26 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30403

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikasından:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

HSBC Bank Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 203 pafta, 1236 ada, 25 parsel - İlbey Teknik İnş. Mak. Elk. Tarım ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. (0011315503930347) - Şirket müdürü Adem ÖKSÜZ - 18.04.2018 tarihli ve 70081 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N-4A pafta, 1399 ada, 28 parsel - Gizem Ayşe GÖKSEL (0026111255584266) - 18.04.2018 tarihli ve 70204 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 1391 ada, 4 parsel - Emrah DEMİR (0006110189217666) - 18.04.2018 tarihli ve 70193 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - İ24B-19D-4A pafta, 11201 ada, 18 parsel - Akay Çelik Yapı İnş. Gayr. San. Tic. Ltd. Şti. (0059311482051348) - Şirket müdürü Hüseyin Aydın TEKARABACI - 18.04.2018 tarihli ve 70135 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Yalova Belediyesi - 106 ada, 33 parsel - Yusuf ÇELİK (0077111675012466) - 18.04.2018 tarihli ve 70101 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Kocaeli Darıca Belediyesi - 30K-2D pafta, 1310 ada, 15 parsel - Mesut DEMİR İnş. Hafr. San. Tic. Ltd. Şti. (0041315187907638) - Şirket müdürü Mesut DEMİR - 18.04.2018 tarihli ve 70148 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C23A4A pafta, 551 ada, 3 parsel - Atakan ÇİFTÇİ (0034111162186002 - 18.04.2018 tarihli ve 69982 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT3C pafta, 81 ada, 12 parsel - Erc Müteahhitlik Yapı Anonim Şirketi (0034212576934503) - Şirket Müdürü Aynur GASIMOVA - 18.04.2018 tarihli ve 69981 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 643 ada, 6 parsel - Alatürk İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Nizamettin ALATÜRK - 18.04.2018 tarihli ve 69980 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Samsun Atakum Belediyesi - 21İ-1D Pafta, 1550 Ada, 6 Parsel - KAŞKAOĞLU İnş. Müh. Hayv. Su Ürn. Nak. Maden. İth. İhr. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Kenan ALKILIÇ - 18.04.2018 tarihli ve 67546 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Samsun Atakum Belediyesi - 21H-2C Pafta, 348 Ada, 7 Parsel - Şerif OK (0055112516138457) - 18.04.2018 tarihli ve 67545 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Çankaya Belediyesi - 27891 Ada, 3 Parsel - A-ŞİMŞEK Grup İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Alay ŞİMŞEK - 18.04.2018 tarihli ve 67547 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan şirket müdürlerinin, yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde belirtilen sürelerle ile verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3712/1-1


 


 


 


 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

17.08.2016 tarihinde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan (LTBU) eğitim uçuşu yapmak üzere kalkan Tarkim Uçuş Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd. Şti. envanterinde kayıtlı TC-TUO tescil işaretli, 3156 seri numaralı, Tecnam S.r.l. P2006T tipi uçak Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ahimehmet Köyü yakınlarında boş araziye düşmüş ve ölümlü kaza meydana gelmiştir. Kazada her iki pilotta hayatını kaybetmiştir.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

3680/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

AÇIKLAMA

Adet

Derece

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

Din Felsefesi Anabilim Dalı

1

1

 

3713/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Doçent

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Görüntülü Kodlama Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Profesör

3791/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik, Eğitim, Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Organik Kimya Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretimi) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Ortodonti

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

3708/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 - DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Pediatrik Anestezi ve Nöroanestezi alanlarında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji literatürüne giren deneysel çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rekombinant insan beyin asetilkolinesteraz enzimi üretimi ve karakterizasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Yakınçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tanzimat Dönemi Meclisleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Endodonti

Profesör

1

1

'Kanal Dolgu Maddelerindeki Boyutsal Değişikliklerin İncelenmesi" hakkında çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

'Görme Engellilerde Fen Eğitimi'' üzerine çalışma yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

'Dinleme Eğitimi'' üzerine çalışmaları (becerileri) olmak.

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

'Zihinsel Yetersiz Öğrencilerde Fen Eğitimi'' konusunda çalışma yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türk Halk Bilimi (Folklor) alanında doktora yapmış ve ''Aşk Edebiyatı'' üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Kimyasal Teknolojiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türk linyitlerinin spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu alanında ve kimyasal çevrim yakma ve gazlaştırma teknolojilerinin Türk linyitlerine uygulanabilirliği alanında çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Cinsel istismar suçu ve emrin yerine getirilmesinin cezalandırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yanıltıcı reklamların cezalandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Medeni Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Alman Medeni ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anasanat Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Grafik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yükseklisans alanında ''Fotoğrafın Temel Sorunsalı, Diyafram, Enstantane ve Asa Bağlamında Görsel Uygulamalar'' konusunda çalışmış olmak. Sanatta yeterlilik (doktora) alanında ''Reklam fotoğrafının marka imajına katkısı'' konuları üzerinde çalışmış olmak.

Heykel

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Yükseklisansta ''Türkiye'de 1980 sonrası Yarışma Şartnameleri Bağlamında Kent Heykelleri'' konuları üzerinde çalışmış olmak ve Sanatta yeterlilik (doktora) alanında ''Kentsel Çöküntü Alanlarının Sanat Yapıtıyla Dönüşümü'' konuları üzerine araştırma yapmış olmak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Temel İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olup video ders çekim-tasarım süreci ve yeni medyada eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış, mobil alışveriş konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

'Sporu bırakmış uzun mesafe koşucuları ve güreşçilerde kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi'' adlı çalışması olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Kimya Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sitagliptin'in sharpless epoksidasyon yöntemi ile sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3683/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Bodrum Güzel Sanatlar Fak.

Seramik

Seramik

Profesör

1

Çağdaş ve geleneksel seramik sanatı ile seramik sanatı eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik belgesine sahip olmak, beyin ve süreç temelli öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

İngiliz Dili Eğitiminde doçentlik belgesine sahip olmak, yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı ve çocuklara yabancı dil öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doçentlik belgesine sahip olmak, dil becerilerinin öğretimi ve yabancı dil öğretmeni eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

Yarıparametrik ve splayn regresyonu alanında çalışmaları olmak.

Fethiye Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Profesör

1

Herboloji konusunda doktora yapmış olmak ve Uçucu yağ ve ekstrelerin hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

Gelişme İktisadı

Profesör

1

Gelişme İktisadı alanında doçentlik belgesine sahip olmak, göç ve gelir dağılımı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doçentlik belgesine sahip olmak, örgütsel davranış alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçentlik belgesine sahip olmak, siyaset sosyoloji alanında çalışmaları olmak.

Milas Veteriner Fak.

Temel Bilimler

Veterinerlik Anatomisi

Profesör

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Laboratuvar ve yaban hayvanlarının iç organlarının morfolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Milas Veteriner Fak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme

Profesör

1

Veteriner Fakültesi mezunu  olmak ve ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Süt ineklerinde protein katkılı korunmuş yağlar ile in vitro rumen ortamında inülin ve laktuloz konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Müh.

Ağaç İşleri Endüstri Müh.

Profesör

1

Ağaç malzeme, ahşap koruma ve mobilya endüstrisinde üretim planlaması konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi yan dal uzmanı olmak ve çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

3689/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 21.04.2018 tarihinde Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda yapılan düzeltmelere ilişkin;

- Sehven yazılan Birim Adında isim değişikliği yapılan kadrolar.

 

SIRA

NO

BİRİM ADI

BİRİM ADI

(Düzeltilmiş)

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ARANAN ŞARTLAR

43

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Erektil disfonksiyon tedavisi konusunda çalışması ve robotik cerrahi deneyimi olmak.

 

- Sehven yazılan ilan şartında değişiklik yapılan kadrolar.

 

SIRA

NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

KADRO

UNVANI

DRC.

ESKİ ŞART

YENİ ŞART

48

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Ülseratif kolit ve psöriasiste çölyak hastalığı konularında çalışması olmak.

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Psöriasiste çölyak hastalığı konusunda çalışması olmak.

 

İlan olunur.

3790/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden Yönetmeliğinin “KEP adreslerinin bildirilmesi” konu başlıklı Geçici 10 uncu maddesi kapsamında aşağıda ili, sicil/erişim numarası ve sahibi belirtilen şirketlere/şahıslara tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin 2 (iki) ay içerisinde bir dilekçe ekinde tevdi edilmesi gerektiği, aksi durumda uhdelerinde bulunan her bir saha için ayrı ayrı olmak üzere Maden Kanununun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen hüküm gereği idari para cezası uygulanacağı yönünde yazılar ruhsat sahiplerinin dosyasındaki mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen şirketlere/şahıslara, ilgili Kanun Maddesi gereği KEP adreslerinin tamamlatılmasına ilişkin durum ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL/ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

KANUN MADDESİ

1

VAN

201200882

BARANMEN İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT TEKSTİL MADENCİLİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

2

KOCAELİ

200611811

ARMA İNŞAAT ASFALT MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

3

KONYA

84476

BEYSAN BEYŞEHİR TOPRAK SAN. TİC. A.Ş.

10/4.MADDE

4

KOCAELİ

51351

KAYNARCA MERMER İNŞ. TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ

10/4.MADDE

5

KOCAELİ

20062641

ALCESA PLASTİK İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

6

KOCAELİ

70455

YAZICI DEMİR ÇELİK PAZ.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

7

VAN

20058739

VATAN MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

8

VAN

20058404

VATAN MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

9

VAN

20058818

VATAN MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

10

KONYA

79051

MUHAMMED VURAL

(TC NO: 27406859056)

10/4.MADDE

11

KOCAELİ

200610863

BÜLENT ETİKE

(TC NO: 19633137014)

10/4.MADDE

12

KONYA

200702818

YÖRTÜR İNŞAAT MADENCİLİK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

13

KOCAELİ

200702857

BARAN YK TAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

14

AFYONKARAHİSAR

200810473

ALPER ÜNALDI

(TC NO: 23417156504)

10/4.MADDE

15

AFYONKARAHİSAR

201300132

ANKAMAR MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

16

KOCAELİ

20068823

BALAR İNŞAAT TAAHHÜT AMBALAJ MALZEMELERİ MADENCİLİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYAT PEYZAJ PLASTİK İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

17

KONYA

63475

ELİTRA MAD. GIDA NAK. TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

18

KONYA

20060101

RAMAZAN İŞCEN

(TC NO: 28891814810)

10/4.MADDE

19

KONYA

20064926

MUSTAFA ÖZTOKLU

(TC NO: 38887773854)

10/4.MADDE

20

KONYA

20065437

FE-BA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

10/4.MADDE

21

KONYA

20065438

FE-BA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

10/4.MADDE

22

KONYA

20065439

FE-BA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

10/4.MADDE

23

KONYA

20065440

FE-BA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

10/4.MADDE

24

KONYA

20065441

FE-BA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

10/4.MADDE

25

KONYA

200704230

MÖY MERMER MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

26

KONYA

200711160

HAKKI ÇİFTCİ

(TC NO: 20045424630)

10/4.MADDE

27

VAN

20066685

HASAN AĞAÇ

(TC NO: 13106997242)

10/4.MADDE

28

VAN

200610503

SÜLEYMAN KILIÇ

(TC NO: 21073085220)

10/4.MADDE

29

VAN

200700648

BAY-GÜL GIDA İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

30

VAN

200802718

ENVER TANER BALTACI

(TC NO: 16880071696)

10/4.MADDE

31

VAN

200802723

ENVER TANER BALTACI

(TC NO: 16880071696)

10/4.MADDE

32

VAN

200804653

ENVER TANER BALTACI

(TC NO: 16880071696)

10/4.MADDE

33

VAN

200804654

ENVER TANER BALTACI

(TC NO: 16880071696)

10/4.MADDE

34

KONYA

200905056

HÜRMAR DOĞALTAŞ MADENCİLİK MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

35

OSMANİYE

83422

CUNİCO MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

36

MUĞLA

20066539

MEANDROS MADENCİLİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ

10/4.MADDE

37

TUNCELİ

200901013

MODEL MÜHENDİSLİK MAİNŞ ÜRETİM SANAY LTD ŞTİ

10/4.MADDE

38

ÇANAKKALE

200805708

PUMİCE MADENCİLİK A.Ş.

10/4.MADDE

39

MUĞLA

200810770

SÜRENTÜRK YATIRIM İNSAN KAYN. DAN. MAD. DIŞ TİC. LTD. ŞT.

10/4.MADDE

40

ÇANAKKALE

20053151

TROY TAŞ. MAD. MER. KERİNŞ. TAAH. TİC. İTH VE İHR.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

41

ÇANAKKALE

20052759

UZAN MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZEMELERİ GIDA ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

42

OSMANİYE

200805120

MURAT ERKEK

(TC NO: 17806140816)

10/4.MADDE

43

NİĞDE

47189

FARUK KIZIŞAR

(TC NO: 54436537074)

10/4.MADDE

44

TUNCELİ

35794

HASAN TUTU

(Vergi NO: 8720042492)

10/4.MADDE

45

MUĞLA

20068531

OMM OCAK MADENCİLİK MİNERAL MAKİNA İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

46

MUĞLA

20068532

OMM OCAK MADENCİLİK MİNERAL MAKİNA İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

47

MUĞLA

200809618

KADİR MURAT DAĞ

(TC NO: 19805464276)

10/4.MADDE

48

MUĞLA

200810803

İSMAİL DURMUŞ

(TC NO: 31673044930)

10/4.MADDE

49

MUĞLA

201003591

TAHİR ÖZÇELİK

(TC NO: 42088684932)

10/4.MADDE

50

MUĞLA

201500435

NERGİS KÜBRA CANPOLAT

(TC NO: 48061869068)

10/4.MADDE

51

NİĞDE

201101185

CELAL CANPOLAT

(TC NO: 50335334578)

10/4.MADDE

52

OSMANİYE

200901886

ZEYNEL ALİ ÇATAL

(TC NO: 51664808020)

10/4.MADDE

53

ELAZIĞ

82952

AĞAOĞLU BETON KUM OCAĞI İNŞAAT MADENCİLİK İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

54

ELAZIĞ

20052684

ERSEM MÜHENDİSLİK NAKLİYE MADENCİLİK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

55

ELAZIĞ

20065082

FAMETAL MADENCİLİK TURİZM İNŞ. NAK. ÜR PAZ. İTH.İHR.SAN. LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

56

ELAZIĞ

65583

ÖMER MURAT MADENCİLİK İNŞ. NAK. ÜRT. PZİTH. İHR.SAN.TC.L

10/4.MADDE

57

TOKAT

200808788

SEDAT BIYYIK

(TC NO: 22313635106)

10/4.MADDE

58

ELAZIĞ

20062485

FAMETAL MADENCİLİK TURİZM İNŞ. NAK. ÜR PAZ. İTH.İHR.SAN.

10/4.MADDE

59

KAHRAMANMARAŞ

85522

AS İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

60

KAHRAMANMARAŞ

20052944

MEHMET DOĞAN VARAT

(TC NO: 42100450354)

10/4.MADDE

61

KAHRAMANMARAŞ

200610589

MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU

(TC NO: 29086778658)

10/4.MADDE

62

KAHRAMANMARAŞ

20054977

BİO-DEMİR MADENCİLİKİNŞAAT NAKLİ. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

63

KAHRAMANMARAŞ

20054711

BİO-DEMİR MADENCİLİKİNŞAAT NAKLİ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

64

KAHRAMANMARAŞ

200703202

BOMET GIDA İNŞAAT NAKLİYE TEMİZLİK HİZMETLERİ BAHÇE DÜZENLEME KUYUMCULUK OTOMOTİV TEKSTİL KIRTASİYE PETROL VE ÜRÜNLERİ MADENCİLİK NARENCİYE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ

10/4.MADDE

65

KAHRAMANMARAŞ

200704041

ÖMFA İNŞAAT TAAHHÜTSANAYİ VE TİCARET. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

66

KAHRAMANMARAŞ

200710876

CR MADEN SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKETİ

10/4.MADDE

67

KAHRAMANMARAŞ

200807041

BMC MADENCİLİK İTHALAT İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

68

KAHRAMANMARAŞ

201002002

5 AS METAL MİNERAL MADEN ANONİM ŞİRKETİ.

10/4.MADDE

69

ANKARA

200902810

AURUM REE ARAMA VE MADENCİLİK PROJE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

70

ANKARA

20057631

CEM İNŞAAT HARFİYAT NAK. TAAH.VE TUR. MAD. SN. TİC. LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

71

ANKARA

200901569

AURUM REE ARAMA VE MADENCİLİK PROJE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

72

ANKARA

20053654

ELİT 1 MİMARLIK MÜH. PROJE TAAH. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

73

ANKARA

85513

NESİMİ TOKGÖZ

(TC NO: 25375921194)

10/4.MADDE

74

ANKARA

78219

KS MADENCİLİK İNŞAATNAK VE TEKS SANTİC LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

75

ANKARA

20050320

TRB KILIÇ İNŞAAT TAAHHÜT MAD. TEKS. TURZ. SAN. TİC.LTD.Ş

10/4.MADDE

76

ANKARA

20053880

YARARLI İNŞ TAAH TİCLTD ŞTİ

10/4.MADDE

77

ANKARA

200801603

DİV-KROM MADENCİLİK PAZ.MÜH.NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

78

ERZİNCAN

200800604

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

79

ERZİNCAN

200706672

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

80

ERZİNCAN

200705639

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

81

ERZİNCAN

200703634

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

82

ERZİNCAN

200707906

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

83

ERZİNCAN

200707903

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

84

ERZİNCAN

200800605

24 AYAR MADEN. ENERJİ OR.ÜR.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ

10/4.MADDE

85

AĞRI

200808058

ARIMAN MAD.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

86

ERZİNCAN

200804822

HASAN AKDAĞ

(TC NO: 27211642836)

10/4.MADDE

87

ERZİNCAN

200610467

EREMRE GIDA İNŞ. OTO. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

88

ERZİNCAN

200801447

ÜNAL MADEN.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞŞTİ

10/4.MADDE

89

ERZİNCAN

200702167

ÜNAL MADEN.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞŞTİ

10/4.MADDE

90

KIRKLARELİ

201004480

SIĞINTAŞ MADENCİLİK NAKL. İNŞ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

91

ERZİNCAN

200903740

İNCEL MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

92

ERZİNCAN

200710533

YENİ AYTAÇ PETROL TEKSTİL TAR. ÜRE. PASAN. VE TİC.LTD.Ş

10/4.MADDE

93

KIRKLARELİ

62656

MÜMÜN YAMAN

(Vergi No: 9350043923)

10/4.MADDE

94

KAHRAMANMARAŞ

10069

FOR-AY MADEN ATEŞ TUĞLASI AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD ŞTİ

10/4.MADDE

95

KONYA

200707368

EPAS MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

10/4.MADDE

96

DİYARBAKIR

200800729

ANDOK MADENCİLİK METALURJİ NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

97

KAHRAMANMARAŞ

20055783

Dİ PLASTİK İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET

10/4.MADDE

98

ERZURUM

70780

ERZURUM MAD. TUR. MÜH. TAŞ. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

99

KIRŞEHİR

71114

ASKAR MADENCİLİK NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ HİZMET İŞLERİ İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

100

ANKARA

200806698

CÖMERTGÜNGÖR MADENCİLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

101

BURDUR

200708703

AMR MADENCİLİK İŞLETSAN.VE TİC A.Ş.

10/4.MADDE

102

ADANA

200702177

FEHA KROM MAD.MAT.REKL.ORG. VE TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

103

ERZİNCAN

68514

FAMETAL MADENCİLİK TURİZM İNŞ. NAK. ÜR PAZ. İTH.İHR.SAN.

10/4.MADDE

104

ADANA

3310

AKM MADENCİLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

105

BURDUR

20066588

ALAKSA MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

106

BURDUR

20052800

EFE KROM MAD. TAŞ. TURHAY. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.AŞ

10/4.MADDE

107

ELAZIĞ

201003289

ERSEM MÜHENDİSLİK NAKLİYE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

108

ELAZIĞ

200901194

FE CHROMIMUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

109

ERZİNCAN

68514

FAMETAL MADENCİLİK TURİZM İNŞ. NAK. ÜR PAZ. İTH. İHR.SAN.

10/4.MADDE

110

ERZİNCAN

64168

24 AYAR MADEN.ENERJİOR.ÜR.SAN.VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

111

ERZİNCAN

69323

24 AYAR MADEN.ENERJİOR.ÜR.SAN.VE TİC LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

112

BURDUR

20060470

HEKİMOĞLU MAD. İNŞ. TAŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

113

TUNCELİ

33578

İFLAS HAL.NİMA MADENCİLİK SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

114

TUNCELİ

59097

İFLAS HAL.NİMA MADENCİLİK SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

115

SİVAS

20067212

KED-ZEN MADENCİLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCALİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

116

KONYA

20057369

KİLİKYA MADEN İNŞ.NAK.PET.TUR.İTH.İHPAZ.SAN.TİC.LTD.

10/4.MADDE

117

DİYARBAKIR

200800284

KULP MAD.VE DIŞ.TİC.A.Ş.

10/4.MADDE

118

DİYARBAKIR

200802408

KULP MAD.VE DIŞ.TİC.A.Ş.

10/4.MADDE

119

ERZİNCAN

68486

LEKOBAN MADENCILIK GIDA VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.

10/4.MADDE

120

KASTAMONU

47238

MANGAN MAD. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

10/4.MADDE

121

HATAY

200804869

MEHMET SALİH LAÇİN

(TC NO: 12641789930)

10/4.MADDE

122

ADIYAMAN

62483

METALP MADENCİLİK KİMYA SANAYİ METAL TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

123

KAHRAMANMARAŞ

200703351

MUHİTTİN KILINÇ

(TC NO: 48985567934)

10/4.MADDE

124

ISPARTA

200903904

NAR MAD. NAK. AKAR. İNŞ. OTO. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

125

ADANA

47178

NE-SA KROM İTHALAT İHRACAT MADENCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

126

KAHRAMANMARAŞ

200708851

NİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

10/4.MADDE

127

ARTVİN

67533

NORANDA MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.

10/4.MADDE

128

SİVAS

20827

NUREDDİN BOZ

(TC NO: 16961790324)

10/4.MADDE

129

SİVAS

22377

NUREDDİN BOZ

(TC NO: 16961790324)

10/4.MADDE

130

BURDUR

200805936

O.M.B. OSMAB MİNERAL BOR GÜBRE FABRİKASI NAKLİYE MADEN TARIM İMALAT PAZARYLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10/4.MADDE

131

ZONGULDAK

200806834

ÖNERİ MÜHENDİSLİK MÜM. MÜŞ. MAD. MAK. TAŞ. OR.ÜR.İT.İH.Tİ.LTD.ŞTİ

10/4.MADDE

132

KAHRAMANMARAŞ

200703041

PARAGON MADENCİLİK VE TİCARET LTD.ŞT

10/4.MADDE

133

ANKARA

201001271

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

134

KÜTAHYA

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAKLİYAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

135

ADIYAMAN

20051698

ŞÜKREDEN İNŞAAT MADENCİLİK TURİZM HAYVANCILIK OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

136

MUĞLA

200700464

TAHİR ÖZÇELİK

(TC NO: 42088684932)

10/4.MADDE

137

KAHRAMANMARAŞ

20053392

TURKOMAN ULUSLARRARASI MAD. ARAMA İŞL. İNŞ. SA.Tİ.LT.Ş

10/4.MADDE

138

MUĞLA

200708215

VİKASH ORES MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

139

ANTALYA

68968

ASMAD MADEN MERMER BİL. EML. GID. İL. KUM. T.T.İ.İ.S.T.LT

10/4.MADDE

140

ADANA

3310

AKM MADENCİLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

141

TEKİRDAĞ

1455

KARABEYLER İNŞAAT NAKLİYAT MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

142

TEKİRDAĞ

46509

HALE MADENCİLİK KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TAAHHÜT TURİZM GIDA PLASTİK İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

143

TEKİRDAĞ

75253

ŞELALE PETROL MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

144

ERZURUM

10414

ABDULKADİR ORAL

(Vergi NO: 6440252602)

10/4.MADDE

145

EDİRNE

67463

KARADENİZ BEŞ MAD. NAK. SAN. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

146

KONYA

55999

MEDÜZ MADENCİLİK VE İMALAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

10/4.MADDE

147

KAHRAMANMARAŞ

200801158

MES TARIM ENERJİ DAN. İNŞ.İNS. TUR. MADEN. MÜH. TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

148

ADIYAMAN

20052914

KAN-SU OPTIK MAD. INS. TARIM VE HAY. PAZ. SAN. TIC. LTD. STİ.

10/4.MADDE

149

BURDUR

200702577

IMT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

10/4.MADDE

150

BURDUR

200702655

SOYLUER MADENCİLİK-TEKSTİL-DERİ-TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

151

BURDUR

200802663

O.M.B. OSMAB MİNERAL BOR GÜBRE FABRİKASI NAKLİYE MADEN TARIM İMALAT PAZARYLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10/4.MADDE

152

BURDUR

200903551

KACE METAL VE MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

153

GÜMÜŞHANE

20065784

KARAKAYA MADEN VE ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

154

GÜMÜŞHANE

200705041

HACI MEHMET ÜNALAN

(TC NO: 11151071108)

10/4.MADDE

155

GÜMÜŞHANE

201002980

FAHRETTİN SAĞLAM

(TC NO: 23185905014)

10/4.MADDE

156

GÜMÜŞHANE

201003282

FAHRETTİN SAĞLAM

(TC NO: 23185905014)

10/4.MADDE

157

KÜTAHYA

200703083

TUTAŞ MAD.TAŞ.TUR.İNŞAAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ

10/4.MADDE

158

KÜTAHYA

200802793

AYLA SERBEST

(TC NO: 7610141128)

10/4.MADDE

159

KÜTAHYA

200807016

CROMOR MADENCİLİK MİMARLIK MÜH. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

160

BURDUR

80600

AMR MADENCİLİK İŞLET SAN. VE TİC

10/4.MADDE

161

GÜMÜŞHANE

20056397

AVLİYANA MADEN ÜRETİM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

162

BURDUR

20069510

CCG İÇ VE DIŞ TİCARET BİLİŞİM MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

10/4.MADDE

163

YALOVA

78420

ÇİMKÜL İNŞAAT ÇİMENTO UÇUCU KÜL HAFRİYAT NAKLİYE MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

164

YALOVA

78421

ÇİMKÜL İNŞAAT ÇİMENTO UÇUCU KÜL HAFRİYAT NAKLİYE MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

165

KÜTAHYA

20051319

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH. İH. SAN.VE TİC.LTD.ŞT

10/4.MADDE

166

KÜTAHYA

20054460

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH. İH.SAN.VE TİC.LTD.ŞT

10/4.MADDE

167

KÜTAHYA

20057592

DER KA MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH. İH.SAN.VE TİC.LTD.ŞT

10/4.MADDE

168

BURDUR

200810651

DÜNYAM MADENCİLİK MERMER NAKLİYAT ELEKTRİK ELEKTRONİK AKARYAKIT PLASTİK ALÜMİNYUM KROM VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

169

BURDUR

200700335

IMT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

10/4.MADDE

170

GİRESUN

82904

İLK-NUR İNŞ.SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

171

BURDUR

200700209

İMS KROM MADENCİLİKSAN.TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

172

KÜTAHYA

64769

OR-MER MERMER MADENNAK.İNŞ.SANAYİ V TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

173

BURDUR

200711628

KACE METAL VE MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

174

BURDUR

200711629

KACE METAL VE MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

175

BURDUR

20069337

ADEM MAZI

(TC NO: 6130508605)

10/4.MADDE

176

BURDUR

200802663

O.M.B. OSMAB MİNERAL BOR GÜBRE FABRİKASI NAKLİYE MADEN TARIM İMALAT PAZARYLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10/4.MADDE

177

TRABZON

200905097

TAŞMAK MAD İNŞ NAK TİC LTD ŞTİ.

10/4.MADDE

178

BURDUR

200810921

ACTUS GLOBAL MADENCİLİK TEKSTİL TOPRAK ÜRÜNLERİ PLASTİK HAYVANCILIK GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

179

ERZİNCAN

200706207

CELAL AKGÜL

(TC No: 58705164916)

10/4.MADDE

180

ANTALYA

201500449

SELMA AYŞEGÜL GÜNEŞ

(TC NO: 39898568804)

10/4.MADDE

181

ANTALYA

201500450

SELMA AYŞEGÜL GÜNEŞ

(TC NO: 39898568804)

10/4.MADDE

182

HAKKARİ

201500242

SİLAHTAROĞLU YOL YAPI VE MADENCİLİK A.Ş

10/4.MADDE

183

KOCAELİ

201500317

SİLAHTAROĞLU YOL YAPI VE MADENCİLİK A.Ş

10/4.MADDE

184

İSTANBUL

201300232

İPEKLER MAVİ KULE YAPI İNŞAT MADENCİLİK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

185

ANTALYA

200808438

UMUT DOĞAL TAŞ MADEN.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

186

ADANA

201200057

YAKUPHAN AKDENİZ

(TC NO: 36472796318)

10/4.MADDE

187

ANTALYA

201500087

GIZLILER MAD. TAŞ.INŞ.SAN.TIC.LTD.ŞTI.

10/4.MADDE

188

ANTALYA

201500118

GIZLILER MAD. TAŞ.INŞ.SAN.TIC.LTD.ŞTI.

10/4.MADDE

189

KIRŞEHİR

201200923

HATİPOĞLU MADENCİLİKSANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

190

KIRŞEHİR

201200924

HATİPOĞLU MADENCİLİKSANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

191

KIRŞEHİR

201200926

HATİPOĞLU MADENCİLİKSANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10/4.MADDE

192

AFYONKARAHİSAR

201700177

ERKAN CEYRAN

(TC NO: 30362109318)

10/4.MADDE

193

KAHRAMANMARAŞ

201300161

HASAN TÜRKOĞLU

(TC NO: 23210474744)

10/4.MADDE

194

TUNCELİ

201004712

HÜSEYİN YILDIZ

(TC NO: 66355196348)

10/4.MADDE

195

TUNCELİ

201004713

HÜSEYİN YILDIZ

(TC NO: 66355196348)

10/4.MADDE

196

TUNCELİ

201004728

HÜSEYİN YILDIZ

(TC NO: 66355196348)

10/4.MADDE

197

TUNCELİ

201004729

HÜSEYİN YILDIZ

(TC NO: 66355196348)

10/4.MADDE

198

TUNCELİ

201004730

HÜSEYİN YILDIZ

(TC NO: 66355196348)

10/4.MADDE

199

KAHRAMANMARAŞ

200704985

ARİF YILMAZ

(TC NO: 67420285240)

10/4.MADDE

200

ÇANAKKALE

201300476

AKİL GÖNEN

(TC NO: 21323540066)

10/4.MADDE

201

KARS

201400036

BARTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ.

10/4.MADDE

202

BİTLİS

201600111

BURHAN OLAN

(TC NO: 33415113584)

10/4.MADDE

203

SİVAS

201500984

AHMET LÜTFÜ ATAMANER

(TC NO: 44158414562)

10/4.MADDE

204

ERZURUM

201100576

ANKA NANO TEKNOLOJİ İNŞAAT MADENCİLİK BİLİŞİM GIDA SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

205

BOLU

201201423

DARYAL CANKAT GÜRÇEŞME

(TC NO: 14957224914)

10/4.MADDE

206

BİTLİS

201500008

AHMET BARİN

(TC NO: 19105590774)

10/4.MADDE

207

BİNGÖL

201500902

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

208

BİNGÖL

201500903

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

209

BİNGÖL

201500904

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

210

DENİZLİ

201500908

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

211

DENİZLİ

201500909

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

212

DENİZLİ

201500910

AZRA ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

10/4.MADDE

213

KONYA

201100731

BENDİS YATIRIM VE DANIŞMANLIK MADEN PROJE LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

214

KONYA

201100732

BENDİS YATIRIM VE DANIŞMANLIK MADEN PROJE LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

215

KONYA

201100735

BENDİS YATIRIM VE DANIŞMANLIK MADEN PROJE LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

216

KAYSERİ

201500094

BENDİS YATIRIM VE DANIŞMANLIK MADEN PROJE LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE

217

ADIYAMAN

201200958

İLERLEYEN MADENCİLİK TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT GIDA PETROL VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10/4.MADDE