mah. 2138 Sok. No: 5/10 Çankaya / Ankara

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2018- 01/04/2018

1.05.2018

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi (söz konusu tutar 3.333,33 TL'den az olamaz)

VİRATEL TELEKOMÜNİKASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

9250504788

Maltepe

Mustafa Kemal Mah. 2138 Sok. No: 5/10 Çankaya / Ankara

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 82 ve 83'üncü maddesi ile 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nun 6'ınci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası gereği

Evrensel Hizmet Katkı Payı

01/01/2017- 31/12/2017

30.06.2018

Borç Dönemi Net Satış Tutarının Yüzde Biri

VİRATEL TELEKOMÜNİKASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

9250504788

Maltepe

Mustafa Kemal Mah. 2138 Sok. No: 5/10 Çankaya / Ankara

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 82 ve 83'üncü maddesi ile 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nun 6'ınci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası gereği

Evrensel Hizmet Katkı Payı

01/01/2018- 01/04/2018

1.05.2018

Borç Dönemi Net Satış Tutarının Yüzde Biri

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler ile 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 82 ve 83'üncü maddesi ile 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nun 6'ınci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası uyarınca; yukarıda adı geçen firmanın borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu ile Evrensel Hizmet Katkı Payı borcu bulunmakta olup; 2017ve 2018 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 30.06.2018 ve 01/05/2018 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No:    TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesabına, Evrensel Hizmet Katkı Payı tutarları ise Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesabına gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması, aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6683/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6594/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

6595/1-1