4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30468

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 807281, 706434 ve 814399 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1770, Oda Sicil No: 14189),

RSK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 898301 ve 1126409 YİBF nolu yapılar ile Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 762748 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan RSK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ekrem GÜMÜŞSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13606, Oda Sicil No: 21475),

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 105386, 30559 ve 100557 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733),

Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1040453 ve 1025613 YİBF nolu yapılar ile Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1217601 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deha Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Amiral Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Emin TUTUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19903, Oda Sicil No: 7529),

Megaron Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1204144, 1204168, 1204182 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haluk Haludun HAZİNEDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26901, Oda Sicil No: 45769),

Megaron Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1204144, 1204168, 1204182 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Megaron Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan GELEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23118, Oda Sicil No: 30125),

Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 507747 YİBF nolu yapı ile Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1219269, 1219270, 1219271, 1219272, 1219274, 1219275, 1219276, 1219277 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Koza Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim KARTAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2107, Oda Sicil No: 35263),

Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1219269, 1219270, 1219271, 1219272, 1219274, 1219275 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet DENİZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8536, Oda Sicil No: 4106),

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1094216, 1212394 ve 1165040 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muharrem ÇELİKKALELİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 1204144, 1204168 ve 1204182 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bayram DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105944),

Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda 1219269, 1219270, 1219271, 1219272, 1219274, 1219275 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Niyazi BÖLÜKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109407),

Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 943703 ve 943699 YİBF nolu yapılar ile MMH Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1275473 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Egem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve MMH Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Vicdan TEZCAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:52186235394),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 28.06.2018 tarihli ve 114640 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5900/1/1-1

—————

Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1022865, 1193132 ve 1145136 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özlü Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdülaziz GÜRBİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11418, Oda Sicil No: 6903),

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 223451, 223802 ve 223452 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444),

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 82302, 223451 ve 223802 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet NOYAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5212, Oda Sicil No: 27047),

Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 22853, 114026 ve 223451 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Adalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa Kemal KOCAMUSTAFAOĞULLARI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 772, Oda Sicil No: 3325),

AsturemYapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 58668, 61227 ve 93234 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 952419 ve 932440 YİBF nolu yapılar ile Egekent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1152932 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Esen ÇELİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25892, Oda Sicil No: 17727),

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 965184, 916936 ve 1161442 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan BORAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18477, Oda Sicil No: 4160), Mehmet GÜLTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17684, Oda Sicil No: 19307),

Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 821382, 800910 ve 1096908 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İdris ÇETİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20879, Oda Sicil No: 15756), Mehmet TOPALOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15477, Oda Sicil No: 12921),

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1156517, 1158606 ve 1156559 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa ERTUĞRUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 835, Oda Sicil No: 16965), Müfit AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2042, Oda Sicil No: 12164),

Şena-4 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 887087 ve 905879 YİBF nolu yapılar ile Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 93857 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Seçkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa Vedat ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5263, Oda Sicil No: 8520),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695348, 695340 ve 695344 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17585, Oda Sicil No: 25015),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 769102, 734973 ve 901074 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432),

Finalist Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1261185 YİBF nolu yapı ile Kare Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 750607 ve 750603 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Finalist Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kare Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Serap AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2700, Oda Sicil No: 12163),

Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1348925, 1364718 ve 1239248 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yılmaz BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21768, Oda Sicil No: 18763),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1156517, 1158606 ve 1156559 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Emre DOĞAN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58036367468),

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 597439 ve 597440 YİBF nolu yapılar ile Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1066372 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası ve Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70561),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5900/2/1-1

—————

Konya İli, Ereğli İlçesi, 1738 ada, 10 parsel üzerindeki 1058422 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Selman BAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarihli ve E.2018/27 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Selman BAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 27.06.2018 tarihli ve 110459 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5901/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını; 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1) Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe.

2) Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosya

3) Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)

4) Yabancı dil belgesi (80 puan)*

5) 2 adet fotoğraf

6) Nüfus cüzdanı fotokopisi

7) Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8) Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT :  1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

             2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

             3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

             4 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

             5 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

             6 - Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus/ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İslam Miras Hukuku ve İslam İktisadı alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim

Üyesi

1

4

Dini Gelişim Teorileri Üzerine Nitel ve Ampirik alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim

Üyesi

1

5

İnanç Gelişim Teorileri üzerine Nitel ve Ampirik alanlarında akademik çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Ekonomi Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yeşil Büyüme, Kaynak Verimliliği ve Sosyal İnovasyon alanlarında akademik çalışmaları olmak.

5874/1-1


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır.), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını belirten dilekçesi, özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR. 

 

Birimi

Anabilim Dalı/ Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Aydın İktisat Fakültesi

İktisat Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ekonomi Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

İstatistik

Dr.Öğr. Üyesi

2

1

Girdi-Çıktı Analizi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Maliye Teorisi

Doçent Dr.

1

1

Mali Teşvikler, Maliye Tarihi ve Mali Sosyoloji Konusunda Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Yatırımcı Psikolojisi ve Finansal Okuryazarlık Konusunda Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent Dr.

1

1

Küresel Pazarlama Konusunda Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Kamu Politikaları ve Aktörleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Bozdoğan MYO

Laborant ve Veteriner Sağlık

Dr.Öğr. Üyesi

2

1

Akuakültür ve Balıkçılık Etkileşimi Konusunda Çalışması Olmak.

Çine MYO

Tarımsal İşletmecilik

Doçent Dr.

1

1

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Çağrışım Tekniği ve Türkçe Öğretim Programları Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör Dr.

1

1

Yeni Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Geliştirilmesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Profesör Dr.

1

1

Yılanlar Üzerine Çalışmaları Olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör Dr.

1

1

Çocuklarda Serebral Palsi Konusunda Çalışması Olmak.

Hemşirelik Fakültesi

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör Dr.

1

1

Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Uyku Konusunda Çalışmaları Olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Teknolojileri

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Özel ve Görsel Efekt Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak.

Köşk MYO

Gıda Teknolojisi

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Bulanık Mantık Konusunda Çalışması Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Zeytinyağı Kimyası ve Teknolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Malzemelerin Mekanik Davranışı Konusunda Çalışması Olmak.

Söke İşletme Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Kredi Derecelendirme ve Finansal Performans Konularında Çalışmaları Olmak.

Söke İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör Dr.

1

1

Genetik Algoritmalar Konusunda Çalışmaları Olmak.

Söke İşletme Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım İlişkisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent Dr.

1

1

Böbrek ve İnce Bağırsak Nakli Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

Üveit Ataklı Behçet Hastalarında Osteopontin Düzeyi Konusunda Çalışmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Antibiyotik Direnci Konusunda Moleküler Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Rat, Kanatlı ve Keçi Besleme Konusunda Çalışmış Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Parazitolojisi

Profesör Dr.

1

1

Broiler Yetiştiriciliğinde Coccidiosisten Korunmada Alternatif Tedavi Yöntemleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Patolojisi

Profesör Dr.

1

1

Kedi Köpek ve Atlarda Merkezi Sinir Sisteminde Yaşa Bağlı Değişiklikler Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Tasarımı

Profesör Dr.

1

1

Akarsular ile Çevresinin Kentsel Gelişim - Dönüşüm Sürecindeki Etkileşimleri Üzerinde Çalışması Olmak.

5907/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

Birim/ Anabilim Dalı/

Anasanat Dalı/ Programı

Unvan

Adet

Nitelikler

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

Akran öğretiminin problem çözme başarısına etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında doçentliğini almış olmak ve Avrupa resim ve heykel sanatlarında, mitolojik ve ikonografik çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

Sosyal Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak, yetişkin bağlanma boyutları ve otobiyografik bellek konularında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Matematiksel Fizik

Profesör

1

Fizik alanında doçentliğini almış, faz geçişleri, alınganlık ve ses sönümünün kritik dinamikleri üzerine çalışmaları olmak.

Biyokimya

Profesör

1

Bitki ve hayvanda ağır metal oksidatif stresi, buğdayda çeşitli priming uygulamalarının tohum kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

İstatistik Teorisi

Doçent

1

İstatistik alanında doçentliğini almış olmak. Sıra istatistikleri, kopulalar ve sıralı küme örneklemesi konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

Çizgelerin zedelenebilirlik ölçümlerinin hesaplanması ve sırt çantası problem türlerinin çözülmesi üzerine çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Kristalografik veri tabanı analizi konusunda çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

DNA'daki nükleobazların istiflenme etkileşmeleri konusunda çalışması olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik

Doçent

1

Tasarım alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli seramik tasarımı ve endüstriyel seramik tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

Müzik Bilimleri

Doçent

1

Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak ve müziksel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Normal, Değişken ve Çevresel Maliyetler, Kısıtlar Teorisi, Süreç Muhasebesi ve Mamul Karması, Büyük ve Orta Boy İşletmeler ve Finansal Raporlama konularında çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak; çalışan ebeveynler, farklılıkların yönetimi ve örgüt geliştirme konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Afet Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. İş mevzuatı ceza hükümleri ve grev ve lokavt konularında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Bireylerin sosyal değer yönelimleri, çalışan – lider ilişkileri ve psikolojik sözleşmeler konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Profesör

1

Şehir ve bölge planlama alanında doçentliğini almış olmak ve gecekondu, kentsel dönüşüm, afete duyarlı kentsel planlama ve temel tasarım konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak, mimarlıkta kamusal mekân kavramı ile kamu, iş ve tüketim mekânları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Sismoloji

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, sismoloji alanında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Su kalitesi indeksi ve su ayak izi konularında çalışmaları olmak.

Cevher Hazırlama

Doçent

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, basınç liçi ve tesis artıklarının hidrometalurjik olarak değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik özdirenç ters çözümü ve tümleşik jeofizik araştırmalar konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve yeraltı suyu akımı ve katı madde taşınımı konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Genel Jeoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Paleomanyetizma ve fay kinematiği konularında çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

Mühendislik Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak ve talaşlı imalat ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Anatomi

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Anatomi

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Acil Tıp

Doçent

1

Acil Tıp alanında doçentliğini almış olmak, ultrasonografi ve toksikoloji konularında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) deneyimi olmak ve ileri elektrokardiyografik analizi de içeren TAVİ çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Kranio- servikal bileşke anomalilerinde cerrahi deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) konusunda tecrübeli ve çalışmaları olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış; hücre kültürü, kromotografik teknikler, nörokimya alanında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Sirkadiyen ritim (gece/gündüz), melatonin ve anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Geriatrik Fizyoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Geriartri anabilim dalında çalışmış olmak. Polikistik over sendromu ve pelvik taban rehabilitasyonu alanında çalışmaları olmak.

Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon, pulmoner arterial hiper tansiyon konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Labarotuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Fizikokimya ve Biyokimya alanlarında çalışmaları olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Teknolojisi

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, deniz sismiği, batimetri ve gaz hidrat araştırmalarında deneyimli olmak.

5841/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent - Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Nitelik

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Stereotaktik cerrahi derin beyin sitümülasyon cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Nöronavigasyon konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

EUS ve ERCP konusunda deneyimli olmak. Karaciğer nakli konusunda eğitim almış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Romatolojik, nörolojik, pediatrik rehabilitasyon alanlarda çalışmalar yapmış olmak. Diagnostik ultrasonografi ile ilgili yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık yapmış olmak. Lizozomal hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

İç Hastalıkları hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak. KOAH konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak.

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Türk İslam Sanatları bilim dalında doktora yapmış olmak. Osmanlı dönemi tekstil, kumaş ve kıyafetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin:

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL (Güney Yerleşkesi)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)

5875/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Kimlik Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TARİH BÖLÜMÜ

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Hellen ve Roma Tarihi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Atık Sularda Ağır Metal Giderimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

TEZHİP ANASANAT DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ

SİNEMA-TELEVİZYON ANASANAT DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

5712/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Doçent

1

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

5541/1-1


Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 04.07.2018 - 18.07.2018 tarihleri arası.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Pragmatizm ve sosyolojik metodoloji ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Finansal Performans ve Davranışsal Finans alanlarında çalışmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış alanında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimleri

Doçent

1

1

Ark kaynaklarından yayılan radyasyon, lazer ve difüzyon kaynak uygulamaları konularında çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Rüzgar tribünlerinde hata analizi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Ağaç Malzeme Mekaniği ve Mikromekanik Test Yöntemleri konularında çalışmış olmak.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Orman Ürünleri Kimyası ve Nanoselüloz Üretimi konularında çalışmış olmak.

Orman Mühendisliği

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri

Profesör

1

1

Orman Alanlarında Sel, Çığ ve Heyelan Kontrolü ile Haritalanması konularında çalışmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Tasarımı

Doçent

1

1

Görsel Peyzaj Kalitesi konusunda çalışmış olmak.

Peyzaj Teknikleri

Doçent

1

1

Kentsel Yaşam Kalitesi konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Öğretim

Profesör

1

1

Hemşirelikte Eğitim alanında çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Yeni doğanlarda transepidermal sıvı kaybı konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Mevsimlik tarım işçiliği konusunda çalışmış olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

2

1

Resim alanında sanatta yeterlilik yapmış ve Plastik sanatlar alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Mimarlık

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mimarlıkta tipomorfoloji ve mekan alanında çalışmış ve Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.

Müzik

Türk Müziği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Müzik alanında Sanatta yeterlilik yapmış olmak ve Solfej ve kompozisyon alanlarında çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk Futbolunda Rekabetçi Denge konusunda çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

2

1

Bilişsel Radyo ve Vücut Alan Ağları konularında çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Puzolan katkılı Horasan harçları ve puzolan katkılı çimentolar konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Renal transplantasyon genetiği ve immünnolojisi konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bulaşıcı hastalıklar surveyansı hakkında çalışmış olmak.

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İş sağlığı ve güvenliği, tehlikeli madde güvenliği ve çalışan kadınların üreme sağlığı konularında çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Menapozal ve perimenapozal hastalarda adneksiyal kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.

Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri

Endüstriyel Kalıpçılık

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi ve İşlenebilirliği konusunda çalışmış olmak.

Makine

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mil yatak sistemlerinin dinamik davranışları konusunda çalışmış olmak.

Düzce Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalmış betonların kırılma parametrelerinin belirlenmesi konularında çalışmış olmak.

Elektronik ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sezgisel optimizasyon teknikleri ve görüntü işleme konularında çalışmış olmak.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine Resim ve Konstruksiyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kriyojenik işlem, süper alaşım, fren balataları ve işlenebilirlik konularında çalışmış olmak.

5884/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN ŞARTLARI

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Tıbbi Farmakoloji alanında doçent olmak, Deneysel Diyabet, Ateroskleroz alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak, Bulaşıcı Hastalık Sürveyansı konusunda çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik bilim alanında doçent olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Bitkilerde Endogen Hormon İçerikleri ve Poliaminler konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

* KİMYA

FİZİKOKİMYA

PROFESÖR

1

1

Kimya alanında doçent olmak, Nano Yapılı Enerji Depolama Sistemleri alanında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlıyor olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Hayvan Sitogenetiği ve Böcek Moleküler Sistematiği alanında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Termofilik Mikrofunguslar ile Potansiyel Allerjen ve Patojen Aeromikobiyota üzerinde çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri alanında doçent olmak, uzun lif iplikçiliği alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

Biyomühendislik alanında süperkritik ve mikroakışkanlar konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

PROFESÖR

1

1

Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak ve faz değişimli ısı iletimi alanında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Süt Teknolojisi alanında bakteriyofaj ve yenilebilir filmler ile ilgili çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Eğitim bilimleri (eğitim sosyolojisi) bilim alanında ve sınıf öğretmenliği alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR

PROFESÖR

1

1

Politik Ekonomi, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Küreselleşme konularında çalışmaları olmak.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

Türkmen Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatıyla ilgili alanda çalışmaları olmak.

GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ

 

ENERJİ TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Kimya alanında doçent olmak, Enerji Teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Dermatopatoloji ve Yumuşak Doku Patolojisi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Akciğer kanserinde ilaç direnci alanında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ENDODONTİ

DOÇENT

1

1

Endodonti alanında doçent olmak. Vertikal kök kırıklarının tedavisi ve endodontik apikal cerrahi alanında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ENDODONTİ

DOÇENT

1

1

Endodonti alanında doçent olmak. Pulpa kök hücreleri ve rejeneratif endodontik tedavi ve irrigasyon solusyon alanında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

DOÇENT

1

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doçent olmak. Dentin hassasiyeti ve arka diş restorasyonlar ile ilgili klinik çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim alanında doçent olmak. Öğretmenlerin mesleki davranış ve yaşantı modelleri konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

DOÇENT

1

1

Herptil ve Memeli Histopatolojisi ile ilgili alanlarda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Organik Kimya alanında doçent olmak, Doğal Bileşikler Kimyası alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Deri Mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

*GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Gıdaların kurutulması ile ilgili çalışmaları olmak, ingilizce ders vermek için gerekli koşulu sağlamış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri alanında doçent olmak ve Temel Bilimler alanında çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

DOÇENT

1

2

Su Ürünleri alanında doçent olmak ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DENEYSEL PSİKOLOJİ

DOÇENT

1

1

Bilişsel Psikoloji ve Uygulamalı Deneysel Psikoloji alanlarında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

DOÇENT

1

1

Uygulamalı İletişim alanında doçent olmak. Halkla İlişkiler ve Duyurum alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Sınıf öğretmenliği alanında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Dinamik Denklemlerin Periyodik Çözümlerinin Varlığı üzerine çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Bitkilerinden Tütün Bitkisi üzerine doktora yapmış olmak.

ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak.

5893/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanı aldıktan sonra Genetik Faktörlerin Diş Çürüğü Üzerine Etkisi, Florozisli Dişlerin Tedavisi, Kompozitler ve Diş Beyazlatma ile ilgili Uluslararası Dergilerde Klinik Çalışmalar üzerine yayınları olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim kuruluşunda en az dört dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Markalaşma üzerine çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim Kurumları ve Spor Ligi Marka Değerlerine ilişkin yayınlar yapmış olmak.

3

İslami İlimler

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

1

1

İslam Tarihinde Gayr-ı Müslimler ve Ermeniler, İlk Dönem İslam Tarihi üzerinde çalışmaları olmak ve İslam Tarihi alanıyla ilgili, Ulusal bir Yükseköğretim kuruluşunda beş yıl görev yapmış olmak.

4

İslami İlimler

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türkiye’de Dini ve Seküler Maneviyat üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

5

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent *

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Desalinasyon Tesisleri ve Kararsız Akım Şartlarında Sediment Taşınımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

6

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Doçent *

1

1

Doçentlik unvanını Petrol Mühendisliği veya Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Dayanım Anizotropisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doçent *

1

1

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Doğrusal, Doğrusal Olmayan, Kararlı, Akıllı Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Kaotik Sistemlerin Kontrolu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektro Mağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent *

1

1

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Metamalzeme Tabanlı RF/Mikrodalga Devre ve Anten Tasarımları ile RF Enerji Hasatlama Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

9

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

1

1

Güneş Enerjisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Organik ve Aromatik Tabanlı Alan Etkili Fototransistör, OLED ve Güneş Hücresi ile Polimer yapılı Schottky Diyot konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Orman

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Lisans derecesini Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanından almış olmak. Lisansüstü derecelerini Orman Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Yapısal Kompozit Keresteler ve Odun Plastik Kompozitleri konularında çalışmaları olmak.

11

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Engellilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

12

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Türk İslam Arkeolojisi

Türk İslam Arkeolojisi

Profesör

1

1

Türk İslâm Arkeolojisi alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Profesör

1

1

İslâm Felsefesinde Sanat ve Estetik konuları üzerine çalışmış olmak.

14

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Modern Batı düşüncesi, Kant ve Yeniçağda din problemi üzerine çalışmış olmak.

15

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

Ayanlık ve Muhallefat konuları üzerine çalışmış olmak.

16

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya ve İletişim

Gazetecilik

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Gazetecilik alanında yapmış, doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanından almış, Yazılı Basında Advertorial, Okur Yorumlarında Etik Sorunlar üzerine çalışmış olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya ve İletişim

Radyo Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

Doçentliğini Sinema alanında almış, Sinema, Televizyon Yayıncılığı, Kısa Film, Belgesel ve Medya Politikaları alanında çalışmış olmak.

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Eski Uygur, Oğuz ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmış olmak.

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Türk dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Öyküsü üzerine çalışmış olmak.

20

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

1

Akdeniz ve İtalyan Şehir Devletleri üzerine çalışmış olmak.

21

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya ve İletişim

Radyo Televizyon ve Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Yeni Medya, Fotoğraf Estetiği, Türk Sineması, Kısa Film Yapımcılığı ve Görüntü Yönetmenliği alanında çalışmış olmak.

22

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Yoksulluk, Göç ve Dezavantajlı Gruplar üzerinde çalışmış olmak.

23

Su Ürünleri

Temel Bilimler

Balıkçılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kriptobentik Balıklar ve Kapalı Devre Dalış Teknolojileriyle ilgili çalışmaları bulunmak. Deniz İğnelerinde Filogenetik İlişkiler konusunda doktora yapmış olmak.

24

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası’na sahip olmak.

25

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Pulmoner Patoloji ve Üropatoloji alanlarında uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak, Pulmoner Patolojide yurtdışı deneyimi olmak.

26

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

27

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak, Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu olabilecek sertifikaya sahip olmak.

28

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Neonatoloji yandal uzmanı olmak, Minimal İnvaziv Sürfaktan tedavisi alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayını olmak.

29

Tıp

Cerrahi Tıp

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi alanında deneyimi ve uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

30

Tıp

Dahili Tıp

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak, Sağlık Ekonomisi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar üzerine epidemiyolojik modelleme çalışmaları yapmış olmak.

31

Tıp

Dahili Tıp

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, Sinirbilim alanında doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

32

Tıp

Temel Tıp

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora derecesine sahip olmak, Ruhsatlı bir doku tipleme laboratuvarında en az iki yıl çalışmış olmak, Transplantasyon İmmünolojisi alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayını olmak.

33

Tıp

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastoenteroloji yan dal uzmanı olmak, Avrupa Gastroenteroloji Board ve Deney Hayvanları Kullanım sertifikası olmak, Yurt dışında en az bir yıl süreyle Gastrointestinal Motilite ve Reflü konusunda çalışmalar yapmak ve aynı alanda uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları bulunmak.

 

Diğer Şartlar:

1 - 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde, başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları ile Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.), 6 (Altı) adet. CD’yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaklardır.

5 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde, başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, diplomaları ile Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.) ve 4 (Dört) adet CD’yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaklardır..

6 - Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları ile Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.) ve 4 (Dört) adet CD’yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuramazlar.

8 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Personel Dairesi Başkanlığımız http://personel.ikc.edu.tr/S/11131/usul-ve-esaslar internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

5892/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EKONOMİ

EKONOMİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini istatistik alanında almış olup, karma dağılım modelleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az beş yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Doktora derecesini makine mühendisliği alanında almış olmak. Atık ısı geri kazanımı, yenilenebilir enerji ve ekserji analizi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Doktora derecesini makine mühendisliği alanında almış olmak. Yapay zeka optimizasyon algoritmaları ile elektromekanik sistemlerin tasarımı ve kontrolü konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Doktora derecesini Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi veya Almanca Öğretmenliği alanında almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği mevzuata uygun bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5867/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ