18 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30452

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/941-54/11987 lisans numaralı Bil-Seç Petrol Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kahramanmaraş Yolu Üzeri Yolboyu Köyü Bitişiği (Parsel: 503) Pazarcık Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/1/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/15230 lisans numaralı Mehmet Şahin - Şahin Petrol’ün istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Yeni Mahallesi Andırın Caddesi No: 132 (Ada: 362, Pafta: l36c25c, Parsel: 8) Göksun Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/2/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13310 lisans numaralı Osman Aslan - Günışığı Petrol’ün istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Harici Sur Kurtuluş Mah. Birecik Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/3/1-1

—————

LPG-BAY/662-46/00296 lisans numaralı Balcılar Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Salihli Yolu Üzeri 4.Km. Göktepe Mevkii (Pafta:k19, Parsel:6178) Gölmarmara Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/4/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13515 lisans numaralı İmece Petrol Ürünleri Pazarlama ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri, Alahıdır Köyü, Çiftlik Kırı Mevki Ahmetli Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/5/1-1

—————

"E-90 Karayolu üzeri, Suboyu Köyü, Enliok Mevkii, Selavat Yokuşu Nizip/ GAZİANTEP" adresinde 10.03.2005 tarihli ve BAY/450-107/02094 numaralı bayilik lisansı sahibi olarak faaliyet gösteren Sümerler Petrol Nakliyat Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 20.08.2007 tarihinde yapılan denetimler neticesinde istasyondan alınan akaryakıt numunesine ilişkin düzenlenen 25.03.2008 tarihli ve M-07/2857 numaralı Analiz Raporuna göre numunenin ulusal marker seviyesinin geçeriz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 06.09.2010 tarihli ve 2762-39 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında bahse konu aykırılıklara ilişkin olarak uygulanan idari para cezasının iptali için lisans sahibi tarafından Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2011/391 Esas Dosyası ile açtığı davada Mahkemenin 27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararı ile usulüne uygun savunma istem yazısının tebliğ edilmediği ve Kurum tarafından yeterince adres araştırması yapılmadan Resmi Gazetede ilanen tebliğ yoluna gidildiği gerekçesi ile işlemin iptaline karar verildiği, Kurum tarafından Danıştay 13. Dairesinin 27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararına karşı yapılan itiraza ilişkin olarak ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul'unun 2016/2583 Esas dosyası ve 28.12.2016 tarihli ve 2016/3813 sayılı Kararı ile Kurumun yapmış olduğu Karar düzeltme talebini reddederek kararın kesinleştiği ve söz konusu Mahkeme Kararının ise Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarihli ve 7697 sayılı yazısı ile Denetim Dairesi Başkanlığına iletilmiş olması nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 20.03.2018 tarihli ve 14121 sayılı Başkanlık Olur’u ile kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 23/03/2018-486 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/6/1-1

—————

11/04/2018 tarihli ve 17991 sayılı Başkanlık Oluru ile Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Sokağı No:213/A (Pafta:13-38, Parsel:1930) Geyve SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 14.07.2015 tarihli ve BAY/939-82/35770 sayılı bayilik lisansı sahibi Pova Petrol Ürünleri Lojistik İnşaat Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 16.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Pova Petrol Ürünleri Lojistik İnşaat Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18/04/2018 tarihli ve 583 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/7/1-1

—————

25/04/2018 tarihli ve 20254 sayılı Başkanlık Oluru ile Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 (Ada:58, Parsel:94 ) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 24.05.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) Akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, dağıtıcı logo ve markasının yazılı olmaması, tüketicinin dağıtıcıya şikayet etmesinde gerekli olan bilgilerin istasyonda yer almaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.05.2018 tarihli ve 727 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/8/1-1

—————

24/04/2018 tarihli ve 19950 sayılı Başkanlık Oluru ile İsabalı Mah. İsabalı Sok. No:4 Pamukova Sakarya adresinde faaliyet gösteren 02.09.2014 tarihli ve BAY/939-82/34605 sayılı bayilik lisansı sahibi Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 10.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16/05/2018 tarihli ve 732 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/9/1-1

—————

“Hisar Mahallesi Bursa Karayolu No:455 (Ada:-, Pafta:İ24B-17A-3B, Parsel:1160) Tepebaşı Eskişehir” adresinde faaliyet gösteren 29.01.2015 tarihli ve BAY/939-82/35139 (lisans sahibinin isteği üzerine lisans 17.11.2017 tarihli 48840 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Ss Geri Dönüşüm Akaryakıt İnşaat Otomotiv Ve Oto Kiralama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 26.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ss Geri Dönüşüm Akaryakıt İnşaat Otomotiv Ve Oto Kiralama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 09/03/2018 tarihli ve 12342 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca hakkınızda düzenlenen 14/03/2018 tarihli ve 439 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/10/1-1

—————

22/03/2018 tarihli ve 14638 sayılı Başkanlık Oluru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 17/11/2014 tarih ve 2014-8 sayılı Ön Çalışma Raporunda yapılan tespitlere göre;04.06.2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 (20.04.2017 Tarih ve 7040-2 sayılı karar ile iptal edilmiş) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri A.Ş.)’nin çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/04/2018 tarihli ve 514 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/11/1-1

—————

Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No:57 (Ada:107, Pafta: İ37.C.02.C, Parsel:20) Köklüce Köyü Köyü Merkez SİVAS adresinde faaliyette bulunmak üzere 11.01.2017 tarihli ve LPG-BAY/941-54/17720 (22.02.2018 tarihinde sonlandırılmış) sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi ULUCA PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 14.07.2017 tarihinde yapılan denetimde, " LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası " olmayan personelin dolum yapması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 02/05/2018 tarih ve 21322 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 03/05/2018-658 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen (Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No:57 (Ada:107, Pafta:İ37.C.02.C, Parsel:20 )Köklüce Köyü Köyü Merkez SİVAS-lisans, Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5343/12/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Merkez İlçesi, 21LIIIc pafta, 4227 ada, 15 parsel üzerindeki 155895 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen ve “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca” işlem tesis edilen 11577 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 94 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Karesi Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 28.02.2018 tarihli ve E.2016/3450-K.2018/400 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Balıkesir Karesi Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16494 sayılı “Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması” ile ilgili tesis edilmiş olan işlem 07.06.2018 tarihli ve 102752 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5332/1-1

—————

Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Batkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3B pafta, 2490 parsel üzerindeki 816864 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 7413 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19591, Oda Sicil No: 62879), Ömür SARAÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), İrfan BAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93546) ile Batkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fahri TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17722, Oda Sicil No: 39832) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), Batkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram DEMİR’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17569, Oda Sicil No: 21727), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105077 Sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/1/1-1

—————

Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3A pafta, 172 ada, 8 parsel üzerindeki 805420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 5691 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19591, Oda Sicil No: 62879), Hicran YAŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91501), Fuat AYDIN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 17047886214) ile Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikret AYTANIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13190, Oda Sicil No: 3897) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17632, Oda Sicil No: 21766), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105080 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/2/1-1

—————

Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3A pafta, 172 ada, 8 parsel üzerindeki 805425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 5691 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19591, Oda Sicil No: 62879), Süleyman SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17653, Oda Sicil No: 31884), Hicran YAŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91501), İrfan BAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93546), Fuat AYDIN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 17047886214) ile Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikret AYTANIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13190, Oda Sicil No: 3897) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17632, Oda Sicil No: 21766), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105084 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/3/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 11 ada, 04 parsel üzerindeki 105386 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 5962), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 5962), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105089 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/4/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 982621, 1082144 ve 984102 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2175), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Volkan UYGURALP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97085), Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105093 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/5/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 986746, 986756 ve 997290 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2175), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105097 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/6/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 997278, 1051215 ve 1051003 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2175), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105100 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/7/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, 31/1 pafta, 2850 parsel üzerindeki 1165040 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesinin 4. Fıkrası (ç) ve (l) bendleri, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;16549-EFELER Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, - Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24689, Oda Sicil No: 14119),Tuncer ERGENEKON (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4090, Oda Sicil No: 10233), Faik ERDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51769) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105159 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/8/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D11B3A pafta, 1371 ada, 11 parsel üzerindeki 1204144 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 857951 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1971 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan GELEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23118, Oda Sicil No: 30125), Haluk Haludun HAZİNEDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26901, Oda Sicil No: 45769), Bayram DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105944), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Selman KAYHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4580, Oda Sicil No: 54277) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105103 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/9/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D11B3A pafta, 1371 ada, 11 parsel üzerindeki 1204168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 857951 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1971 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan GELEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23118, Oda Sicil No: 30125), Haluk Haludun HAZİNEDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26901, Oda Sicil No: 45769), Bayram DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105944), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Selman KAYHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4580, Oda Sicil No: 54277) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105105 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/10/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D11B3A pafta, 1371 ada, 11 parsel üzerindeki 1204182 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 857951 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1971 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan GELEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23118, Oda Sicil No: 30125), Haluk Haludun HAZİNEDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26901, Oda Sicil No: 45769), Bayram DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105944), Mehmet Selman KAYHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4580, Oda Sicil No: 54277) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Selman KAYHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4580, Oda Sicil No: 54277) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105113 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/11/1-1

—————

Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, F21d05d3b pafta, 5893 ada, 2 parsel üzerindeki 1337974 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829615 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet YAZICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14332, Oda Sicil No: 11331), Ahmet DURGUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8438, Oda Sicil No: 10828), Ömer ÖZYURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 106249), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Ali KARAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88933) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105117 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/12/1-1

—————

Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, F21d05d3c pafta, 5839 ada, 33 parsel üzerindeki 1385233 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829615 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet YAZICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14332, Oda Sicil No: 11331), Tanju BÜYÜKGÖNENÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9279, Oda Sicil No: 24059), Tuğba BAŞYİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83059), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Burçay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Ali KARAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88933) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105119 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/13/1-1

—————

Dembe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, F22D25B4A pafta, 107 ada, 39 parsel üzerindeki 1105580 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 928072 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2287 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dembe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dembe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nebil ÖZKOR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15802, Oda Sicil No: 29887), Mehmet Melkar TAŞPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16395, Oda Sicil No: 8851), Tuncay YALIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102014) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dembe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed Bilal YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89221) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105122 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/14/1-1

—————

Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 29 pafta, 5933 parsel üzerindeki 1202220 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 625781 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 695 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Memet KESKİNKILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24865, Oda Sicil No: 52683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi BESLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20148) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/15/1-1

—————

Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 29 pafta, 5933 parsel üzerindeki 1202226 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 625781 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 695 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Memet KESKİNKILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24865, Oda Sicil No: 52683), Merve ŞENTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:106118) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Etf Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi BESLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20148) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105133 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/16/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 928705, 952419 ve 932440 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1.İdare Mahkemesinin 16.03.2018 tarihli ve E.2017/447, K.2018/362 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 928705 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 31264, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1796) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105135 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/17/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 791540, 791536 ve 791545 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 19.12.2017 tarihli ve 30275 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Akif AKA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2018/851 ve E.2018/131 sayılı kararları ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Akif AKA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydından iki tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105092 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/18/1-1

—————

Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 839 ada, 17 parsel üzerindeki 730391 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4263-GÖLCÜK Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat EMEKSİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40272), Dursun KARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53153) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105177 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/19/1-1

—————

Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 19K1C pafta, 4491 ada, 7 parsel üzerindeki 785648 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4263-Gölcük Ticaret Sicil No ile Kocaeli, Ticaret Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda Sicil No: 5755), Neşe AŞK (ERMAN) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3611, Oda Sicil No: 34564) ve Özgür Anıl ÖZER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No:50551363086) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat EMEKSİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40272) ve Sertan KUTLUTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71977) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105151 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/20/1-1

—————

Safranbolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karabük İli, Merkez İlçesi, 1127 ada, 5 parsel üzerindeki 1125736 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2197 Ticaret Sicil No ile Safranbolu Ticaret Odasına kayıtlı 1942 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safranbolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Safranbolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman SARIOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88421) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105139 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/21/1-1

—————

Özlü Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Söke İlçesi, 207 ada, 46 parsel üzerindeki 1145136 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan; 8642 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret Odasına kayıtlı 2169 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özlü Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özlü Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Pakize ÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45944) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özlü Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Pakize ÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45944), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105143 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/22/1-1

—————

Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1348925, 1364718 ve 1239248 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Sinop, Ticaret Sicil No: 1650-SİNOP, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1655), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet ÖZARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99168) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/23/1-1

—————

Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 142 pafta, 2001 ada, 8 parsel üzerindeki 1152932 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile aynı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8843-Nazilli Ticaret Sicil No ile Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 2426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Esen ÇELİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25892, Oda Sicil No: 17727), Mustafa AKŞİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26293, Oda Sicil No: 46054), Muhteşem SANLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41723) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa AKŞİT’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26293, Oda Sicil No: 46054) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105147 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/24/1-1

—————

Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Didim İlçesi, 2164 ada, 7 parsel üzerindeki 1066372 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile aynı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4804 Ticaret Sicil No ile Didim, Ticaret Odasına kayıtlı 2102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Niyazi ADIYAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4391, Oda Sicil No: 18279), Murat TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70561) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Niyazi ADIYAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4391, Oda Sicil No: 18279) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105150 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/25/1-1

—————

Sahra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 754 ada, 4 parsel üzerindeki 666676 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 13582-21254 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 78 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer TOLUK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4279, Oda Sicil No: 11598), Taner TONGUÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8389, Oda Sicil No: 9122), Gürcan ERİKLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79017) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Güngör KOÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18850, Oda Sicil No: 61255), Şener SÖĞÜT’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18849, Oda Sicil No: 55111) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105154 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/26/1-1

—————

RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 198 ada, 4 parsel üzerindeki 1126409 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3366 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 1844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ekrem GÜMÜŞSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13606, Oda Sicil No: 21475), Eşe EREĞLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25154, Oda Sicil No: 20781), Özgün KARAÇOBAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79085) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serbülent KOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21426, Oda Sicil No: 33922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105155 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/27/1-1

—————

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 24A1B pafta, 1837 ada, 4 parsel üzerindeki 641522 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze, Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2936, Oda Sicil No: 25755) ve Umut ULU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79293), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Zeki TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12529) ve Onur ÇAKLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67664) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105174 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/28/1-1

—————

İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Aliağa İlçesi, 6533 parsel üzerindeki 1401769 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3776 Ticaret Sicil No ile Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı 2031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet SANDIKÇIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3120, Oda Sicil No: 15457), Adem SADIKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90535), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Hüseyin KALELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 575, Oda Sicil No: 7889) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105160 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/29/1-1

—————

Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Aliağa İlçesi, 19K1C1D pafta, 943 ada, 18 parsel üzerindeki 1242322 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 187336 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Metin ÇAĞRI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1786, Oda Sicil No: 34985), İsmail Şenol BOZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21948), Serap TOPÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:115440) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Metin ÇAĞRI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1786, Oda Sicil No: 34985) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105162 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/30/1-1

—————

Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Foça İlçesi, 396 ada, 8 parsel üzerindeki 1341948 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 187336 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, - Metin ÇAĞRI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1786, Oda Sicil No: 34985), İsmail COŞKUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26007, Oda Sicil No: 38078), Abdurrahman KIRÇAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 116568) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Metin ÇAĞRI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1786, Oda Sicil No: 34985) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105164 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/31/1-1

—————

Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1385068, 1247545 ve 1247531 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No:165084, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1939), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa AKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29140, Oda Sicil No: 19912) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105168 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/32/1-1

—————

Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1384998, 1385023 ve 1385054 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No:165084, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1939), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa AKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29140, Oda Sicil No: 19912) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105170 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/33/1-1

—————

Yankı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Atakum İlçesi, 49 ada, 29 parsel üzerindeki 1274414 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 24259 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1522 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yankı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yankı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Bülent DEDEAĞAÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15481, Oda Sicil No: 13932), Begüm BOZDAĞ’ın (Yapı Denetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 20653045678) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yankı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Şenol ALAFTAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16688, Oda Sicil No: 52551) ve Emel KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18308, Oda Sicil No: 60526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105172 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/34/1-1

—————

Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, 5605 ada, 14 parsel üzerindeki 1161442 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14678 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1201 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17684, Oda Sicil No: 19307), İrfan ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19266, Oda Sicil No: 52078),Önder KOCAKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26986, Oda Sicil No: 56281), Ahmet YETKİN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50484), Mehmet Şakir KOTAN ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12320) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İrfan ALPER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19266, Oda Sicil No: 52078), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.06.2018 tarihli ve 105137 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5333/35/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyyy_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyyy_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyyy_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyyy_Sayfa_4.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Statoil Banarlı Turkey B.V. Şirketleri’nin Tekirdağ ve Edirne illerinde müştereken sahip bulunduğu AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terki için 12.06.2018 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5331/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hülya - Yusuf Yılmaz Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Yusuf Yılmaz, Naciye Hülya Yılmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.06.2018 tarihinde kesinleşen, 05.04.2018 tarihli, E: 2017/560, K: 2018/172 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak; bilim, sağlık, sanat ve benzeri konularda çalışmalar yapmak; eğitim öğretim ve sosyal gelişmelere katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000- TL (Yüz Elli Bin) nakit

VAKFIN YÖNETİCİSİ: Mehmet Yusuf Yılmaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5334/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanına ait aşağıda belirtilen ilanımız iptal edilmiştir.

 

5

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

Psikolojide ölçme ve değerlendirme, nöropsikoloji ve bağımlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

5345/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\1.jpg

 

5338/1-1