9 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30416

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_20.jpg

 


Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_21.jpg


 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_25.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_28.jpg


Sağlık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

4375 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilen Barış Sağlık Temizlik ve Dağıtım Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyonu Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazete'nin 108'inci sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan yasaklama formunda yasaklama süresi bölümü sehven "Ay (6)" şeklinde yazılmışır. Anılan bölüm "Yıl (2)" şeklindedir.

İlanen duyurulur.

4113/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791540 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2018/131 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 04.05.2018 tarihli ve 79027 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4043/1-1

—————

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız ve Çanakkale Valiliği aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 05.04.2018 tarihli ve E.2018/81 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 02.05.2018 tarihli ve 77705 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4044/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyeleri adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No. 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR.

1

Doçentliğini yönetim stratejisi alanında yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İlgili alanda sanatta yeterliğini almış olmak ya da doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

PROF.

1

İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İletişim alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Klinik Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

4087/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Aydın İktisat Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent Dr.

2

1

Balkanlar Üzerine Çalışmaları Olmak.

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Doçent Dr.

2

1

Psikomotor Gelişim İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Müzik Literatürü Üzerine Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent Dr.

1

1

Ergenlerde Öfke ve Saldırganlık Konularında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Profesör Dr.

1

1

Arkaik İon Mimarlığı Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Tarihi

Doçent Dr.

1

1

Kültürel Mirasın Korunması ve Eğitimi Konusunda Çalışması Olmak.

Nazilli İİBF

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent Dr.

1

1

Göçmenler veya Etnotarih Üzerine Çalışmaları Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doçent Dr.

1

1

Riskli Bebeklerin Gelişimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Profesör Dr.

1

1

Over Tümörlerinde Fertilite Sonuçları Konusunda Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Profesör Dr.

1

1

Bakteriyel Așıların Geliştirilmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

4105/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

TALEP EDİLEN KADRO

UZMANLIK ALANLARI

FAKÜLTE/YO

BÖLÜM

ADET

UNVAN

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYAT

1

PROF.DR.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı- İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Uzman

MÜTERCİM TERCÜMANLIK

1

PROF.DR.

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.

PSİKOLOJİ

2

PROF.DR.

Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak

2

DOÇ.DR.

Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1

PROF. DR.

Makine mühendisliği bölümü mezunu olup termodinamik bilim dalında doktora yapmış ve bu dala ait konularda lisans ve lisansütü düzeyde dersler vermiş olmak.

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Makine mühendisliği bölümü mezunu olup termodinamik bilim dalında doktora yapmış olmak.

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Makine mühendisliği bölümü mezunu olup konstrüksiyon veya mekanik bilim dalında doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1

PROF.DR.

Bilgisayar Mühendisliği

1

DOÇ.DR.

Bilgisayar Mühendisliği

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Bilgisayar Mühendisliği

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

2

PROF.DR.

Onkoloji Yan Dal

TEMEL TIP BİLİMLERİ

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Biyofizik alanında Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

PROF. DR.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

1

PROF. DR.

Kamu Hukuku Alanında

1

DOÇ. DR.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

DOÇ. DR.

İletişim alanında doktora derecesini almış olmak. Turizm alanında eğitim ve uygulama deneyimine sahip olmak.

HEMŞİRELİK YO

HEMŞİRELİK

2

PROF.DR.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

2

DOÇ.DR.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları ABD

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları ABD, Hemşirelik Esasları ABD

 

İlan Tarihi               : 09.05.2018

İlan Bitiş Tarihi       : 24.05.2018

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Adaylar ilanın Resmi Gazetede ve Yerel Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.

(Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)

4073/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ