13 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30477

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Türü

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

MEHMET TİRYAKİ Esnaf

27-HYB-3925

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

21.06.2018

Firma İsteği

GENERAL SOĞUTMA-

HALİL ABBASOĞLU Esnaf

27-HYB-4201

HYB

FESİH

TS 12850 -

TS 10956 - TS 10079

11.06.2018

Yıllık Vizesini

Yaptırmadı

6192/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Mülga İzmir İli Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 14.08.2015 tarihinde 2015/79566 İhale Kayıt No ile yapılan ve 09.10.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanan “2016-2017-2018” Yılları Kapalı ve Açık Alan Haşere Mücadele İlaçlama Hizmet Alımı" ihalesi kapsamında;

İMZA İlaçlama Peyzaj Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: 1833 Sokak No: 32/A Karşıyaka / İZMİR, İstanbul Ticaret Odası - Sicil No: 933669, Vergi Dai./No: Küçükçekmece V.D./474 039 7329)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Korhan ADIŞEN (T.C. Kimlik No: 22468434418)'e;

4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 10.01.2018 tarih 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 1 (bir) yıl süreyle, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 18. İdare Mahkemesinin 21.05.2018 tarih ve E: 2018/180 sayılı “Dava konusu işlemin.... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” kararına istinaden, Bakanlık Makamının 02.07.2018 tarihli ve E.1325 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

6209/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Ağız Diş ve Çene

Radyolojisi AD.

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Ağız Diş ve Çene

Cerrahisi AD.

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Diş Hastalıkları ve

Tedavisi AD.

Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık AD.

Eğitim Psikolojisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az beş yıl süreyle alanında

çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık AD.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık AD.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak ve Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim

Öğretmenliği AD.

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az

beş yıl alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim

Öğretmenliği AD.

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim

Öğretmenliği AD.

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Özel Eğitim Öğretmenliği

alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Bölümü

Okul Öncesi

Eğitimi AD.

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve en az beş yıl alanında

çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Bölümü

Okul Öncesi

Eğitimi AD.

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Bölümü

Okul Öncesi

Eğitimi AD.

Okul Öncesi Eğitimi / Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu

alanların birinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili

Eğitimi AD.

İngiliz Dili Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği alanında Doçentlik unvanına sahip

olmak ve en az beş yıl alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili

Eğitimi AD.

İngiliz Dili Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili

Eğitimi AD.

İngiliz Dili Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanların

birinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Sağlıkla ilgili alanlarda doktora

yapmış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik Bölümü

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ergoterapi Bölümü

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Uzmanlığını Nöroloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve

 en az beş yıl süreyle alanında çalışmış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Alanında Doçentlik unvanında sahip olmak ve Fizyoterapist olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak ve

Fizyoterapist olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Bölümü

Sağlık İdaresi lisans mezunu olmak ve İşletme Anabilim Dalı'nda yükseklisans ve doktora

yapmış olmak. Sağlık Yönetimi alanında en az 10 yıllık ders verme tecrübesine sahip olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları AD.

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında almış olmak

ve Hematoloji bilim dalında yandal uzmanlığına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

İç Hastalıkları AD.

İç Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

İç Hastalıkları AD.

Uzmanlığını İç Hastalıkları Anabilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

 Bölümü

Radyoloji AD.

Uzmanlığını Radyodiagnostik alanında almış olmak.

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

 Bölümü

Tıp Tarihi ve Etik AD.

Deontoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6220/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum

ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

Sığırlarda GnRH kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Parazitolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup parazitoloji

alanında moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalında Doktora yapmış olup ratlarda kemoterapotik ilaçların

yan etkileri üzerine antioksidanların etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olup sebzelerde tohum stres

fizyolojisi, topraksız tarım ve mikrobiyal gübreleme üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

 

 

 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış olup kişilik

özellikleri alt boyutları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

 

 

 

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Din Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup yabancı ülkelerde yaygın din eğitimi

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal

Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

19.YY İngiliz emperyalizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Metalurji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup kaynak alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlan olunur.

6148/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Fen Fakültesi

Kimya

Doçent

1

3

Kimya alanında doktora yapmış ve doçentlik almış olmak. Orta kırmızı altı (MWIR) spektroskop, analitik santrifüj ve mikro akışkanlar konularında deneyimi olmak ve uluslararası yayınlara sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans ve doktora derecelerini Makina Mühendisliği veya Makina ve Havacılık Mühendisliği alanlarından almış olmak. Deneysel akışların dinamiği, parçacık görüntüsü metodu ile akış dinamiğinin incelenmesi, eksenel turbo makinaların tasarımı ve optimizasyonu, elektronik ekipmanların soğutulması ve numerik metotlar ile akışların incelenmesi alanlarında uluslararası yayın ve araştırma projesi deneyimine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

1

Profesörlük kadrosuna atanmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümlerinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını ise mimarlık temel alanı ve mimari tasarım bilim alanından almış olmak.

Tasarımda biliş, mimarlık eğitimi, mimari programlama ve değerlendirme konularında bilimsel çalışmaları ve yayınlara sahip olmak. Lisans ve lisansüstü eğitime farklı alanlarda ve düzeyde katkı sağlamış olmak, farklı düzeylerde mimari tasarım dersini vermiş olmak.

6211/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

NİTELİĞİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Türkiye’de seçkin siyasi kültür üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Biyomalzeme, Grafen Türevlerinin Sentezi ve Grafen Esaslı Kompozitler, Triboloji ve Tribokorozyon konularında çalışmaları olmak.

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Süper-kritik karbondioksit ortamında polimer sentezi, mikrodesenli polimer yüzeylere lösemi hücrelerinin seçimli adsorpsiyonu ve Grafen üretimi konularında çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çilekte melezleme ıslahı konusunda doktora yapmış olmak ve üzümsü meyvelerde moleküler ve çoğaltma konusunda çalışmaları olmak.

6228/1-1


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

DOÇENT KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

 

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

* Özgeçmiş

* Lisans Belgesi

* Yüksek Lisans Belgesi

* Doktora veya Uzmanlık Belgesi

* Doçentlik Belgesi

* Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

 

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak ilgili birime başvurulması gerekmektedir.

* Özgeçmiş

* Lisans Belgesi

* Yüksek Lisans Belgesi

* Doktora veya Uzmanlık Belgesi

* Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

PROGRAM

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Yarı iletken yapılar konusunda çalışma yapmış olmak

MEKANİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

4

Kompozit Malzemelerin tasarımı ve yorulması konusunda çalışmış olmak

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BOTANİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Bitki Sistematiği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Türkiye Gypsophila L. (Çöven) Cinsi üzerine Sistematik Çalışmaları olmak.

ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Singlet Oksijen Üretimi  üzerine çalışmış olmak

İLKÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Eskiçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Eskiçağ Tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Koroidal Kalınlık ve Göz İçi Basıncı Üzerine Çalışmış Olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Preeklampsi ve Maternal Tiroid Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Prostatın Benign ve Malign Lezyonları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Otojen Tendon Grefti Kullanarak Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonsrüksiyonu Üzerine

Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

 

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Etkileşimli Sınıf Ortamları Konusunda Çalışmaları Olmak.

MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Türkçe Eğitimi Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Değerler Psikolojisi ve Sorumluluk Eğitimi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent unvanı almış olmak ve çocuklarda sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk üzerine çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Jenerik Stratejilerin Firma Performansına Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6191/1-1