26 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30460

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Fırat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2017 yılı gayri safi geliri 2.205.190,30 TL olan birinci sınıf Beyoğlu Onyedinci Noterliği 20.08.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

5597/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Adı Soyadı/Unvan

TC. Kimlik No/

Vergi No/Pasaport No

Firmanın Faaliyet Gösterdiği İl

Ödeme Emri Tarih/Sayısı

Ödeme Emri Tutarı

GMM PLASTİK HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3960668901

-

27.04.2018/ 33942806

89-TL

 

Yukarıda adı yazılı firma hakkında 6183 Sayılı Kanun'un 55. maddesine göre tanzim edilen ödeme emri belgesinin yükümlünün adresinin bilinmiyor olmasından dolayı tebliğ edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 103-106. maddelerine istinaden;

1 - İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;

2 - Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde ne Müdürlüğümüze müracaat eden ne de adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı;

Ayrıca, Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (7) gün içerisinde idari yargıya (....Vergi Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilan olunur.

5546/1-1


 


 


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 41 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Profesör

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

3

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği

Profesör

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Profesör

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent

Endüstri Mühendisliği

3

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Profesör

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Doçent

İç Mimarlık

3

İç Mimarlık, Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Doktor Öğretim Üyesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

2

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Doçent

İnşaat Mühendisliği

3

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Mühendisliği

1

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Makine Mühendisliği

3

Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık

2

Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Yapı Bilgisi, Taşıyıcı Sistem Tasarımı, Tasarım ve Restorasyon

Doçent

Mimarlık

3

Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Yapı Bilgisi, Taşıyıcı Sistem Tasarımı, Tasarım ve Restorasyon

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

Yazılım Mühendisliği

3

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

5555/1-1


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE DR. ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr  adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/

ANASANAT DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Çene, Yüz protezleri ve Diş hekimliğinde bağlantı dayanıklılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Gömülme Teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sebze Yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Buğdaygiller Familyasında Sistematik ve Morfolojik çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Kooperatifçilik alanında çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Gıda İşletmeciliği ve Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Makine Sistemleri

Profesör

1

1

Tarımsal Makine Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Hayvan Besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

2

1

Havza Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Resim

Resim

Doçent

1

1

20.yüzyıl Türk Resim Sanatı Sanatıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Doçent

2

1

Bitki Koruma bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Depolanmış ürün zararlıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Hayvan Besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Postpartum kanamaya bağlı anne ölümlerini önlemek konusunda deneyimli olmak; Postpartum kanama ve Ürojinokoloji alanında yayın yapmış olmak.

Beden Eğit. ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğit. ve Spor Eğitimi

Beden Eğit. ve Spor Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sporda Psikolojik beceriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm Coğrafyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Gelişim Psikolojisi alanında Doktora yapmış, Sosyo Duygusal Gelişim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Soyut Resim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Maliye veya Para Politikası alanlarında çalışma yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Uzmanlık yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Türkiye'de Klinik Veteriner Hekimliği uygulamalarında karşılaşılan Deontolojik Etik sorunlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Alman Dili ve Edebiyatı bilim dalında Doktora yapmış, Alman kadın edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tamamlayıcı Tiroidektomi konusunda çalışmalar yapmış, hayvan deneyleri kullanma sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlık yapmış olmak. Kök Hücre nakli yapılan merkezde en az 1 (bir) yıl süre çalışmış ve bunu belgelendirmiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gastroenteroloji yandal uzmanlığına sahip olmak.

5534/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber”ine göre düzenleyecekleri, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doç. Dr.

1

Betonarme yapılar konusunda çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji

Doç. Dr.

1

Tuzlu su girişimi ve çevresel etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doç. Dr.

1

Akım modlu devrelerin tasarımı üzerine çalışmaları olmak.

Devreler ve Sistemler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yeni nesil hafıza elemanları üzerine çalışmaları olmak

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gıdalarda radyo frekansı yöntemi ile çözdürme işlemi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resm-İş Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Grafik tasarım anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mobil uygulama ve grafik tasarım üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programı ve Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eğitim programları ve öğretimi anabilim dalında doktora yapmış olmak. İngilizce öğretim programları ve öğretmen yetiştirme  ile ilgili çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Muhasebe finansman alanında doktora yapmış olmak. Turizm işletmelerinde maliyet ve yönetim muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veter Sağlık PR.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yemler ve hayvan besleme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Etlik piliçlerde yeme esansiyal yağ ilavesinin karkas üzerine etkisine ve in vitro gaz üretim tekniği konuları üzerine çalışmış olmak.

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitki Koruma Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Koruma biyolojisi ve kanatlı popülasyon genetiği alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halk edebiyatı ve mitoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

5556/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ