28 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30405

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KOCAELİ İLİ KARTEPE İLÇESİ MAŞUKİYE MAHALLESİ KARTEPE OTEL YOLU MEVKİİNDE KALAN 20.0 HA. BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÜZELBAHÇE A TİPİ MESİRE YERİNİN YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRMEK ŞARTI İLE TİCARİ VE TURİSTİK TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kartepe Belediye Başkanlığından:


1480 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TDLHZM - 26 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM SAHALARINDAKİ EKİPMANLARININ BAKIM - ONARIM İLE YAĞLAMA VE MALZEME NAKİL İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


FABRİKALARIMIZIN KİREÇ OCAKLARINDA VE BUHAR KAZANLARINDA KULLANILACAK ŞAMOT VE MAGNEZİT REFRAKTER MALZEMELER ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TDLHZM-24 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/201718

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 463 16 00-05 hat/Dah. 82388-80003

                                                     Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                        :  Araç Dış Lastik Alımı 30/80 R- 22,5 Ebadında 132 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                              :  22.05.2018

b) İhale Saati                              :  14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.05.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3802/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Bitlis ili, Merkez ilçesi, Saray Mahallesi, 413 ada, 1 parseldeki taşınmaz

    25.000

300

25.05.2018

2

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 989 ada, 164 parseldeki taşınmaz

   200.000

300

25.05.2018

3

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki taşınmaz

1.000.000

300

21.05.2018

4

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki taşınmaz

   500.000

300

25.05.2018

5

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki taşınmaz

1.500.000

300

25.05.2018

6

Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi Mahallesi, 280 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

    15.000

300

01.06.2018

7

Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada, 1 parseldeki taşınmaz

    30.000

300

01.06.2018

8

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Demirarslan Mahallesi, 101 ada, 1 parseldeki taşınmaz

    15.000

300

01.06.2018

9

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada, 1 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

10

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 28 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

11

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 29 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

12

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 30 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

13

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 31 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

14

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 32 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

15

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 33 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

01.06.2018

16

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 34 parseldeki taşınmaz

    90.000

300

01.06.2018

17

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 35 parseldeki taşınmaz

    90.000

300

01.06.2018

18

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 36 parseldeki taşınmaz

    90.000

300

01.06.2018

19

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   150.000

300

08.06.2018

20

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 182 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   300.000

300

08.06.2018

21

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 186 ada, 1 parseldeki taşınmaz

    60.000

300

08.06.2018

22

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   200.000

300

08.06.2018

23

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   200.000

300

08.06.2018

24

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   100.000

300

08.06.2018

25

Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih Mahallesi, 255 ada, 91 parseldeki, 255 ada, 93 parseldeki, 255 ada, 94 parseldeki taşınmazlar bir bütün halinde

    90.000

300

08.06.2018

26

Van ili, Edremit ilçesi, Suphan Mahallesi, 97 ada, 4 parseldeki taşınmaz

    50.000

300

08.06.2018

27

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki taşınmaz

   120.000

300

08.06.2018

28

Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

   200.000

300

08.06.2018

29

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya Mahallesi, 226 ada 1 parseldeki taşınmaz

    50.000

300

08.06.2018

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70    Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

3861/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 49 Parsel Sayılı ve 6.303,46 m2 Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı İşi.

Tahmin Edilen Bedel     :  4.790.629,60.- TL

Geçici Teminat %3        :     143.719,00.- TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Alaşar

4491-49

6.303,46

Tam

Arsa

 

2 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 52 Parsel sayılı ve 36,00 m2 Yüzölçümlü Pilon Yeri Vasfındaki Taşınmazın Peşin Satışı İşi

Tahmin Edilen Bedel     :  27.360,00.- TL

Geçici Teminat %3        :       821,00.- TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

2

Osmangazi

Alaşar

4491-52

36,00

Tam

Arsa

 

1) 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile

2) 2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 08/05/2018 Salı günü saat 15:00 de satışları birlikte yapılacaktır.

3 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 Ada, 29 Parsel Sayılı ve 3.743,38 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı

Tahmin Edilen Bedel     :  26.203.660,00- TL

Geçici Teminat %3        :       786.110,00- TL

 

S. No

İlçesi

Köyü-Mevkii

Ada-Parsel

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Yeşilova

240-29

3.743,38

Tam

Arsa

 

4 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi. Alacamescit Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4352 Ada 12 Nolu Parselde Bulunan Otopark Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel     :  25.000.000,00- TL

Geçici Teminat %3        :       750.000,00- TL

 

S. No

İlçesi

Köyü-Mevkii

Ada-Parsel

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Alacamescit

4352-12

1.440,12

Tam

Otopark

 

3 ve 4 numaralı ilanlar 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 08/05/2018 Salı günü saat 15:00’de ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşkna bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 1 ve 2 numaralı ilanlar için 200,00 TL (KDV Dahil) diğer ilanlar için 500,00.-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Ticaret Sicili Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14.00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr.

3702/1-1


KOCAELİ İLİ KARTEPE İLÇESİ MAŞUKİYE MAHALLESİ KARTEPE OTEL YOLU MEVKİİNDE KALAN 20.0 HA. BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÜZELBAHÇE A TİPİ MESİRE YERİNİN YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRMEK ŞARTI İLE TİCARİ VE TURİSTİK TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kartepe Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12    41250 KARTEPE/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (262) 3166800 - 0 (262) 3733236

c) Elektronik Posta Adresi                     :  e.istimlak@kartepe.bel.tr

2 - İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı:

Niteliği, türü ve miktarı                          :  Güzelbahçe A Tipi Mesire Yeri yatırımı gerçekleştirmek şartı ile ticari ve turistik tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işletilip, bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) İhale dosyasının sunulacağı

     tarih ve saat                                       :  10/05/2018 - 11:00

c) İhale tarihi ve saati                              :  10/05/2018 - 12:00

d) İhalenin hangi usul ile yapılacağı       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü.

e) İşin tahmin edilen yapım maliyeti       :  20.000.000,00-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)

4 - Yıllık muhammen kira bedeli            :  12 aylık kira bedeli 250.000,00.-TRY (İkiyüzellibin Türk Lirası) + K.D.V.dir. Yıllık kira artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar arttırılacaktır. ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır.

5 - Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı

Geçici teminat Miktarı                            :  600.000,00-TL (Altıyüzbin Türk Lirası)

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12   41250 Kartepe/KOCAELİ adresinde bulunan Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dokümanı satış bedeli: 300,00.-TL + % 18 K.D.V. karşılığı satın alınabilir.

7 - İhale yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

8 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

b.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

9 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge.

10 - İhale dosyası satın alındığına dair belge.

11 - İsteklinin 4.000.000,00.-TRY (Dört Milyon Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

3715/1-1


1480 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1480 adet tablet bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Panasonic, Samsung, Zebra ve Getac markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/05/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Panasonic, Samsung, Zebra ve Getac markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3822/1-1


TDLHZM - 26 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM SAHALARINDAKİ EKİPMANLARININ BAKIM - ONARIM İLE YAĞLAMA VE MALZEME NAKİL İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2018/206080

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No:10  06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 207 27 07 ve 0 312 286 73 74

                                                            0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  24 ay süre ile 23 eleman 3 adet 4*2 pikap, 1 adet Kamyonet, 3 adet Kamyon, 1 Adet Kaynak Makinesi ve 1 adet Jeneratör çalıştırılarak Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Sahaların Kamp ve İstasyonlarındaki Ekipmanlarının Bakım - Onarım ile Yağlama ve Malzeme Nakil İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi İşidir.

b) Teslim Yeri                                  :  TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (iki) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA

                                                            Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  17.05.2018/Saat 10.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

“Petrol ve Gaz sektöründe teknik personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri” yapmış olmak İş Bitirme Belgesi olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 615 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 150,- TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15.05.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

3848/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/199783

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0312 215 90 01/3139 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi         :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın     

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Adet La (Laser Ablation) Icp-Ms Elemental Analiz Sistemi

b) Malın teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri    :  Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) İşin süresi                                 :  60 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  17/05/2018 saat 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 17/05/2018 saat 14:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3826/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/204938

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 215 90 01/3139-2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi             :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Süt ve Süt Mamulleri Üretim Sistemi

b) Malın teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri       :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  150 (Yüzelli) Takvim günü

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  17/05/2018 saat 16:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 17/05/2018 saat 16:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3825/1-1


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Mucur İlçesi Karaarkaç Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1- Kırşehir İli Boztepe İlçesi sınırlarında j33d1, j33d2 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4376,85 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

639976

645071

640911

635286

Yukarı (X)

4345256

4342545

4336586

4339656

 

2.1.b) Muhammen Bedeli       : 98.728,17 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı             :   2.961,85 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 15.05.2018 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati: 15.05.2018 günü saat 10.15

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

a) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Gerçek Kişi İstekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

b) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

10 - Vergi borcu yoktur yazısı

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411)

İlan olunur.

3717/1-1


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Çiçekdağı İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1- Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi sınırlarında i32c3, i33d4, j32b2, j33a1 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 1887,5 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

Poligon-1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

628000

626000

629000

630500

632000

632000

630200

Yukarı (X)

4373000

4378520

4378500

4375000

4374000

4373000

4373000

 

2.1.b) Muhammen Bedeli    : 42.576,15 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı         :   1.277,28 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 15.05.2018 Salı günü saat 10.25 te yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati: 15.05.2018 günü saat 10.25

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

a) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Gerçek Kişi İstekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

b) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

10 - Vergi borcu yoktur yazısı

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411)

İlan olunur.

3718/1-1


FABRİKALARIMIZIN KİREÇ OCAKLARINDA VE BUHAR KAZANLARINDA KULLANILACAK ŞAMOT VE MAGNEZİT REFRAKTER MALZEMELER ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2018/208483

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  0 312 458 55 00     Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Magnezit Tuğla ve Harç:

                                                     88.964 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla,

                                                     24.500 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı,

                                                     Şamot Tuğla ve Harç:

                                                     37.016 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,

                                                     162.400 kg muhtelif özellikte ateş betonu ve örgü harçları

b) Teslim yeri                            :  Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim tarihi                           :  Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren en geç 40 (kırk) takvim günü içinde ilgili şeker fabrikalarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  14.05.2018 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL / Tk. 200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14.05.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3811/1-1


TDLHZM-24 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2018/203273

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0312 207 2706 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  24 (yirmidört) AY süre ile 42 Eleman, 1 adet sürücüsüz Kamyonet, 3 adet 380 V. Kaynak Makinası, 11 Adet sürücüsüz 4*4 Pikap ve 11’er Adet Kaynak Makinesi, Spiral makine ve jeneratör çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                             :  TP Batman Üretim Müdürlüğü’ne bağlı mevcut ve yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğalgaz, karbondioksit gazı ile su üretim sahaları ve istasyonları.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530 Çankaya/ANKARA

                                                            Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16/05/2018 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3.2. İsteklinin taahhüdünde kullanacağı dozer kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya taahhütname, mülkiyetinde bulunan dozer ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir onaylı belge sunulacaktır. Taahhüt edilerek temin edilecek dozerler için ise noter onaylı kira sözleşmesi sunulması gerekir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Petrol ve Gaz sektöründe Teknik Personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 150,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 16/05/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

İlgili Personel   :  Dilek ÖZYURT

Tel                    :  0 312 207 27 06

3810/1-1