20 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30397

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA GERİLİMİ ALINARAK 3.000 ADET ALÜMÜNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KAROTLU SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


RFID ETİKET (TAG) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


60 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YUKARINOHUTLU 2. MINTIKA MAHALLESİNDE KAN BAĞIŞ MERKEZİ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ÇEŞMELİ - ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


IC (İYON KROMATOGRAFİ) CIHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İNDİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


MOTOR MUHTELİF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KALMAR (VOLVO MOTOR) MARKA DOLU KONTEYNER MOBİL VİNCİ MUHTELİF DİZEL MOTOR YEDEK PARÇA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


MERKEZ İLÇESİ, KUZEYKENT MAHALLESİ, KURUÇAY MEVKİİNDE KASTAMONU - İNEBOLU YOLU ÜZERİNDEKİ 2366 ADA 80 PARSELDE KAYITLI BULUNAN 2.700,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:


KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:


SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA GERİLİMİ ALINARAK 3.000 ADET ALÜMÜNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2018/193609

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi                  :  basrimeletli@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA GERİLİMİ ALINARAK 3.000 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhalenin Saati: 03/05/2018 Perşembe günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.05.2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3617/1-1


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 3.516.000 adet buğday, arpa ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

Adres:  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

             Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA

             Tel: (312) 417 84 70 (5 Hat)

             Fax: (312) 417 78 39

3629/1-1


KAROTLU SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz açık ocak sahasında 10 adet 50 metrelik (toplam 500 metre) ve 2 adet 500 metrelik (toplam 1000 metre) karotlu sondaj kuyusu açtırılması işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/191214

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001    Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmet alımının:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz açık ocak sahasında 10 adet 50 metrelik (toplam 500 metre) ve 2 adet 500 metrelik (toplam 1000 metre) karotlu sondaj kuyusu açtırılması işi

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin süresi                              :  İdare tarafından yüklenici yer teslimi yapıldıktan sonra 45 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  16/05/2018 Çarşamba günü saat 15.00

d) Dosya no                               :  2018-05/KÇLİ-SONDAJ

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/05/2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3607/1-1


RFID ETİKET (TAG) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 410.000 adet RFID Etiket (TAG) %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.05.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler şartname konusu iş için en fazla 2 alternatif teklif verebilirler.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3289/1-1


60 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı, 60 Milyon Adet 25x40 mm Hologram Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.05.2018 günü saat 14.00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3191/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval Simitlik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 08.05.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 08.05.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 71 - 74

3620/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.05.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.05.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

3621/1-1


YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YUKARINOHUTLU 2. MINTIKA MAHALLESİNDE KAN BAĞIŞ MERKEZİ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi, 1988 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ~3.000 M² inşaat alanlı kan bağış merkezi inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylatılması işi kapalı zarfta teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatların en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler, “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.05.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü / Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Zarfı” 18.05.2018 günü saat 11.00’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelen gecikmelere dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3625/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 70 Ton Miks, 70 Ton Propan toplamda 140 Ton LPG alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, ihale esnasında en az 25.200,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 MAYIS 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 17 MAYIS 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1   İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3624/1-1


ÇEŞMELİ - ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İhale Konusu

İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil)

Geçici Teminat

Tutarı

İhale Tarihi

Saati

Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi Yap-işlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm istekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.

50.000 TL

(Ellibin Türk Lirası)

25.000.000 TL

(Yirmibeşmilyon Türk Lirası)

14/8/2018

10.30

 

1 - “Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 201l/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 14/08/20l8 günü saat 10.30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: “Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 21/05/2018 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3'te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahi) 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)'dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü'ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)'dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, idari Şartnamenin 6. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10.00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı'na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

3618/1-1


IC (İYON KROMATOGRAFİ) CIHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

1 Adet IC (İyon Kromatografi) Cihazı Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2018/194934

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139     06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                        :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Mal Alımı,

                                                                  1 Adet IC (İyon Kromatografi) Cihazı (Teknik     Şartnamede belirtilen yardımcı donanım ve sarf Malzemeler dahil) Mal Alımı

b) Teslim yeri/yerleri                              :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                     :  08/05/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerle ilgili, İlgili Bakanlıktan Alınan, onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik şartnamenin her bir maddesini teknik şartnamenin ilgili madde hükümlerine göre ayrı ayrı cevaplayacaklardır. Ayrıca söz konusu cihazla ilgili Eğitim ve Bakım onarım hizmeti verecek olup, servis organizasyonunun olduğunu belgeleyecekler, yine cihazla ilgili bilgi belge, katalog vb. dokümanları teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3632/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu Taşınmazlar

Geçici Teminat

Bedeli  (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parselde bulunan 355 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.500

100

24.05.2018

2

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 250 ada, 40 ve 69 parsellerde bulunan toplam 13.343 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde)

300.000

100

24.05.2018

3

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 2819 ada, 2 parselde bulunan 7.749,32  m2 yüzölçümlü taşınmaz

65.000

100

24.05.2018

4

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 2819 ada, 4 parselde bulunan 8.554,48 m2 yüzölçümlü taşınmaz

70.000

100

24.05.2018

5

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 506 parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

100

24.05.2018

6

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 508 parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

100

24.05.2018

7

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 510 parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

100

24.05.2018

8

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 512 parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

100

24.05.2018

9

Yalova ili, Merkez ilçesi, Elmalık Köyü, 106 ada, 1 parselde bulunan 4.470,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

100

24.05.2018

10

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazimiye Mahallesi, 185 ada, 5 parselde bulunan 9.023,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz

45.000

100

24.05.2018

11

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazimiye Mahallesi, 195 ada, 5 parselde bulunan 3.547,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

100

24.05.2018

12

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazimiye Mahallesi, 195 ada, 6 parselde bulunan 30.156,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın 22.323,49 m2 hissesi

85.000

100

24.05.2018

13

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazimiye Mahallesi, 195 ada, 13 parselde bulunan 6.982,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz

35.000

100

24.05.2018

14

Yalova ili, Termal ilçesi, Akköy Köyü, 2230 parselde bulunan 9.680 m2 yüzölçümlü taşınmaz

27.000

100

24.05.2018

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahiplerinden teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaza ait İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve teklif ile istenilen belgelerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin olduğu belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazlar yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Taşınmazlar/varlıklar için 0312 585 8330 numaralı telefondan, 0312 585 8051 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3630/1-1


BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İNDİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                                                 :  2018/182242

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 322 457 53 54 / 453 11 95

c) Elektronik Posta Adresi                               :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı            :  Ulukışla - Çakmak Arası Yol Yenilemesinde Vagonlara 52.000 Adet Beton Traverslerin Yüklenmesi ve Vagonlardan İndirilmesi işi

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15/05/2018 günü saat 14:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3507/1-1


MOTOR MUHTELİF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/183330

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                                  :  5 kalem motor muhtelif supapları teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  08.05.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3514/1-1


KALMAR (VOLVO MOTOR) MARKA DOLU KONTEYNER MOBİL VİNCİ MUHTELİF DİZEL MOTOR YEDEK PARÇA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/187362

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No: 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (232) 463 16 00 /Dâhili: 82003-82388

                                                                  Faks:(232) 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                     :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                                     :  KALMAR (Volvo Motor) Marka Dolu Konteyner Mobil Vinci (Reanchstackers) İçin Muhtelif Dizel Motor Yedek Parça Alımı 23 Kalem 62 Parça 1 Takım

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                          :  03.05.2018

b) İhale Saati                                          :  14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.05.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3597/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 2 (iki) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Deniş 1/A Panosundan 650.000 ton kömürün STSEÜAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker Stok Sahasına yüklenip taşınması ve boşaltılması işi.

2018/187400

2018-610

08.05.2018

14.00

100 gün

2-

Deniş Bunker stok sahasından, 800.000 tonu STSEÜAŞ bant kantarlarında, 200.000 tonu ELİ Müdürlüğüne ait yer kantarlarında tartılmak suretiyle Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (STSEÜAŞ) ait Deniş Bant Bunkerlerine toplam 1.000.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işi.

2018-187775

2018-612

08.05.2018

14.30

200 gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

3589/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 9. adada 1 blok olmak üzere: Kayseri ili Melikgazi İlçesi kentsel dönüşüm alanı içerisinde K. Karabekir Mahallesinde geçici 9. adada E blok 155 m² brüt alanlı 48 daire 3 dükkân inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                  :  Kayseri

İlçesi                             :  Melikgazi

Semti                             :  K. Karabekir

Pafta Ada/Parsel           :  Geçici 9. ada

1 - İhale 08.05.2018 tarihinde Salı günü saat 14.30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 8.917.064,55 TL. dır.

(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık'tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

(Mesleki Unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

ceza uygulanır.

 

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir.

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

3509/1-1


MERKEZ İLÇESİ, KUZEYKENT MAHALLESİ, KURUÇAY MEVKİİNDE KASTAMONU - İNEBOLU YOLU ÜZERİNDEKİ 2366 ADA 80 PARSELDE KAYITLI BULUNAN 2.700,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi Kuruçay Mevkiinde İnebolu - Kastamonu yolu üzerindeki 2366 ada 80 parselde kayıtlı bulunan 2.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - Bahse konu olan taşınmazın (2.700,00 m2) muhammen bedeli 3.600.000,00 TL olup, geçici teminatı 108.000,00 TL.

3 - İhale 08.05.2018 Salı günü saat 11.00 de Valilik toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresinden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)

b) 2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 08.05.2018 tarihi saat 10.45’e kadar Valilik toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

6 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

3508/1-1


KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:

1 - İHALE KONUSU

Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır. İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanına göre belirlenen muhammen bedeli (KDV Hariç) 30.508.380,00 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 110, 130 ve 155 m²’lik normal kat dairelerin artırılması suretiyle ihale edilecektir.

Not: 3065 sayılı kanunun17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2 - İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İli                                                                  :  KONYA

İlçesi                                                             :  MERAM

Bölge                                                            :  KÜÇÜKAYMANAS

Ada                                                               :  41338

Parsel                                                            :  1

Toplam Arsa Alanı                                       :  29.700 m²

İnşaat Nizamı                                                :  MESKEN SAHASI (KONUT + TİCARET)

Emsal                                                            :  1.8

Yençok                                                         :  10 KAT

3 - İDAREYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI:

Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak konutların bilgileri;

Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı                :  20.913 m²

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı Toplamı           :  25.425 m²

Konut Sayısı Toplamı                                   :  195 Adet

4 - İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Konya İli, Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde bahsi geçen taşınmaz üzerine, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 34.590,00 m² olan 195 adet dairenin idaremize bırakılması kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Muhammen Bedel (KDV hariç)                   :  30.508.380,00 TL.

                                                                        (OtuzmilyonbeşyüzsekizbinüçyüzseksenTürkLirası)

Geçici Teminat miktarı                                  :  915.251,40 TL.

                                                                        (DokuzyüzonbeşbinikiyüzellibirTürkLirasıKırkKuruş)

6 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

İhale dokümanı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat: 3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası)

7 - TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi     :  02.05.2018

Son Teklif Verme Saati       :  12.00

Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

İhale Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5   42010 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale Tarihi                          :  02.05.2018

İhale Saati                            :  16.30

9 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

b) Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,

c) Kanuni İkametgah Belgesi

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Geçici Teminat

g) Ortak Girişim Beyannamesi

h) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

i) Yer Görme Belgesi

j) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

10 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

3615/1-1


SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/175565

Dosya No                                           :  1822041

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Sondaj makinası yedekleri: 23 kalem

b) Teslim yeri                                      :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3) İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  09/05/2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler (4. ile 7. kalem, 12. ile 14. kalem, 16. ile 18. kalem ve 21. ve 22. kalem) için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 09/05/2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3494/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 5000 hektar alana sahip, 3289150 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

  278100

  278100

  268100

  268100

Yukarı (X)

4526401

4521401

4521401

4526401

 

B) Sakarya İli, Kaynarca İlçesi dahilinde, 1321.86 hektar alana sahip, 3335858 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

  275401

  279000

  279000

  275100

  275100

Yukarı (X)

4561401

4561401

4558000

4558000

4561100

 

C) Sakarya İli, Karapürçek İlçesi dahilinde, 1103.94 hektar alana sahip, 3358488 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

  287000

  288100

  288100

  290000

  290000

  287000

Yukarı (X)

4501399

4501400

4505000

4505000

4500000

4500000

 

Ç) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 921.67 hektar alana sahip, 3343110 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

  278100

  278100

  280981

  281763

  281339

Yukarı(X)

4518576

4521222

4522539

4521913

4519914

 

D) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 2658.29 hektar alana sahip, 3326294 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1. POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

---------

Sağa (Y)

  304028

  302000

  302000

  305000

  305000

---------

Yukarı (X)

4494783

4492000

4497000

4497000

4495000

---------

 

2. POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

  302000

  303806

  304500

  306000

  306001

  306568

Yukarı (X)

4492000

4494479

4494500

4494500

4494498

4494783

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

---------

Sağa (Y)

  309192

  309498

  309498

  309500

  309500

---------

Yukarı (X)

4494748

4494005

4494000

4494000

4491997

---------

 

E) Sakarya İli, Hendek ve Akyazı İlçeleri dahilinde, 4977.27 hektar alana sahip, 3340904 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

---------

---------

Sağa (Y)

  303206

  303071

  302000

---------

---------

Yukarı(X)

4502631

4502604

4503300

---------

---------

2.POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

  304277

  308000

  312000

  308000

  307000

Yukarı(X)

4507455

4510000

4511000

4508600

4508000

3. POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

  307000

  308000

  310000

  310000

  312000

Yukarı(X)

4507000

4507000

4507000

4504999

4504999

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

  314550

  314550

  316000

  317000

  317000

Yukarı(X)

4504999

4508000

4508000

4508000

4509800

 

11. NOKTA

12. NOKTA

13. NOKTA

14. NOKTA

15. NOKTA

Sağa (Y)

  320250

  320250

  316000

  315997

  312671

Yukarı(X)

4511879

4506000

4506002

4503784

4503612

 

16. NOKTA

17. NOKTA

18. NOKTA

19. NOKTA

---------

Sağa (Y)

  312727

  310000

  308000

  307000

---------

Yukarı(X)

4502999

4503000

4503000

4503000

---------

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

A)

ADAPAZARI

3289150

5000

460.158,72-TL+KDV

13.804,76-TL

03.05.2018

10:00

B)

KAYNARCA

3335858

1321.86

72.182,36-TL+KDV

2.165,47-TL

03.05.2018

10:15

C)

KARAPÜRÇEK

3358488

1103.94

72.182,36-TL+KDV

2.165,47-TL

03.05.2018

10:30

Ç)

ADAPAZARI

3343110

921.67

72.182,36-TL+KDV

2.165,47-TL

03.05.2018

10:45

D)

AKYAZI

3326294

2658.29

124.436,40-TL+KDV

3.733,10-TL

03.05.2018

11:00

E)

HENDEK-AKYAZI

3340904

4977.27

458.107,86-TL+KDV

13.743,24-TL

03.05.2018

11:15

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                     :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                  :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına     500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 2. Kat Toplantı Salonu 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı SAKARYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                         :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                    :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati            :  03.05.2018 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 03.05.2018 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

12 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3511/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

 

İli

İlçesi

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Siirt

Pervari

Ekindüzü Köyü

176

13

18.562,00

İlköğretim Okulu Binası ve Bahçesi

İmarsız

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 2.832.324,26 TL

Siirt

Pervari

Göl Köy

150

7

8.481,00

Okul Alanı

İmarsız

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 2.832.324,26 TL

Siirt

Pervari

Güleçler Köyü

141

1

3.982,00

Okul Alanı

İmarsız

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 2.832.324,26 TL

 

Toplam

8.496,972,79 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

Siirt

Merkez

Doğan

621

1

171.805,60

Tarla

İmarsız

1.718.056,00 TL

Siirt

Merkez

Doğan

426

11

63.681,24

Tarla

İmarsız

955.218,60 TL

Siirt

Merkez

Doğan

630

1

93.043,54

Tarla

İmarsız

930.435,40 TL

Siirt

Merkez

Gökçebağ Merkez

 

1478

14.688,00

Bağ Yeri

İmarsız

1.468.800,00 TL

Siirt

Merkez

Gökçebağ Merkez

 

1017

22.300,00

Tarla

İmarsız

2.230,000,00 TL

Siirt

Merkez

Doğan

1374

1

1.663,77

Arsa

Konut Alanı

332.754,00

Siirt

Merkez

Doğan

1371

5

994,53

Arsa

Konut Alanı

198.906,00 TL

Siirt

Merkez

Yağmurtepe

146

7

1.014,77

Arsa

Konut Alanı

710.339,00 TL

 

 

Toplam

8.544.509,00 -TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 17/05/2018 tarihinde saat 14:00’de Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet ilköğretim okul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil ) 8.496,972,79- TL maliyetli, MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK olmak üzere 3 adet İlköğretim Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 8 (sekiz) adet ve toplam 8.544.509,00 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 47.536,21 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Geçici teminat bedeli 1.281.676,35 - TL dir.

5 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir.

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),

b) Geçici teminat olan 1.281.676,35 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

3180/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kepez

29860

1

2.147,00

Arsa

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (E=0,10, Yençok=6,50m)

6.441.000

193.230

03.05.2018

16.00

 

2 - Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilir, ayrıca İmar durumu ile ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından ve parsellerin bulunduğu ilçe Belediyelerinden bilgi alınabilir.

3 - İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 03.05.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

3595/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedel (¨)

Geçici Teminatı (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

İlimiz Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde, Belediye İmar Planında Turistik Tesis Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait kargir gazino ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının satışı

114

6

5.489.22 m²

¨ 14.000.000,00

¨ 420.000,00

04.05.2018

10.00

Taşınmaz satışı.

2

İlimiz Merkez Aksu Mah. Fındık bahçesi.

441

2

1.051,00 m²

¨ 3.000.000,00

¨ 90.000,00

04.05.2018

10.10

”

3

İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı

5

2

352,38 m²

¨ 2.810.000,00

¨ 84.300,00

04.05.2018

10.20

”

4

İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı

393

302

516,03 m²

¨ 2.700.000,00

¨ 81.000,00

04.05.2018

10.30

”

5

İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Müftü Mah. kargir bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

134

12

7.239,47 m²

¨ 2.500.000,00

¨ 75.000,00

04.05.2018

10.40

”

6

İlimiz Güce ilçesi, Güce mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve arsasının satışı

 

1010

811,00 m²

¨ 1.500.000,00

¨ 45.000,00

04.05.2018

10.50

”

7

İlimiz Alucra İlçesi Mesudiye Mah. Kargir 6 katlı bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

112

25

455,47 m²

¨ 1.500.000,00

¨ 45.000,00

04.05.2018

11.00

Taşınmaz satışı.

8

İlimiz Keşap ilçesi Bozkurt mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

19

9

578,00 m²

¨ 1.250.000,00

¨ 37.500,00

04.05.2018

11.10

”

9

İlimiz Alucra ilçesi Mesudiye Mah. tarla vasıflı taşınmaz.

101

46

2,338,25

¨ 1.000.000,00

¨ 30.000,00

04.05.2018

11.20

”

10

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

114

19

8.577,76 m²

¨ 1.000.000,00

¨ 30.000,00

04.05.2018

11.30

”

11

İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı

 

798

220,50 m²

¨ 500.000,00

¨ 15.000,00

04.05.2018

11.40

”

12

İlimiz Merkez Aksu mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait, trafo ve arsası vasıflı taşınmazdaki İdaremiz hissesine tekabül eden 1837/2400 (206,03 m²) tamamının satışı

1498

1

269,17 m²

¨ 350.000,00

¨ 10.500,00

04.05.2018

11.50

”

13

İlimiz Merkez Aksu mahallesinde, arsalı kargir bina vasıflı, taşınmazdaki İdaremize ait 61220/175519 (612,20 m²) hissenin tamamının satışı

486

2

1755,19 m²

¨ 250.000,00

¨ 7.500,00

04.05.2018

12.00

”

 

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 35. a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç v.s. giderleri ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

3598/1-1