23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30429

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2006/298 Esas, 2007/798 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4497/1-1

—————

Bahçe Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/246 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4498/1-1

—————

İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesinin 2016/237 Esas (Yeni Esas: 2018/297) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4499/1-1


 


 


 


 


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

Doçent

1

Şalgamda laktik asit bakterileri, aroma maddeleri, antosiyaninler ve depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

Doçent

1

Erken tür süperdev yıldızların tayfsa analizi, model atmosferleri ve çift yıldızların ışık eğrisi analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

Doçent

1

Formaldehit bağlayıcılı Diatomit esaslı hafif yapı elemanları üretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Doçent

1

Deneysel kolitte mesalamin ve propolisin etkinliği konusunda araştırma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Doçent

1

Endobronşiyal Ultrason Rehberliğinde uygulanan transbronşiyal İğne aspirasyonunda sedasyon konusunda araştırma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Doçent

1

Atipik antipsikotik ilaç kullanan şizofreni hastalarında tiyol disülfid homeostazisi konusunda araştırma yapmış olmak.

4547/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. No

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Prof. Dr.

1

1

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup; biyoaktif metal kompleksleri, bor esterleri ve MOF bileşiklerinin sentezi ve uygulamalarında çalışmalar yapmış olmak.

2

Prof. Dr.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyasal Düşünceler Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Demokrasi ve Muhafazakarlık İlişkisi, Muhafazakar İdeoloji ve Aydınlanma Düşüncesi konularında çalışmaları bulunmak.

3

Prof. Dr.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve

Termodinamik

Hidrojen Enerjisi Depolanması ve Korozyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları alanında doçent olmak ve astım konusunda çalışmaları olmak.

5

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Nöroloji alanında doçent olmak, Parkinson Hastalığı ve Migren konularında çalışmaları olmak.

6

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent olmak, Spinal ve Periferik sinir cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.

7

Prof. Dr.

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi

Doçentliğini Eskiçağ Tarihi bilim alanında almış olup; Hitit siyasi tarihi ve Hititçe çivi yazılı belgelerin çizim, transkripsiyon ve tercümesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8

Prof. Dr.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve

Termodinamik

Alanında doçent unvanı almış olmak ve Roket Yakıtları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9

Prof. Dr.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Bankacılık ve Finans

Finans

Finans Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak, Sorunlu Mali Krediler, Mali Kredilerde İnceleme, Firma Mali Analizleri konularında çalışmaları bulunmak.

10

Doç. Dr.

2

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent olmak ve Gestasyonel Diyabet konusunda çalışmaları olmak.

11

Doç. Dr.

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Adolesan Sağlığı, Adolesan Sorunları, Çocuklarda ve Adolesanlarda Bağımlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

12

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Mezunu olmak, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Doktora yapmış olmak ve oyun alanında çalışmalar yapmış olmak.

13

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Üroloji alanında uzman olmak ve ürolojik tümörler konusunda çalışmaları olmak.

14

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında uzman olmak ve Ürolojik radyoloji konusunda çalışmaları olmak.

15

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Anatomi alanında uzman olmak veya doktora yapmış olmak ve beyin anatomisi konusunda çalışmaları olmak.

16

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak ve deneysel anksiyete ve depresyon davranışları konusunda çalışmaları olmak.

17

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak ve karpal tünel sendromu konusunda çalışmaları olmak.

18

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi farmakoloji alanında uzman olmak veya doktora yapmış olmak.

4495/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/

Gastroenteroloji

Doçent

1

1

Gastroenteroloji alanında doçent unvanı almış olmak. Nörogastroenteroloji ve gastrointestinal motilite konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Acil tıp uzmanlarının geriatrik hastalara yaklaşımı konusunda çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlık sınavıyla Biyokimya uzmanı olmak. Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. Okul öncesi ve özel eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Periodontoloji uzmanı olmak. Kemik Biyomarkırları konusunda çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

3

1

Matematik alanında doçent unvanı almış olmak. Kovaryant tensörler konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri

Mühendislik Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Matematik alanında doktora yapmış olmak. Üreteç fonksiyonlarına yönelik algoritmalar geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olmak. Atletizmde yetenek seçimine yönelik normatif çalışmalar yapmış olmak.

4448/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

İşletme

Dr. Öğretim Üyesi

1

İşletme alanında doktora yapmış olup, Yabancı Portföy Yatırımcıları ve Kaotik Sistemlerin Rastlantısal Görünüşü konularında çalışmaları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F.

Yeni Medya

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

Tıp Fakültesi

Deontoloji ve Tıp Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Medikal onkoloji uzmanı olmak, meme kanserleri alanında akademik ve bilimsel çalışmaları olmak, meme kanseri tipleri ile eğitim seviyesi ilişkisi alanında bilimsel çalışma yapmış ve yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak, maskeli hipertansiyon ve atrial fibrilasyon alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Doktoru olup, Halk Sağlığı alanında Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimler ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

Deontoloji ve Tıp Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

4514/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

FİZİK BÖLÜMÜ

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Alanında Doçent Olmak ve Moleküllerde Solvatokromizm ve Dipol Moment Konularında Çalışmalar Yapmış olmak.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

PROHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Alanında Doçent olmak.

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Örnekleme Yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Alanında Doçent olmak.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

TOPOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

3

1

Alanında Doçent olmak.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİDROLİK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Alanında Doçent olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

ESKİ YAZI ANASANAT DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Hüsn-i Hat veya Eski Yazı Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

TEZHİP ANASANAT DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ

SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Türk Sinemasında Tarih Yazımı Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ

SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Türk Sinemasında Kadın ve Uyarlama Sineması Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapmış olmak.

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ

SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Alanında Doçent Olmak.

4447/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekmektedir.

- Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) 

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının

http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya

www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgretimUyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI

Profesör

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

1

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Maliye alanında doçentliğini almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimlerinden birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Ebelikte veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Hemşirelik lisans mezunu olup Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü/ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelikte Yönetim alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Yönetim Bilimleri veya Spor Yöneticiliği alanında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatındaki Şiir Mecmuaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Türk İslam Arkeolojisi, Osmanlı Arkeolojisi veya Sanat Tarihi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Felsefe veya Felsefe Grubu Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Programı

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Bilgiler Eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Boyabat İİBF

İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

İşletme alanında doktora yapmış olup pazarlama alanında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Mali İktisat Anabilim Dalı

Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olup Mali İktisat alanında çalışma yapmış olmak.

4508/1-1