16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    : Adnan YILDIRIM

Adresi        : Bilinmiyor

İmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24/08/2017 gün ve 3202 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3202 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3192/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    : Mehmet GÜMÜŞ

Adresi        : Bilinmiyor

İmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24/08/2017 gün ve 3205 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3205 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3192/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    : Süleyman YILDIRIM

Adresi        : Bilinmiyor

İmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24/08/2017 gün ve 3210 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3210 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3192/3/1-1

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 10 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3

Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

2

Fizik Mühendisliği, Fizik

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Mühendisliği

2

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Kimya Mühendisliği

1

Kimya Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

3391/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Kod

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet/Sosyal Hizmet

Profesör

1

Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Refah ve Sosyoloji alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet/Sosyal Hizmet

Doçent

1

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet alanlarında veya Sağlık Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi/Ekonomi

Profesör

1

Ekonomi Politikası, Para Politikası, Maliye Politikası, Vergi Sistemi, Sosyal Güvenlik Sistemi alanında çalışmalar yapmış olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

Son Dönem Osmanlı şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

Edebiyat Fakültesi

Tarih / Tarih

Profesör

1

Osmanlı göçerleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3396/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları İlgili Fakülte Dekanlıklarına yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 30 Nisan 2018 tarihine kadar şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimi konusunda çalışmalar yapmak.

Rekreasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya doçentliğini bu alanların birinde almış olmak.

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak.

Mimarlık

Doçent

1

Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

2

Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Hastalıları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehablitasyon alanlarında almış olmak.

Doktorasını ilgili alanda almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

2

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetetik alanında almış olmak.

Beslenme ve Dieyeteteik alanında doktorasını yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör, Doçent,

1

* Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak,

İşletme (İngilizce)

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

* Doçentliğini işletme alanında yapmış olmak.

* Doktorasını işletme alanında yapmış olmak.

İşletme (İngilizce)

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

* Doçentliğini Finansal Ekonomi /Sayısal İktisat alanında yapmış olmak.

* Doktorasını Finansal Ekonomi /Sayısal İktisat alanında yapmış olmak.

İşletme (Türkçe)

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini İşletme Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Doktorasını İşletme Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Profesör, Doçent,

1

Doktorasını ve Doçentliğini İşletme, Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak,

Uluslararası Ticaret

Profesör, Doçent

1

Doçentliğini Uluslararası Ticaret veya İşletme alanında almış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

Uluslararası Ticaret

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası Ticaret alanında doktora yapmış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, gümrük mevzuatı ve dış ticaret işlemleri derslerini verebiliyor olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olup, anestezi alanında doçentliğini almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olup, anestezi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

Patoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

* 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmelik" uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

3437/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi              :  16.04.2018

Son Başvuru Tarihi       :  30.04.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne;

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:     Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

                   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA

                   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: Karakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Adli Sicil Kaydı

7 - Doçentlik belgesi

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Adli Sicil Kaydı

7 -Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Programlarının birinde Doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

3395/1-1