2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409

YARGI İLÂNLARI

 


Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: