14 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30421

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte/MYO

Bölüm/ Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Programı

1

Kamu Yönetimi Alanında Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Lisansüstü Çalışmalarını Beslenme ve Diyetetik veya Halk Sağlığı Alanlarından Birinde

Yapmış Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

1

İktisat Lisans Mezunu Olması. Aynı Alanda Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması.

İktisat Bilim Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres         :  İstanbul Kültür Üniversitesi, E-5 Yanyolu,

                      Ataköy Yerleşkesi,

                      E-5 Karayolu üzeri 34158

                      Bakırköy / İSTANBUL

Tel              :  0212 498 41 41

E-mail         :  ik@iku.edu.tr

4047/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro

Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimi

Profesör

1

Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kamu yönetiminde stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Doçentliğini Nicel karar yöntemleri alanında almış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora yapmış olmak. Uluslararası İlişkiler teorileri ve çevresel güvenlik üzerine çalışmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora yapmış olmak. İngiliz Milletler Topluluğu ve İngiliz tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Savaş çalışmalarında doktora yapmış olmak. Türkiye modernleşmesi ve Ordu - Siyaset ilişkisi üzerine çalışmış olmak.

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Kontrollü orman yangınları ve orman estetiği konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Uygulamalı Matematik alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve Nizhnik - Novikov - Veselov sisteminin genelleştirilmiş Kudryashov yöntemi ile soliton çözümleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

Dahili hastalıklar hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme veya muhasebe alanında doktora yapmış olmak. Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyet sistemi ve kısıtlar teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak. İşveren Markası ve Yetenek Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak sağlık hizmeti kullanımı ve yaşam kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Osmaniye MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Doçent

1

Nükleer reaktör teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak ve Nükleer Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

4214/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 31 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

1

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Finans, Sermaye Piyasası

Doktor Öğretim Üyesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm, Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

7

Grafik Tasarım, Resim, Plastik Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

2

Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

Oyunculuk

4

Oyunculuk, Tiyatro, Drama, Tiyatro Yönetmenliği, Drama ve Oyunculuk, Sahne Sanatları, Sahne ve Gösteri Sanatları, Tiyatro Kuramları, Dramaturji ve Eleştiri

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim ve Tasarım

4

İletişim ve Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim ve Tasarım

1

İletişim ve Tasarım, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Doçent

Sinema-TV

6

Sinema-TV, Radyo-Sinema ve Televizyon, Radyo ve Televizyon, Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

Sinema-TV (İngilizce)

4

Sinema-TV, Radyo-Sinema ve Televizyon, Radyo ve Televizyon, Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro, Dekor ve Kostüm Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

4209/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

Kuruluş

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro

Derecesi

Adet

İlan Şartları

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Endokrin patoloji ve nöropatoloji alanlarında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer naklinde ve hepatobilier cerrahisinde en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Robotik, laparoskopik, transoral endokrin cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Moleküler genetik testler ve ikinci - üçüncü jenerasyon dizi analizi teknolojileri konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Cinsiyet kromozomları, üreme genetiği ve kanser genetiği konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Baş-boyun kanser cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Kas iskelet sistemi tümörleri konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Ortopedik anestezi alanında, USG eşliğinde periferik blok uygulamaları ile nöroanestezide en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Parazitoloji

Doçent

1

1

Tıbbi parazitoloji uzmanı olmak, paraziter hastalıkların serolojik tanısında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Otolojik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kraniyomaksillofasiyal cerrahi, mikrocerrahi, yanık ve brakiyal pleksus cerrahisi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Torakoskopik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olmak. Temel onkoloji doktorası yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Akciğer transplantasyonu ve yoğun bakım konularında deneyimli göğüs hastalıkları uzmanı olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Profesör

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi ve farmasötik botanik bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Klinik Eczacılık

Profesör

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İnsan damarı ve monositlerinde ateroskleroz konusunda çalışmış olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik bilim alanında doçent olmak. Pediatrik onkoloji ve yeni doğan hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Dahili hastalıkları hemşireliği alanında doçent unvanını almış olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, yeni doğan hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Paternal bağlanma konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi Bilimleri

Profesör

1

1

Sporda tüketici davranışı konusunda çalışmalar yapmış olmak ve en az 4. kademe basketbol antrenörlüğü belgesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. TME hastalarının botoks ve artrosentez ile tedavisinde deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Pedodonti Anabilim Dalında doktora yapmış ve restoratif materyaller ile ilgili çalışmalar yapmış ve Nitröz/Oksit sedasyonu ile ilgili deneyim sahibi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ortodonti Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 3 boyutlu stereofotogrametri ile ilgili araştırmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği (*)

Proses ve Reaktör Tasarımı

Profesör

1

1

Kimya Mühendisliği bilim dalında doçent unvanı almış olmak. Proses ve reaktör tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği (*)

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Kimya Mühendisliği bilim dalında doçent unvanı almış olmak. Kimyasal teknolojiler alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Telekominikasyon

Doçent

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Telekominikasyon alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yazılım Anabilim Dalı derslerini verebilecek yeterlilikte olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanım

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Donanım Anabilim Dalı derslerini verebilecek yeterlilikte olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makineleri

Profesör

1

1

Tarım makinalarında tasarım, konstrüksiyon, malzeme ve biyolojik malzeme alanında çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Liken ve deniz algleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lightlike geometride düzlemsel normal kesitler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Asimetrik kayıp ve süreç dışı kalite geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ege Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak, otomotiv eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

4222/1-1