2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Suzan Suna BABACAN'a iki ayrı "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 16.03.2018 tarihinde başlanmıştır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat ARSLAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 05.07.2017 gün ve 66-57-7 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.03.2018 tarihinde başlanmıştır.

3 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Davut KAYA’ya "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.03.2018 tarihinde başlanmış olup, 30.09.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aziz OCAKLI’ya "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.04.2018 tarihinde başlanmış olup, 04.10.2018 tarihinde son bulacaktır.

3866/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2581 dosya no’lu UYD Yapı Denetim A.Ş. ile 430 dosya no’lu ÖZGÜM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 2064 dosya no’lu KONSOL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1921 dosya no’lu GÜZELHİSAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1171 dosya no’lu NURSA Yapı Denetim Ltd. Şti.’ lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75629 sayılı Makam Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3887/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75640 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1674 dosya no’lu ANKAMAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1050 dosya no’lu MİKYAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 974 dosya no’lu ATA SÜNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 725 dosya nolu ÖZTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3887/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1882 belge no’lu KAYSERİ İPEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1456 belge no’lu ZAFER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1204 belge no’lu SAMYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 473 belge no’lu BİLYAPI- Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 431 belge no’lu GÖRSEL Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75642 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3887/3/1-1


 


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Doçent

İç Mimarlık (İngilizce)

1

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı, Resim

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

1

İktisat, İktisat Teorisi

Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

Medeni Hukuk

Profesör

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

1

Anayasa Hukuku

Doçent

 

Duyurulur.

3862/1-1


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 24. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

-  Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.

Biyofizik

Doçent

1

-  Biyofizik doçenti olmak,

-  Moleküler ve hücre biyofiziği alanında çalışmalar yapmış olmak,

-  Floresan temelli teknikler konusunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

-  Nefroloji uzmanı olmak.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

-  Tıbbi Genetik doçenti olmak,

-  Moleküler hematoloji deneyimi olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Biyokimya

Doçent

1

-  Tıbbi Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak,

-  Protein-Yapı ve İşlev konuları üzerinde çalışmaları bulunmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Profesör

1

-  Kimya Temel Bilimler alanında doktora ve doçentlik belgesine sahip olmak,

-  Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği konu-larında araştırmalar yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Genel Dahiliye doçenti olmak. 

Doçent

1

- Beyin Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

3863/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Alanında doktora yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

3870/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Derece

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

İktisat ABD

Doç.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Eski Türk Edebiyatı ABD

Doç.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Böl.

Tefsir ABD

Doç.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Böl.

Kelam ABD

Doç.

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Böl.

Tarımsal Biyoteknoloji ABD

 

Dr. Öğr. Üyesi

3

Iğdır Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Böl.

Tarımsal Biyoteknoloji ABD

DNA barkodlama ve filogeni üzerinde çalışmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji ABD

Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Tarih Önce Arkeolojisi ABD

Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Tarih Önce Arkeolojisi ABD

Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

5

Turizm Fakültesi

Turizm işletmeciliği Böl.

Turizm İşletmeciliği ABD

Turizm alanında çalışmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Bölgesel coğrafya ABD

Coğrafya alanında doktora yapmış olmak.

3865/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞART

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Makro İktisat Teorisi alanında uzmanlaşmış ve bu alanda İngilizce ve Türkçe ders verebiliyor olmak.

Doçent

1

Mikro İktisadın, Çalışma İktisadı ve Eğitim İktisadı alt alanlarında uzmanlaşmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi alanlarında ders verebiliyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak ve yaşlılık, sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapıyor olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku anabilim dalında Doçent olmak ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Milletlerarası Özel Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

Milletlerarası Özel Hukuk anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Uzmanlığını ve/veya Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak

Halk Sağlığı

Profesör

1

Doktorasını ve/veya doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Oküloplasti konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör/Doçent

2

Çocuk Hematoloji, Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuk kemik iliği nakli konusunda deneyimli olmak.

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Robotik ve Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörolojik Bilimler konusunda yüksek lisans diploması olmak.

Üroloji

Doçent

1

Üriner Sistem Taşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Pili konularında çalışmalar yapmış olmak

Medikal Onkoloji

Doçent

1

Anti VEGF Tedavileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 3 yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

2

Matematik, Matematik Mühendisliği mezunu olmak ve doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik bölümü mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Doktor Öğretim Üyesi

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kadın Doğum ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Elektronörofizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kalp Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Psikiyatrı alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

3869/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,  4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 01.05.2018

Bitiş Tarihi              : 15.05.2018

 

Birim

Bölüm

ABD/Prg.

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Güncel seramik materyallerin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Dental kompozit rezinlerin mekanik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Profesör

1

1

İmmünotoksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

1

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı nesri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Bitki sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Sistem toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Antioksidan savunma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kanser ve antioksidan sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

RASCH model üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Kültürel miras ve tarihi mekânlar eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Atatürk Dönemi’nde uygulanan sosyal politikalar hakkında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Dil becerileri eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Bilimleri

Profesör

1

1

Sanat Felsefesi konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Sınai mülkiyet ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Çevre, imar ve kentsel dönüşüm hukuku konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Markov rejim değişimi modelleri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Enerji ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Doğu Asya ve Çin araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sinemada hastalık, ikonografi ve mizansen konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Mimarlık kuramları ve eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Rulman ve şaf dinamiği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektro erozyon yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Isıl konfor ve plazma tabancası konularında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Sıvı sintilasyon analizleri üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Türkü ve fıkra konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kuran'da kitap kavramı üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doçent

1

1

Mutajenite ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Profesör

1

1

Bitkisel boyacılık ve Keçecilik konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman bilimi ve futbol alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Turbo döngüsel motor tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

İçten yanmalı motorlarda iyon akımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Alternatif yakıt kullanımı konusunda çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Kalın kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hepatopankreatobiliyer cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Koroner anomali konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Serum YKL-40'ın koroner kollateral gelişimi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Göz onkolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Korneal Cross-Linking (CCL) tedavisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp doktoru olmak ve medya iletişimi konusunda deneyim sahibi olmak.

3880/1-1