15 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30422

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı. (YETEV)

VAKFEDENLER: Necmeddin Bilal ERDOĞAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2018 tarihinde kesinleşen 09.04.2018 tarihli ve E:2018/149, K:2018/137 kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin Kamu hizmetlerindeki yükünü azaltmak amacıyla “eğitim”in gelişmesi için her türlü katkıda bulunmak ile eğitim hizmetlerini ifa etmek ve gençliğin gelişimine katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Hikmet Cem OCAKÇI, Ramazan SALMAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinde arta kalan mal ve hakları Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4307/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nassel Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Emad Abdulkadir A Almuhaıdıb, Ahmed Saleh A.Alrammah.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/11/2017 tarihinde kesinleşen 13/10/2017 tarihli tavzih kararlı ve 29/09/2017 tarihli ve E:2017/123, K:2017/385 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla; Eğitim, Sağlık, Spor, İnsani yardım, Tarım, Kültür ve Turizm, İbadethane tesisleri ve işletmesi yapmak ve yaptırmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000,00 TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI).

YÖNETİM KURULU: Emad Abdulkadir A Almuhaıdıb, Ahmed Saleh A. Alrammah, Güney İkiz, Osman Bozkurt, Mehmet Sekmen.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Fesih halinde vakfa ait mallar Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4308/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Antalya Kepez Belediyesi - 21K-IIIa Pafta, 3909 Ada, 4 Parsel - Gökhan AKSOY (0007110283970448) - 07.05.2018 tarihli ve 80532 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Konyaaltı Belediyesi - 4288 Ada, 19 Parsel - DARITAŞ İnş. Taah. Müt. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0007315619762340) - Şirket Müdürü Süleyman Nazif ALTINTAŞ (0007110070654311) - 07.05.2018 tarihli ve 80548 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25D2D Pafta, 325 Ada, 1 Parsel - İsmet TORUN (0034111289104056) - 07.05.2018 tarihli ve 80588 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-D-1-A Pafta, 27672 Ada, 12 Parsel - ANTPARK İnş. Eml. Mob. Gıda Oto. Taş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. (0007315595852112) - Şirket Müdürleri Aziz DOĞAN ve Kerim YÜKSEL - 07.05.2018 tarihli ve 80578 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-C Pafta, 10143 Ada, 07 Parsel - Tekin ARSLAN (0007110140193648) - 07.05.2018 tarihli ve 80563 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - 526 Ada, 5 Parsel - Bahattin ÇİLTEPE (0034110310518720) - 07.05.2018 tarihli ve 80558 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kocaeli Darıca Belediyesi - 30K-3A pafta, 2115 Ada, 9 Parsel - BM İnş. Tic. Ltd. Şti. (0041315616411138) - Şirket Müdürü Cafer ŞAHİN - 07.05.2018 tarihli ve 80547 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 24367 Ada, 3 Parsel - COŞKUN Dekorasyon İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti. (0006311533952466) - Şirket Müdürü Fevziye COŞKUN - 07.05.2018 tarihli ve 80493 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 702 Ada, 13 Parsel - F.H.T Metal Alüm. Plas. İnş. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (0059311579813704) - Şirket Müdürü Ali YILDIRIM (0059110033940703) - 07.05.2018 tarihli ve 80538 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - 801 Ada, 5 Parsel - Murat YILDIZ (0034111583144748) - 07.05.2018 tarihli ve 80500 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa İnegöl Belediyesi - 56 Pafta, 342 Ada, 77 Parsel - SİNAN İnş. Eml. ve Mob. San. Tic. Ltd. Şti. (0016311262344165) - Şirket Müdürü Vedat ARSLAN - 07.05.2018 tarihli ve 80474 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova Merkez Belediyesi - 188 Ada, 10 Parsel - ZAR Elk. Elktr. Mak. İnş. Mob. Oto Kiralama İç ve Dış Tic. A.Ş. (0035213220395757) - Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem KIZILAY ve Mehmet Zeki KIZILAY - 07.05.2018 tarihli ve 80569 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45455 Ada, 9 Parsel; 45459 Ada, 16 Parsel; 45454 Ada, 7 Parsel; - 66KM-IVD pafta, 45557 Ada, 5 Parsel - YILMAZOĞULLARI Aşevi Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (0006315054085530) - Şirket Müdürü Gülşen ÇAPKU - 07.05.2018 tarihli ve 80564 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 27187 Ada, 01 Parsel - OLİMPİK Gayr. İnş. Tur. Deri Teks. Hediye. Eşya Kuyum. Oto. İth. İhr. San. Paz. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Mahmut DURAN - 07.05.2018 tarihli ve 80299 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-D Pafta, 27191 Ada, 07 Parsel - Ceyhan ÖZCAN (0007112996482122) - 07.05.2018 tarihli ve 80301 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-C Pafta, 11084 Ada, 08 Parsel - Lokman KESER (0007110339826212) - 07.05.2018 tarihli ve 80304 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C22B2C Pafta, 468 Ada, 2 Parsel - Mustafa ÖVECEK (0034111443891348) - 07.05.2018 tarihli ve 80302 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25D2A Pafta, 215 Ada, 11 Parsel - ASV GÜVEN Kırt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0034311208586103) - Şirket Müdürü Durcan ASAV- 07.05.2018 tarihli ve 80303 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ayrıca, Bilecik Osmaneli Belediyesi - 30L-II-A Pafta, 333 Ada, 7 Parseldeki yapının yapı müteahhidi Adil AĞDAĞ (0011111507531730) hakkında 29.01.2018 tarihli ve 30316 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 5 (beş) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işleminin, söz konusu yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 07.05.2018 tarihli ve 80297 sayılı Oluru ile kaldırılmasına,

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4281/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, 60317 adanın kuzeydoğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4268/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi İvedik-İmar 43389/1 ada parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 05.04.2018 tarih ve 342/837 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.04.2018 tarih ve 800/2091 sayılı kararıyla onaylanan 84094/3 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

4269/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_26.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_45.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_46.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_47.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_48.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_49.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_50.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_51.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_52.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_53.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_54.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_55.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_56.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_57.jpg


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Yönetim Bilimleri Fakültesi

* İşletme

Muhasebe ve Finans

Prof. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğr. Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

-* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak. (İng.)

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası http://www.ihu.edu.tr/akademik/basvuru dan ulaşılabilir.

4260/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör adaylarının 17. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adaylarının 8. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde açıkça belirtecek ve başvurulan bölüm-anabilim/anasanat dalı/ program adı dilekçede açıkça yazılacaktır. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI-PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEKTRİK VE ENERJİ AD.

PROFESÖR

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış ve kontrol sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK PROGRAMLARI

SAĞLIK PROGRAMLARI AD.

PROFESÖR

1

Çevre sağlığı ve dezenfektanlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM AD.

PROFESÖR

1

Coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak.

FARMASÖTİK KİMYA AD.

PROFESÖR

1

Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Felsefe alanından almış olmak.

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

TEMEL EĞİTİM AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanından almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanından almış olmak.

İKTİSAT POLİTİKASI AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak.

İKTİSAT TEORİSİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanından almış olmak.

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SİNEMA-TELEVİZYON

SİNEMA-TELEVİZYON AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Sinema alanından almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Müzik alanından almış olmak.

YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

PROFESÖR

1

Doçentliğini Kimya alanından almış olmak ve süperkritik akışkanlar alanında çalışmaları olmak.

 

*2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4262/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT: Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

Sosyal Psikoloji

Doç. Dr.

1

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Psikoloji alanında Doçent unvanı almış ve Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK.

MAKİNE

Mekanik

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Kişiye özel protezin tasarımı ve deneysel doğrulaması konusunda doktora yapmış olmak.

MAKİNE

Termodinamik

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Isı değiştiricilerde ve mikrokanallarda nanoakışkanlarla ısı transferi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beden Eğitimi Yatkınlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış ve Kuvvet antrenmanlarının beden üzerine etkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İİBF

İKTİSAT

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış ve ihracatta ürün ve ülke çeşitlemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış ve endüstri 4.0 ve yenilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

Sayısal Yöntemler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Ekonometri alanında doktora yapmış ve semiparametrik zaman serileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAK.

TEMEL BİLİMLER

Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Fizik Bölümü mezunu olmak ve Nanokompozit malzemelerin manyetik özelliklerinin değiştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

4285/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2018, 19/04/2018 ve 26/04/2018 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın

Tesis Tipi / Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Akare Biyokütle Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Düzce Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

05/04/2018 tarihli ve 7775-1 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

ITC Alanya Enerji Üretim Katı Atık Jeotermal Kaynaklar Petrol ve Doğalgaz Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

ITC Alanya Enerji Üretim Tesisi

19/04/2018 tarihli ve 7798-1 sayılı Kurul Kararı ile 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Bükor Elektrik Üretim A.Ş

Üretim Lisansı

Gümüşören Barajı ve HES

19/04/2018 tarihli ve 7798-14 sayılı Kurul Kararı ile (19/06/2021 tarihine kadar) ile 49 (kırkdokuz) süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Selge Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Akçay Reg ve HES

19/04/2018 tarihli ve 7798-15 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Tuyat Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Göksu Barajı ve HES

26/04/2018 tarihli ve 7809-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Aria Teknolojik Yatırımlar A.Ş.

Üretim Lisansı

Manyas HES

26/04/2018 tarihli ve 7817 sayılı Kurul Kararı ile;

“Manyas HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 28/04/2015 tarihli ve EÜ/5578-4/03271 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 27/04/2018 itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince sona erdirilerek, Aria Teknolojik Yatırımlar A.Ş.’ye “Manyas HES” üretim tesisi için, 27/04/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

İftelan Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

İftelan Reg. ve HES

20/09/2012 tarihli ve EÜ/4027-7/2432 numaralı

12/04/2018 tarihli ve 7786-10 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı ve termik-kombine çevrim tipinde

22/03/2012 tarihli ve EÜ/3741-5/2296 numaralı

19/04/2018 tarihli ve 7798-12 sayılı Kurul Kararı ile 30/04/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler

 

Sıra No

 

1

19/04/2018 tarihli ve 7798-18 sayılı Kurul Kararı ile;

“Rıza Reg. ve HES” projesi için Vatan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen 29/05/2008 tarihli ve EÜ/1622-19/1192 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 6852-10 sayılı Kurul Kararının geri alınması nedeniyle, 29/05/2008 tarihli ve EÜ/1622-19/1192 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

2

19/04/2018 tarihli ve 7798-19 sayılı Kurul Kararı ile;

Şengün Elektrik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.’ye “Çanakçı I Reg ve HES” projesi için verilen 17/08/2007 tarihli ve EÜ/1280-3/920 numaralı üretim lisansının iptaline ilişkin 16/11/2017 tarihli ve 7440/15 sayılı Kurul Kararının kaldırılması nedeniyle, 17/08/2007 tarihli ve EÜ/1280-3/920 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

4264/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2018 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Gates Enerji Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

26/04/2018 tarihli ve 7810 sayılı Kurul Kararı ile 26/04/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

4264/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2018 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Teb Ofis Petrol Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

26/04/2018 tarihli ve 7811-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/04/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Türü

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Esam Petrokimya Otomotiv Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

16/05/2016 tarihli ve

MYĞ/6285-1/36937 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

19/04/2018 tarihli ve 7800-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4264/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2018 ve 26/04/2018 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Şahgaz LPG Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

05/04/2018 tarihli ve 7779 sayılı Kurul Kararı ile 05/04/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

26/04/2018 tarihli ve 7812-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/04/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4264/4/1-1