4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 15.000 m³ KONKASÖR BALASTI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KAPAKLI İSTASYONUNDA TESLİM 15.000 m³ KONKASÖR BALASTI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


4*200 KVA ELEKTROJEN GRUBU PLC PANOLARININ YENİLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:


OTEL YAPILARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YILLIĞINA KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S49 MAKAS İÇİN 502,20 METRETÜL BETON TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86099 SİCİL NO.LU RUHSAT SAHASININ “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


8.000 ADET BORİK ASİT (GRANÜLER) BAFFLE ALTTAN BOŞALTMALI VE İLAVE ÖZEL SAPLI (OCF) BİG-BAG TORBA ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


VİNÇ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Çubuk Belediyesinden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

KAKS/KAT ADEDİ

TAŞINMAZ CİNSİ

İHALE TÜRÜ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ERENKÖY

12939

1

9.564,01

E=0,60

ÖZEL OKUL ALANI

KAPALI TEKLİF

3.750.000,00

112.500,00

 

1 - İhale 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazın ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden:

1) Teklif mektubu,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

3) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

4) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

5) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

7) İhale katılım belgesi,

8) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

b) Tüzel Kişilerden:

1) Teklif mektubu,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

3) İmza sirküleri,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından Oda Kayıt Belgesi

7) İhaleye girileceğine dair yetki belgesi,

8) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

9) İhale katılım belgesi,

10) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

3 - İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde, ihale ile ilgili imar durum ve teknik bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir.

3891/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 15.000 m³ KONKASÖR BALASTI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/197647

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  15.000 m³ Konkasör Balastı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.05.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3835/1-1


KAPAKLI İSTASYONUNDA TESLİM 15.000 m³ KONKASÖR BALASTI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/197675

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  15.000 m³ Konkasör Balastı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.05.2018 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3836/1-1


4*200 KVA ELEKTROJEN GRUBU PLC PANOLARININ YENİLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/206318

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü 1. kat D Blok YEŞİLKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  212 463 7777 - 212 465 3250

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres               :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü 1. kat D Blok YEŞİLKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL

2 - İhale konusu hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                       :  DHMİ Atatürk Havalimanı Kuvvet Santrali

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd. 138 No'lu oda D Blok Yeşilköy/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  25.05.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü’ne veya Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %100'ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

En az 4*1000 Kva elektrojen grubu senkronizasyon sistemi değişim işi bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TR (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd. 142 No'lu oda D Blok Yeşilköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd. 142 No'lu oda D Blok Yeşilköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 4530 (kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

3871/1-1


OTEL YAPILARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YILLIĞINA KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz) Yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiralama ihalesine çıkılmıştır.

2 - İhale 16.05.2018 Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu işin Muhammen bedeli (Kira: 2.784.000,00-TL ve bina 25.922.862,00 TL olmak üzere) 28.706.862,00 TL (Yirmi sekiz milyon yedi yüz altı bin sekiz yüz altmış iki Türk Lirası) olup geçici teminat ise 861.205,86-TL (Sekiz yüz altmış bir bin iki yüz beş Türk Lirası seksen altı Kuruş’ tur.)

4 - İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 500,00 TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 16.05.2018 İhale günü en geç Saat 09.30’a kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002), TC Halk Bankası 18 Mart Şubesi (IBAN TR 16 0001 2001 4550 0007 0000 10) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 09.30 dan sonra teminat kabul edilmez.

6 - İhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15’dan az olamaz).

J) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 500,00-TL (Beş Yüz TL) dir.

7 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.

8 - İstekliler teklif mektuplarını Kepez belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne en geç 16.05.2018 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü saat 09:30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

9 - Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

10 - Ayrıca istekli olanlara İdare tarafından Yer Görme Belgesi düzenlenecektir.

3667/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S49 MAKAS İÇİN 502,20 METRETÜL BETON TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/215258

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  S49 MAKAS İÇİN 502,20 METRETÜL BETON TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 25.05.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV Dahil 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 İban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3968/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Edirne İli, İpsala İlçesi Köprü Mahallesi 146 ada,104 parselde bulunan, mülkiyeti İpsala Belediyesine ait Kapalı Pazaryerindeki 39 (otuzdokuz) adet “Ofis İşyerlerinin”15/05/2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Müdür V. Belgin GİRGİNOL’dan, 100.-TL bedel ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 2 adresindeki Belediye Düğün Salonunda 15/05/2018 tarih ve Saat: 15.00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

 

SIRA NO

BLOK

KAPI NO

M2’Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

A

3

39

135.000.-TL

4.050.-TL

2

A

4

39

135.000.-TL

4.050.-TL

3

A

8

16

  60.000.-TL

1.800.-TL

4

A

10

25

  85.000.-TL

2.550.-TL

5

A

11

25

  90.000.-TL

2.700.-TL

6

A

15

27

  75.000.-TL

2.250.-TL

7

A

16

27

  75.000.-TL

2.250.-TL

8

A

18

17

  60.000.-TL

1.800.-TL

9

A

19

16

  55.000.-TL

1.650.-TL

10

A

20

25

  80.000.-TL

2.400.-TL

11

A

21

25

  80.000.-TL

2.400.-TL

12

A

22

25

  80.000.-TL

2.400.-TL

13

B

  2

68

215.000.-TL

6.450.-TL

14

B

10

30

100.000.-TL

3.000.-TL

15

B

12

22

  75.000.-TL

2.250.-TL

16

B

13

19

  70.000.-TL

2.100.-TL

17

B

14

21

  70.000.-TL

2.100.-TL

18

B

15

21

  75.000.-TL

2.250.-TL

19

B

16

27

  90.000.-TL

2.700.-TL

20

B

17

29

  85.000.-TL

2.550.-TL

21

B

18

25

  75.000.-TL

2.250.-TL

22

B

19

28

  85.000.-TL

2.550.-TL

23

B

20

28

  90.000.-TL

2.700.-TL

24

B

21

27

  90.000.-TL

2.700.-TL

25

B

22

28

  85.000.-TL

2.550.-TL

26

B

23

25

  80.000.-TL

2.400.-TL

27

B

24

27

  80.000.-TL

2.400.-TL

28

B

25

27

  85.000.-TL

2.550.-TL

29

B

27

59

150.000.-TL

4.500.-TL

30

B

28

52

135.000.-TL

4.050.-TL

31

B

29

52

140.000.-TL

4.200.-TL

32

B

30

55

190.000.-TL

5.700.-TL

33

C

  2

67

150.000.-TL

4.500.-TL

34

C

  3

67

150.000.-TL

4.500.-TL

35

C

  8

14

  40.000.-TL

1.200.-TL

36

C

  9

23

  62.000.-TL

1.860.-TL

37

C

10

26

  67.000.-TL

2.010.-TL

38

C

11

32

  81.000.-TL

2.430.-TL

39

C

14

66

142.000.-TL

2.260.-TL

 

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak İpsala Belediye Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi “TR98 0001 0004 1808 7477 4550 16” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İpsala Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) olmadığına dair İpsala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihaleye katılım dosyasının belediyemize sunulduğu tarihte) alınmış belge.

5.1.g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.

5.1.h) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

6 - Yapancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

7 - Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, İhale Katılım Dosyalarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

İhale Katılım Dosyaları, 15/05/2018 tarihi, saat:14:00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür V. Belgin GİRGİNOL’a teslim edilecektir.

İlan olunur.

3972/1-1


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86099 SİCİL NO.LU RUHSAT SAHASININ “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1.1. İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle İşletme Hakkının Verilmesidir.

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86099 Sicil No.lu (Tunçbilek-Kütahya) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2033 tarihine kadar (31/07/2033 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

1.3. Sahanın jeolojik rezervi 24.750.000 tondur.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 22.05.2018 Salı   Saat: 14.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

3.1. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

3.2. TEKLİF SAHİBİ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge istenecektir.

3.3. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam varlıklarını” ve “toplam öz kaynaklarını” gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam varlıklarının” en az 100.000.000 (YÜZMİLYON) TL, “toplam öz kaynaklarının” ise en az 15.000.000 (ONBEŞMİLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 15.000.000 (ONBEŞMİLYON)-TRY. tutarında olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (İş ortaklığı durumunda, biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

3.5. Yabancı TEKLİF SAHİP’leri ihaleye katılabilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 5.000.000 (BEŞMİLYON) TL’dır.

5 - TEKLİF BEDELİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu kömür madeni için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 2.300 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan tüvenan kömür ton fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:

6.1. KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu ihaleye ait şartnamede belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 22/05/2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKİ İhale Salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

6.2. İhale dokümanı TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

3977/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan TDLHZM-24 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI ÜRETİM SAHALARI KAYNAK İŞLERİ HİZMET İŞİ ihale ilanının 4.3.2. İsteklinin taahhüdünde kullanacağı dozer kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya taahhütname, mülkiyetinde bulunan dozer ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir onaylı belge sunulacaktır. Taahhüt edilerek temin edilecek dozerler için ise noter onaylı kira sözleşmesi sunulması gerekir. MADDESİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

3976/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan TDLHZM-26 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM SAHALARINDAKİ BAKIM-ONARIM İLE YAĞLAMA VE MALZEME NAKİL İŞLERİ HİZMET ALIMI ihale ilanının 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6. Teklifler, 17.05.2018 tarih ve saat 10.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3975/1-1


8.000 ADET BORİK ASİT (GRANÜLER) BAFFLE ALTTAN BOŞALTMALI VE İLAVE ÖZEL SAPLI (OCF) BİG-BAG TORBA ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/204208

İşin Adı                                     :  8.000 Adet Borik Asit (Granüler) Baffle Alttan Boşaltmalı ve İlave Özel Saplı (OCF) Big-Bag Torba Alımı

İhale Türü - Usulü                     :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0266 721 31 00 - 0266 721 31 25

c) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  8.000 Adet Borik Asit (Granüler) Baffle Alttan Boşaltmalı ve İlave Özel Saplı (OCF) Big-Bag Torba Alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/ BALIKESİR

c) Teslim [tarihi / tarihleri]         :  Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip

                                                     Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 40 (Kırk) gündür. Termin dönemine ait bilgiler, Teknik Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen Termin Programı şartlarına göre yapılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                        :  22.05.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.7. İş Deneyim Belgesini, Teklif edilen bedelin %20’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü Borik Asit (Granüler) Baffle Alttan Boşaltmalı ve İlave Özel Saplı (OCF) Big-Bag Torbanın birlikte ya da ayrı ayrı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001 0000 4837 7122 4555 29 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 22.05.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

3831/1-1


VİNÇ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Vinç temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/207298

Dosya no                                   :  1824482

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Vinç temini: 2 adet

b) Teslim yeri                            :  Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası - ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  16.05.2018 Çarşamba günü saat:15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Vinçler ve halatlar için TSE belgeleri

4.2.2 - Soru formları cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16.05.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3918/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 10.04.2018 tarih ve 69 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre aşağıda yazılı tarih ve saatler arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

m2 Muhammen Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat (TL)

1

101

4

568

15,50.TL

16.05.2018

11.00

264,00

2

101

5

568

15,50.TL

16.05.2018

11.10

264,00

3

101

6

568

15,50.TL

16.05.2018

11.20

264,00

4

101

7

568

15,50.TL

16.05.2018

11.30

264,00

5

103

1

590

15,50.TL

16.05.2018

11.40

274,00

6

103

2

604

15,50.TL

16.05.2018

11.50

281,00

7

103

3

647

15,50.TL

16.05.2018

14.00

301,00

8

103

4

690

15,50.TL

16.05.2018

14.10

321,00

9

103

5

734

15,50.TL

16.05.2018

14.20

341,00

10

103

6

550

15,50.TL

16.05.2018

14.30

256,00

11

103

7

550

15,50.TL

16.05.2018

14.40

256,00

12

103

8

550

15,50.TL

16.05.2018

14.50

256,00

13

104

1

502

15,50.TL

16.05.2018

15.00

233,00

14

104

2

559

15,50.TL

16.05.2018

15.10

260,00

15

104

3

502

15,50.TL

16.05.2018

15.20

233,00

16

104

4

502

15,50.TL

16.05.2018

15.30

233,00

17

104

5

502

15,50.TL

16.05.2018

15.40

233,00

18

104

6

502

15,50.TL

16.05.2018

15.50

233,00

19

104

7

502

15,50.TL

17.05.2018

11.00

233,00

20

104

8

502

15,50.TL

17.05.2018

11.10

233,00

21

104

9

502

15,50.TL

17.05.2018

11.20

233,00

22

104

10

502

15,50.TL

17.05.2018

11.30

233,00

23

104

11

502

15,50.TL

17.05.2018

11.40

233,00

24

104

12

502

15,50.TL

17.05.2018

11.50

233,00

25

104

13

502

15,50.TL

17.05.2018

14.00

233,00

26

104

14

502

15,50.TL

17.05.2018

14.10

233,00

27

105

4

558

15,50.TL

17.05.2018

14.20

259,00

28

105

5

559

15,50.TL

17.05.2018

14.30

260,00

29

105

6

558

15,50.TL

17.05.2018

14.40

259,00

30

105

7

559

15,50.TL

17.05.2018

14.50

260,00

31

105

8

558

15,50.TL

17.05.2018

15.00

259,00

32

105

9

558

15,50.TL

17.05.2018

15.10

259,00

33

105

10

556

15,50.TL

17.05.2018

15.20

259,00

34

105

11

556

15,50.TL

17.05.2018

15.30

259,00

35

105

12

557

15,50.TL

17.05.2018

15.40

259,00

36

105

13

556

15,50.TL

17.05.2018

15.50

259,00

37

105

14

557

15,50.TL

21.05.2018

11.00

259,00

38

105

15

556

15,50.TL

21.05.2018

11.10

259,00

39

106

4

534

15,50.TL

21.05.2018

11.20

248,00

40

106

5

533

15,50.TL

21.05.2018

11.30

248,00

41

106

6

533

15,50.TL

21.05.2018

11.40

248,00

42

106

7

534

15,50.TL

21.05.2018

11.50

248,00

43

106

8

534

15,50.TL

21.05.2018

14.00

248,00

44

106

12

535

15,50.TL

21.05.2018

14.10

249,00

45

106

14

535

15,50.TL

21.05.2018

14.20

249,00

46

107

1

618

15,50.TL

21.05.2018

14.30

287,00

47

107

2

616

15,50.TL

21.05.2018

14.40

286,00

48

107

5

616

15,50.TL

21.05.2018

15.00

286,00

49

107

6

617

15,50.TL

21.05.2018

15.10

287,00

50

108

1

526

15,50.TL

21.05.2018

15.20

245,00

51

108

2

524

15,50.TL

21.05.2018

15.30

244,00

52

108

3

524

15,50.TL

21.05.2018

15.40

244,00

53

108

4

524

15,50.TL

21.05.2018

15.50

244,00

54

108

8

524

15,50.TL

22.05.2018

11.00

244,00

55

108

9

524

15,50.TL

22.05.2018

11.10

244,00

56

109

1

501

15,50.TL

22.05.2018

11.20

233,00

57

109

2

501

15,50.TL

22.05.2018

11.30

233,00

58

109

3

501

15,50.TL

22.05.2018

11.40

233,00

59

109

4

501

15,50.TL

22.05.2018

11.50

233,00

60

109

5

501

15,50.TL

22.05.2018

14.00

233,00

61

109

6

501

15,50.TL

22.05.2018

14.10

233,00

62

109

7

502

15,50.TL

22.05.2018

14.20

233,00

63

109

8

502

15,50.TL

22.05.2018

14.30

233,00

64

109

9

501

15,50.TL

22.05.2018

14.40

233,00

65

109

10

501

15,50.TL

22.05.2018

14.50

233,00

66

109

11

501

15,50.TL

22.05.2018

15.00

233,00

67

109

12

501

15,50.TL

22.05.2018

15.10

233,00

68

110

8

514

15,50.TL

22.05.2018

15.20

239,00

69

110

9

509

15,50.TL

22.05.2018

15.30

237,00

70

110

10

509

15,50.TL

22.05.2018

15.40

237,00

71

111

17

512

15,50.TL

22.05.2018

15.50

238,00

72

112

1

541

15,50.TL

23.05.2018

11.00

252,00

73

112

2

546

15,50.TL

23.05.2018

11.10

254,00

74

112

10

544

15,50.TL

23.05.2018

11.20

253,00

75

114

15

523

15,50.TL

23.05.2018

11.30

243,00

76

117

5

545

15,50.TL

23.05.2018

11.40

253,00

77

118

5

545

15,50.TL

23.05.2018

11.50

253,00

78

122

1

517

15,50.TL

23.05.2018

14.00

240,00

79

122

4

517

15,50.TL

23.05.2018

14.10

240,00

80

123

13

507

15,50.TL

23.05.2018

14.20

236,00

81

123

16

510

15,50.TL

23.05.2018

14.30

237,00

82

123

17

506

15,50.TL

23.05.2018

14.40

235,00

83

124

11

536

15,50.TL

23.05.2018

14.50

249,00

84

125

16

504

15,50.TL

23.05.2018

15.00

234,00

85

127

3

556

15,50.TL

23.05.2018

15.10

259,00

86

127

4

556

15,50.TL

23.05.2018

15.20

259,00

87

127

9

552

15,50.TL

23.05.2018

15.30

257,00

88

135

8

533

15,50.TL

23.05.2018

15.40

248,00

89

137

8

622

15,50.TL

23.05.2018

15.50

289,00

90

138

4

666

15,50.TL

24.05.2018

11.00

310,00

91

138

5

663

15,50.TL

24.05.2018

11.10

308,00

92

138

6

663

15,50.TL

24.05.2018

11.20

308,00

93

139

1

643

15,50.TL

24.05.2018

11.30

299,00

94

139

2

550

15,50.TL

24.05.2018

11.40

256,00

95

139

3

550

15,50.TL

24.05.2018

11.50

256,00

96

139

4

641

15,50.TL

24.05.2018

14.00

298,00

97

139

5

671

15,50.TL

24.05.2018

14.10

312,00

98

139

6

520

15,50.TL

24.05.2018

14.20

242,00

 

İlgililere ilan olunur.

3883/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İl’i                                              :  İstanbul

İlçesi                                          :  Fatih (Eski Eminönü)

Mahallesi                                   :  Mesihpaşa

Cadde-Sok.-Mevkii                   :  Sait Efendi Sok.

Ada                                            :  808 ve 809

Parsel                                         :  9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 Parseller ile Sait Efendi Sok. Kadastral boşluğunun altına isabet eden (Myrelaion Sarnıcı)

Yüzölçümü (m2)                        :  467,20 (Kullanım Alanı)

Hisse Miktarı                             :  Tam

Cinsi                                          :  Sarnıç

Vakfı                                         :  Mesih Paşa

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                               :  İstanbul-Fatih İlçesi, 808 ve 809 Ada, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 Parseller, (Sarnıç) 35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi.

Mevcut İmar Durumu -

Fonksiyonu                               :  Sarnıç

İhale Usulü                                :  Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)

Süresi                                        :  35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 4 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 31 Yıl). İşin süresi ve Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacak ve Yer teslim tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir.

Asgari Aylık Kira Bedeli           :  1. Yıl aylık; 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) + (İhale artışı),

                                                     2. 3. ve 4. yıllar; Her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık ÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (On iki aylık) ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak),

                                                     5. Yılın başından itibaren aylık; 14.000,00.-TL (OndörtbinTürkLirası) + (İhale artışı)

                                                     6. Yılın başından itibaren 24. Yılın sonuna kadar, aylık kira bedellerinin her yıl yıllık ÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (On iki aylık) ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) belirlenmesi, 25. Yılın aylık kira bedeli 24. Yılın aylık kira bedelinin %30 arttırılarak belirlenmesi ve 26. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna (35. Yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık ÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (On iki aylık) ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak), belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)    :  3.176.141,00.-TL

Geçici Teminat                           :       95.285,00.-TL.

İhale Dokümanlarının (Görüleceği,

Satın alınacağı ve Teslim Edileceği)

Adres                                         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL Tlf: 0212 251 88 10 (Dahili: 7250) e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli               :  100,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                    :  14.05.2018-Saat: 14.30

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek