9 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30416

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KRİYOPREZERVASYON ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


SU BUHARI GEÇİRGENLİK CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


29 ADET DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MATBAA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Dalaman Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/215155

İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                     :  www.tcdd.gov.tr  -  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı        :  Kadınhan-Horozluhan arası 73 Km yol yenilemesi işi için Kadınhanı İstasyonunda 40.000 m3 balast alım işidir. (Teknik Şartnameye göre)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 29.05.2018 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, doküman bedeli KDV Dahil 250,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/ AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4081/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

Satışa Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartname Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar İmar Mahallesi, 112864 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.607 m² yüzölçümlü taşınmaz

15.000

100

16/07/2018

2

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 2351 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 10.178 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

250

16/07/2018

3

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi, 533 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 4.762 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

250

16/07/2018

4

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 635 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 9.549,92 m² yüzölçümlü taşınmaz

300.000

250

16/07/2018

5

İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 2976 no.lu parselde kayıtlı 5.120 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

250

16/07/2018

6

İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3327 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 18.689,22 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000.000

1.000

16/07/2018

7

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parselde kayıtlı 8.185,34 m² yüzölçümlü taşınmaz

200.000

250

16/07/2018

8

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 64.134,59 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.500.000

1.000

16/07/2018

9

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kesikkapı Mahallesi, 3144 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 1.287 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

100

16/07/2018

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebileceklerdir. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilmeyecektir.

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ve/veya ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhalelere konu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

- T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş,   06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 10     Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

4111/1-1


BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/220623

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi                    :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları 1 sistem

b) Teslim yeri                                      :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                    :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                                 :  16.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhiye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4059/1/1-1


KRİYOPREZERVASYON ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/221086

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi                    :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı (1 Set)

b) Teslim yeri                                      :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                    :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                                 :  16.05.2018 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekli firmaya ait ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesi

4.4.1.1. Kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.05.2018 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4059/2/1-1


SU BUHARI GEÇİRGENLİK CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Su Buharı Geçirgenlik Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/224208

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi                    :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Su Buharı Geçirgenlik Cihazı Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                                      :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                    :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                                 :  16.05.2018 Çarşamba günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR 1600 0150 0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.05.2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4059/3/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat 9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2.Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17 nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25 nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33 nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41 nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 22/05/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

2 - İşin Adı                                                   :  “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan ve Aşağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız Bölümlerin Satışı”

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer                              :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi                                               :  22/05/2018

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat       :  21/05/2018 - 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

SIRA

ADA PARSEL

KAT

NO

ODA SAYISI

BRÜT ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

1

361/7

1. Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

2

361/7

1. Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

5

361/7

1. N. Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

6

361/7

1. N. Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

7

361/7

2. N. Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

8

361/7

2. N. Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

9

361/7

3. N. Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3. N. Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4. N. Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4. N. Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5. N. Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5. N. Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6. N. Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

16

361/7

6. N. Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7. N. Kat

33

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

18

361/7

7. N. Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

19

361/7

8. N. Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

20

361/7

8. N. Kat

40

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

21

361/7

9. N. Kat

41

5+2

270,25

820.000,00 TL

24.600,00 TL

22

361/7

9. N. Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

 

4 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 21/05/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4065/1-1


29 ADET DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "29 adet Dijital Panoramik Röntgen Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4071/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MATBAA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar matbaa malzemesi teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

Kısım

No

Malzemenin Cinsi

Miktar

(Adet)

İhale Evrak Bedeli (Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi Halinde 130,00 TL Yatırılacaktır.)

1

Kapak Takma Makinesi

1

130,00 TL

2

Otomatik Tel Spiral Takma ve Kapama Ünitesi

1

100,00 TL

Yarı Otomatik Delme Ünitesi

1

Masaüstü Tip Manuel Tel Spiral Delme ve Takma Makinesi

1

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamelerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4072/1-1


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 kg Kaşar Peyniri alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.05.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.05.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES :    ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71

4063/1-1


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES :    ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (312) 397 33 65 – 66   Faks: (312) 397 33 74 – 71

4062/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

 

1) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Sungurpaşa mevkii, H22c2 / H23d1 paftaları ve 4.023,28 hektar alana sahip, ER-3333865 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0712299

0712000

0703231

0702670

0702670

0704500

0714814

Yukarı (X)

4449335

4449000

4448999

4449339

4449998

4453000

4453000

 

2) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Şehitler mevkii, H22c2 pafta ve 3.800,00 hektar alana sahip, ER-3332009 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0712000

0702500

0702500

0712000

Yukarı (X)

4445000

4445000

4449000

4449000

 

3) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Fevziye mevkii, H22c3 pafta ve 4.023,56 hektar alana sahip, ER-3308945 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0695839

0696000

0696000

0696752

0697080

0702500

0702500

Yukarı (X)

4430500

4430500

4433978

4434000

4434000

4434100

4435831

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

Sağa (Y)

0703247

0703150

0707250

0706983

0703000

0703000

0697257

Yukarı (X)

4435826

4435700

4435750

4434999

4435000

4430058

4429480

 

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

Sağa (Y)

0698750

0695800

0695800

Yukarı (X)

4426799

4426800

4428607

 

4) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Doğanyurdu mevkii H22c3 paftaları ve 2.427,09 hektar alana sahip, ER-3308946 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0703500

0712500

0712500

0712000

0711600

0710250

0703500

Yukarı (X)

4438500

4438500

4435246

4435400

4434500

4436000

4436000

 

5) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Karacakaya mevkii İ23a2 pafta ve 1.500,00 hektar alana sahip, ER-3190995 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

0725000

0728000

0728000

0729000

0730000

0725000

Yukarı (X)

4429000

4429000

4430000

4430000

4426000

4426000

 

6) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hilmiye mevkii I23a1 pafta ve 1.550,95 hektar alana sahip, ER-3328496 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0723541

0722965

0721125

0720625

0720175

0720335

0719000

Yukarı (X)

4424122

4423836

4424050

4424050

4423225

4422410

4422000

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

0719000

0723000

0723617

Yukarı (X)

4426000

4425999

4424766

2.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0724000

0723011

0722361

0721590

0721590

0721469

0721551

Yukarı (X)

4422005

4422000

4422000

4422607

4422635

4423004

4423705

 

8.NOKTA

9.NOKTA

Sağa (Y)

0722218

0724000

Yukarı (X)

4423923

4423716

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

SIRA

NO

İLÇE

MEVKİİ

KAYNAĞIN CİNSİ

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

İnegöl

Sungurpaşa

Doğ. Mineralli Su

4.023,28

46.613,68

1.398,41

22.05.2018

14.00

2

İnegöl

Şehitler

Doğ. Mineralli Su

3.800,00

44.089,50

1.322,69

22.05.2018

14.10

3

İnegöl

Fevziye

Doğ. Mineralli Su

4.023,56

46.616,85

1.398,51

22.05.2018

14.20

4

İnegöl

Doğanyurdu

Doğ. Mineralli Su

2.427,09

35.012,50

1.050,38

22.05.2018

14.30

5

İnegöl

Karacakaya

Jeotermal Kaynak ve Doğ. Mineralli Su

1.500,00

36.176,00

1.085,28

22.05.2018

14.40

6

İnegöl

Hilmiye

Jeotermal Kaynak ve Doğ. Mineralli Su

1.550,95

37.327,98

1.119,84

22.05.2018

14.50

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                        :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No: 2 Kat: 2 Osmangazi/BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                     :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 250,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Defterdarlık Ek Bina Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 15 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                      :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No: 2 Kat: 3 Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                                    :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                       :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No: 2 Kat: 3 Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati               :  22.05.2018 Salı günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek Kişi İstekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

3808/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Dalaman Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 19 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 23.05.2018 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100,00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2. maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Kimlik fotokopisi,

c) Adli sicil belgesi (son 30 günlük),

ç) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge,

d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi

e) Şirket yetkililerin adli sicil belgesi,

f) İmza sirküleri,

g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi,

ğ) Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

h)Tebligat için adres beyanı.

3 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

ADRES

m2 SATIŞ

FİYATI

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

TARİH

SAAT

İMAR DUR.

1

ALTINTAS MAH.92 ADA 218 NOLU 486.45 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

365,00-TL

177.554,25-TL

5.327,00-TL

23/05/2018

11:00

% 40 2 Kat

2

HÜRRİYET MAH.3938 ADA 6 NOLU 662.65 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

331.325,00-TL

9.940,00-TL

23/05/2018

11:10

% 30 3 Kat

3

3938 ADA 7 NOLU 662.00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

331.000,00-TL

9.930,00-TL

23/05/2018

11:20

% 30 3 Kat

4

219 ADA 7 NOLU 605.08 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300,00-TL

181.524,00-TL

5.446,00-TL

23/05/2018

11:30

Emsal 0,30 Hmax:6,50

5

KAPIKARGIN MAH. 567 NOLU 374.57 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

800,00-TL

299.656,00-TL

8.990,00-TL

23/05/2018

11:40

% 25 2 Kat

6

590 NOLU 377.55 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

700,00-TL

264.285,00-TL

7.930,00-TL

23/05/2018

11:50

% 25 2 Kat

7

126 ADA 32 NOLU 400.08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

200.040,00-TL

6.002,00-TL

23/05/2018

12:00

% 15 2 Kat

8

ŞEREFLER MAH. 104 ADA 47 NOLU 500.83 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

425,00-TL

212.852,75-TL

6.386,00-TL

23/05/2018

12:10

% 20 3 Kat

9

3136 ADA 1 NOLU 353.18 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

176.590,00-TL

5.298,00-TL

23/05/2018

12:20

% 30 2 Kat

10

3136 ADA 3 NOLU 371.83 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

185.915,00-TL

5.578,00-TL

23/05/2018

12:30

% 30 2 Kat

11

3137 ADA 2 NOLU 387.68 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500,00-TL

193.840,00-TL

5.816,00-TL

23/05/2018

12:40

%30 2 Kat

12

217 ADA 7 NOLU 599.34 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

650,00-TL

389.571,00-TL

11.688,00-

23/05/2018

12:50

Hamax 6.50m 210 m2 zeminde

13

SANAYİ SİTESİNDE DÜKKAN OLARAK BULUNAN KARGINKÜRÜ MAH.101 ADA 106 NOLU 2953.84 M2 YÜZ. PARSEL. 1/12 ARSA PAYLI 9 NOLU BAĞ. BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

23/05/2018

13:00

128 m2 işyeri

14

178 ADA 1 NOLU 2937.86 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

23/05/2018

13:10

256 m2 işyeri

15

178 ADA 1 NOLU 2937,86 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

23/05/2018

13:20

256 m2 işyeri

16

180 ADA 1 NOLU 2797,85 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

23/05/2018

13:30

256 m2 işyeri

17

180 ADA 1 NOLU 2797,85 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/6 ARSA PAYLI 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

608.000,00-TL

18.240,00-TL

23/05/2018

13:40

256 m2 işyeri

18

189 ADA 1 NOLU 2804.90 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/12 ARSA PAYLI 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

23/05/2018

13:50

128 m2 işyeri

19

189 ADA 1 NOLU 2804.90 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDEKİ 1/12 ARSA PAYLI 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

2.375,00-TL

304.000,00-TL

9.120,00-TL

23/05/2018

14:00

128 m2 işyeri

3889/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri, tahmin edilen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 2 adet taşınmaz, 24/05/2018 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.

 

S.N.

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

(m²) Yüzölçümü

Niteliği

Hissesi

Fiili Durumu

Yapılaşma Durumu

Tahmin Edilen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

1

MUĞLA

MENTEŞE

AKÇAOVA

111

1

7.635,27

ARSA

TAM

BOŞ

GELİŞME-TERAS EVLER ALANI SERBEST NİZAM EMSAL:1,00 Hmax:13,50

¨ 8.400.000,00

¨ 252.000,00

2

MUĞLA

MENTEŞE

AKÇAOVA

137

1

5.419,93

ARSA

TAM

BOŞ

GELİŞME KONUT ALANI AYRIK NİZAM 4 KAT TAKS:0,25 KAKS:1,00

¨ 5.400.000,00

¨ 162.000,00

 

2 - İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde ücretsiz görülebilir ve ¨ 500,00 bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh Belgesi,

2 - Nüfus Kayıt Örneği,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale Şartnamesi” ile “Yer Görme Belgesi”

4 - Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye borcu olmadığına dair belge,

5 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz,

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

4 - İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usulü’nde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - İsteklilerin Teklif Dosyalarını en geç ihale günündeki saate kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca istekliler Teklif Dosyalarını iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11 - Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

4028/1-1