14 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30391

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesinden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Rabobank Anonim Şirketinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Engelsizsiniz Yaşam Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER : Turan Soytaş, Murat Kudret, Zehra Sabak, Olcay Gündoğan, Bahattin Demir.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/01/2018 tarihli ve E: 2017/227, K: 2018/8 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hastane heyet raporuyla tanısı konmuş engelli bireylerin ve ailelerinin sağlık, rehabilitasyon ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları karşılamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 (Atmış Bin TL.)

YÖNETİM KURULU: Murat Kudret, Turan Soytaş, Olcay Gündoğan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, kalan mal varlığının senedinde gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa devredilmesine, mahkeme tarafından karar verilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3393/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'üncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Dosya No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2015/478

2013/1307

DAVOOD BEHNAMABBASNEJAD

200 SAAT

3325/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Yol Bakım Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "l,00"olarak belirlenmiştir.

3433/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.09.2017 gün ve 173 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 209 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Kösrelikkızığı Bahçelievler Mahallesi Enerji Nakil Hattının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3397/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2017 gün ve 020 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 297 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98301 Ada 1 nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3398/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu,   No: 9 Zeytinburnu, İSTANBUL, 34010

 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROF. DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

PROF. DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

PROF. DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

PROF. DOÇ.

DR. ÖĞR. Ü.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ABD

PROF.

1

Distal periferik arter hastalıklarının cerrahi tedavisi ve antiendotelial antikorların vasküler hastalıklara etkisi konularında tecrübeli olmak

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ABD

PROF.

1

El mikrocerrahisinde yan dalı olmak, el cerrahisi konusunda tecrübeli olmak

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ABD

DOÇ.

1

Crohn Hastalığı ve serum markerları ilişkisi hakkında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ ABD

PROF.

1

Patoloji alanında Doçent olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ABD

PROF.

1

Bariatrik-Metabolik Cerrahi Deneyimi Olmak ve Böbrek Nakli Eğitimi olmak

3438/1-1


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte -Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Prof. Dr.

Muhasebe Alanında Doçentlik Belgesi almış olmak. Doçent olduktan sonra alanında 5 yıl çalışmış olmak.

Psikoloji

1

Prof. Dr.

Uygulamalı Psikoloji Alanında Doçentlik Belgesi almış olmak. Doçent olduktan sonra Alanında 5 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Dr. Öğr. Üys.

Alanında Doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

5 - Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. Km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf              : 0342 211 80 80

Fax             : 0342 211 80 81

E-Mail        : info@hku.edu.tr

3366/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik Belgesini, Lisans,

• Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık,

• Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için),

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No: 6 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2 - Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olup Gastroenteroloji alanında Profesör unvanına sahip olmak

3375/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 8 adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı / TC. kimlik kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği ve yayın listesinin yer aldığı başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Üniversitemizde eğitim %100 İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

8 - 0 (332) 223 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

9 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adet

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Profesör

1

Doçentliğini Biyoloji Bilimi alanında almış olmak. Biyosensörler, aptamerler ve moleküler kapılar alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Gıdalara yüksek hidrostatik basınç uygulamaları ve öngörücü gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını maliyet muhasebesi ve bütçeleme alanında yapmış olmak. Yönetim ve finansal muhasebe teori ve uygulamaları konularında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve

Teknolojileri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Türkiye’deki bazı leonardit kaynakların biyoteknolojik yöntem ile organik tarımda kullanılması ve biyolojik hümik üretimi için değerlendirilmesi konularında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Bitkisel Üretim ve

Teknolojileri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını agroekolojik modelleme, tarımda iklim değişikliği, tarımsal meteoroloji, tarımsal sulama konularında yapmış olmak. Bitki biyofizyoloji ve tarımsal ormancılık alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını nanoteknoloji alanında yapmış olmak. Peptid nanofiberlerin medikal alanda kullanımları ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

3422/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No: 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

PROF.

1

Yapı Ana Bilim dalında doçentliğini almış olmak.*

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans eğitimi ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans eğitimi ve doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans ya da doktora eğitimini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini Mimarlık alanından almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Lisans ya da doktora eğitimini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama ya da Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde almış olmak.*

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOÇ.

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği ya da Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İlgili alanda ya da Gıda Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

ÖĞR. ÜYESİ

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

DOÇ.

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Bankacılık alanında tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Reklamcılık alanında tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

PROF.

1

Doçentliğini Sosyal Politika ya da Çalışma Ekonomisi alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE SOSYAL HİZMET

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet doktorasını tamamlamış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

PROF.

1

Doçentliği ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DOÇ.

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

DOÇ.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Sağlık Yönetimi ya da Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

PROF.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Antropoloji, Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji alanlarından birinden lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE HAVACILIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

PROF.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak ve bilişim teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İlgili alanda ya da Medya Çalışmaları ya da Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İlgili alanda ya da Medya Çalışmaları ya da Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Halkla İlişkiler alanında doçentliği almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ya da Mühendislik Bilimleri alanlarından birinden doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

DOÇ.

1

Üretim Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor, Uçak Gövde Motor ve Bakım, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVA TRAFİK KONTROL

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da Hava Trafik Kontrol alanında lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmî Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

3365/1-1


Rabobank Anonim Şirketinden:

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ