10 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30417

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. Anonim Şirketinden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Erdemli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/58 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4079/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

15.02.2018 gün ve 3296828 sayılı Savunma istem yazısı

Ülkü KAYA - Necdet Seçkinöz Ortaokulu Öğretmeni

"MEV Gökkuşağı Ortaokulunda 26/04/2017 tarihinde yapılan 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem sınavında 12. Salon Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine ait sınav güvenlik poşetini bant ile yapıştırdığınız

İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4075/1-1

—————

09.04.2018 gün ve 7195216 sayılı Savunma istem yazısı

Metin BOZTÜRK - Özel Jale Tezer İlkokulu Eski Müdür Yardımcısı

“2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı başında e-okul aday kayıt sisteminde 1. Sınıfta kayıtlı olan 30.01.2011 doğum tarihli (80 aylık) 13147099313 T.C. Kimlik numaralı Ezgi GÖRCEĞİZ'in kaydını kayıt dönemimde sehven, 26.07.2014 tarih ve 290742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği ve 21.07.2012 tarih ve 28360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak Anasınıfı B Şubesine indirgediğiniz,”

İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4076/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Başkanlığımızda halen boş bulunan beş (5) üyelik kadrosu için 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından Kanunun 15 inci maddesine göre seçim yapılacaktır.

Boş bulunan kadrolar Sayıştay meslek mensupları kontenjanından olup, Kanunun 15 inci maddesi uyarınca bu kontenjanı tamamlamak üzere meslek mensupları arasından seçim yapılacaktır.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Başkanlık Makamına hitaben düzenleyecekleri dilekçeye aşağıda yazılı belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Dilekçeye eklenecek belgeler:

1 - Özgeçmiş (Bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde)

2 - Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

4143/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.05.2018   Karar No: 7144

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19   Beysukent, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  07.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  13.203 hektar

• BÖLGESİ                      :  Deniz (KSİ)

• KAPSADIĞI İL            :  Balıkesir

• PAFTA NUMARASI   :  İ17-c3, c4

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. Ş.’nin Balıkesir ilinde 13.203 hektarlık İ17-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4039/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.05.2018   Karar No: 7145

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19   Beysukent, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  07.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  49.050 hektar

• BÖLGESİ                      :  Deniz (KSİ)

• KAPSADIĞI İL            :  Çanakkale, Balıkesir

• PAFTA NUMARASI   :  J17-a

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. Ş.’nin Çanakkale ve Balıkesir illerinde 49.050 hektarlık J17-a paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4040/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.05.2018   Karar No: 7142

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  22.02.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  61.754 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana, Osmaniye

• PAFTA NUMARASI   :  N35-c

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adana ve Osmaniye illerinde 61.754 hektarlık N35-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4041/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:03.05.2018   Karar No: 7143

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19   Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  07.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  11.351 hektar

• BÖLGESİ                      :  Deniz (KSİ)

• KAPSADIĞI İL            :  Balıkesir

• PAFTA NUMARASI   :  J17-b1, b2, b4

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Balıkesir ilinde 11.351 hektarlık J17-b1, b2, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4042/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_15.jpg


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin aşağıda unvanları gösterilen kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36   34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Milletlerarası Özel Hukuk

Doçent

1

1

Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.

 

İlan olunur.

4102/1-1


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen Programına 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca, sözleşmeli statüde tam zamanlı Profesör alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde ve 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.) ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Garantör Üniversitemiz olan Galatasaray Üniversitesi’ne (Personel Daire Başkanlığı) yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen şekilde dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Çırağan Cad. No: 36,   34349 Ortaköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 227 44 80

 

Program Adı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Elektronörofizyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Uzmanlığını ve Doçentliğini Nöroşirurji konusunda yapmış olmak, Nöroşirurji konusunda Akademik Yayınları bulunmak, Akademik kitaplarda alanı ile ilgili bölüm çevirileri olmak.

4049/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır."

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Tıbbi Veri Analitiği, Dinamik Programlama, Stokastik Optimizasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını İngilizce eğitim veren bir üniversitede yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADAYLARI:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 / kezbanmutlu@sehir.edu.tr

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

İstenilen belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

YÖK formatında özgeçmiş,

Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

Yayınları içeren bilimsel dosya, (Cd ile iletilebilir.)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

4117/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil Tıp Uzman olmak. Acil ultrasonografi kullanım alanları ile ilgili bilimsel çalışması ve acil ultrasonografi kurslarında eğitimci deneyimi olmak. "Hastane Afet Planı Eğitim Programı" kursunu almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Ventrüküler Destek Cihazları ve Kalp Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Konstrüksiyon ve İmalat konularında araştırmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanı Doçenti olup, İnsan Beyni ve Nörobilim alanında çalışmalarda bulunmak.

4088/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN

 

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ ALAN

UNVAN

SAYI

İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR

1

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim Yönetimi ve Politikaları alanında doktora yapmış olmak ve eğitim hukuku ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

2

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doktora yapmış olmak ve çocukla psikolojik danışma ile travma konularında yayınlar yapmış olmak.

3

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve erken çocuklukta psikanalitik yaklaşım ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

4

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak ve erken STEM ile mühendislik eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

Doçentliğini Anayasa Hukuku alanında almış olmak.

6

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

Doçentliğini İdare Hukuku alanında almış olmak.

7

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

2

Doçentliğini Medeni Hukuk alanında almış olmak.

8

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

Doçent

1

Doçentliğini mikroiktisat alanından almış olan, yoksulluk, kent ekonomisi ve eğitim ekonomisi alanlarında çalışan ve bu alanlarda endeksli dergilerde yayınları olan.

9

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

Doçent

1

Mikroiktisat alanından doçentliğini almış olan, elektrik, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri üzerine çalışan ve bu alanlarda uluslararası ve endeksli dergilerde yayınları olan.

10

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

Doçent

1

Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak; Makro İktisat politika ve teorisi ve Para Politikası üzerine çalışmalar yapmış olmak

11

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Doçent

1

Mikroiktisat alanında doçentliğini almış olan, işgücü piyasaları, eğitim ekonomisi ve ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliği konularında doktora sonrası çalışmaları olan, bu alanlarda araştırmaları ve uluslararası endeksli dergilerde yayınları olan.

12

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme veya işletme/endüstri mühendisliği alanlarında doktora yapmış, nicel araştırma yöntemleri, modelleme ve Pazar araştırması konularında ders vermiş ve çalışmalar yapmış olan.

13

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme veya Yönetim Bilimleri alanında doktora yapmış, yönetim veya girişimcilik alanında yayınları olan.

14

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lojistik

Lojistik

Doçent

1

Mühendislik veya İşletme anabilim dalında doktorası olan, Tedarik Zinciri veya Operasyon Yönetimi konularında akademik çalışmaları bulunan.

15

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lojistik

Lojistik

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

Mühendislik veya İşletme anabilim dalında Doktora derecesi olan, Şehiriçi Lojistiği veya e-Ticaret konularında çalışmaları bulunan

16

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında lisans; klinik ya da uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; bilişsel-davranışçı terapi uygulamaları konusunda alanda deneyim sahibi olan.

17

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi

Doçent

1

Siyasal hayat ve kurumlar alanında doçentliğini almış olan, siyaset sosyolojisi, devlet-sivil toplum ilişkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışan ve bu alanlarda uluslararası endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları bulunan.

18

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

Finans alanında doktora yapmış, finansal yönetim alanında ders vermiş, finans alanında yayınları olan

19

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Doçent

1

Doçentliğini halkla ilişkiler alanında almış olmak. En az 10 yıllık akademik tecrübe (Öğretim görevlisi olarak asgari 5 yıllık tecrübe) Halkla ilişkiler'in temel alanı olan halkla ilişkiler yazarlığı dersi vermiş olmak ve dersin uygulama alanı olan bilgisayar programlarına hakim olmak, kurum kültürü, etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler kampanyaları ve kriz yönetimi konularında ders vermiş olmak

20

Meslek Yüksekokulu

Mekatronik

Mekatronik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sinyal İşleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

21

Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak. Sürdürülebilir pazarlama, sağlıklı yaşam pazarlaması ve rekabet stratejileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

22

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Stratejik Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışı ve Marka Yönetimi konularında uzman, Yeni Ürün Geliştirme, Inovasyon Yönetimi, Dijital Pazarlama Uygulamaları, Elektronik Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlaması konularına hakim, Global Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Entegre Pazarlama İletişimi konularında ders verebilecek durumda, Pazarlamada Nesnelerin Interneti, Büyük Veri, Yapay Zeka Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış, Uzaktan Eğitim Platformlarında eğitim verme deneyimine sahip, İngilizce diline ileri derecede hakim, akademik projeler ve tez yönetimi konusunda tecrübeli, sektör deneyimine sahip.

23

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Deniz ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. Kısa mesafeli deniz taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, küresel lojistik, lojistik işletmelerinde filo yönetimi ve depo yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

24

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Çağdaş Yapı / İnce Yapı, Strüktür, Teknoloji Malzemeleri ve Mimari Yarışma alanında çalışmalar yapmış olmak.

25

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Konut - Göç ve Konuta Erişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

26

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık ve Tasarım Doktora derecesine sahip olmak. Mimarlık Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

27

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Siber Güvenlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

29

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Optik, Fotonik alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Kip-kilitlemeli lazerler, ve faz gürültüsü konularında çalışmalar yapmış olmak.

30

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Elektronik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri alanında doktora yapmış olmak. Enerji sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

32

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme Mühendisliği veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

33

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Büyük Veri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

34

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Tıp Fak. mezunu olup, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık derecesine sahip olmak.

35

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm/Yüksekokulundan mezun olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak

36

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak ve fen ve teknoloji öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

37

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri     4
b. Doç.Dr.'lar için H index Kriteri           8
c. Prof.Dr.'lar için H index Kriteri          12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

38

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

39

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

3

40

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

41

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

42

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

7

43

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

44

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

45

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

3

46

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

4

47

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

48

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

3

49

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

50

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

51

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

52

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

53

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

54

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

55

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

56

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

11

57

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

58

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

59

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

2

60

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

61

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

62

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

63

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

64

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

3

65

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

1

4047/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’ın Aralık 2017 kriterleri uygulanacaktır. Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirteceklerdir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Maden Müh.

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

Mekanize yeraltı kömür ocaklarında bulanık mantık yaklaşımıyla çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Mera bitkileri arasındaki ekofizyolojik ilişkiler konusunda çalışma yapmış olmak.

4127/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Lisans, Lisansüstü eğitimlerini ve Doçentlik unvanını ilgili Anabilim Dalında almış ve Eğitim Yönetimi, Örgütsel değişme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve yeni medya okuryazarlığı ve öğrenme analitikleri konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Duygusal zeka ve duygusal emek konularında çalışmaları olmak.

4128/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Türü

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

MEHMET DEĞİRMENCİ AİRBAG ASANSÖR

27-HYB-3851

HYB

FESİH

TS 12255/İPTAL

6.04.2018

Talimata Aykırılık

ODAKSAN MÜH. A.Ş.

27-HYB-4336

HYB

FESİH

TS 12850 -- TS 13611

TS 12683

13.04.2018

Talimata Aykırılık

LİMİTSİZ ENERJİ SAN. VE TİC. LİM. ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-4293

HYB

FESİH

TS 13381

13.04.2018

Talimata Aykırılık

EDESSA PETROL ÜRÜNLERİ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4279

HYB

FESİH

TS 12820 -- TS 11939

13.04.2018

Ara Kontrol Olumsuz

EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN. BİLG. EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

27-HYB-3998

HYB

FESİH

TS 12498

27.04.2018

Firma İsteği

MEGA ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN İNŞ. SAN. VE TİC.LİM. ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-3973

HYB

FESİH

TS 12255/İPTAL

13.04.2018

Ara Kontrol Olumsuz

CEONORM DANIŞ. EĞİTİM VE BİL. SİS. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4248

HYB

FESİH

TS 13573

13.04.2018

Talimata Aykırılık

KARAKUZULU OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3854

HYB

FESİH

TS 13168

13.04.2018

Ara Kontrol Olumsuz

ŞERİFLER TEMİZLİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LİM. ŞİRKETİ

27-HYB-1038

HYB

FESİH

TS 13506 -- TS 12866

TS 13111/İPTAL

TS 12706/İPTAL

13.04.2018

Ara Kontrol Olumsuz

MEHMET KAYA TEK GENÇ ASANSÖR SAHIS

27-HYB-4327

HYB

FESİH

TS EN 13015+A1

TS 12255/İPTAL

6.04.2018

Talimata Aykırılık

4077/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\10-05-2018 PERŞEMBE\4119.jpg