12 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30389

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

JP Morgan Chase Bank İstanbul-Türkiye Şubesinden:

Odea Bank Anonim Şirketinden:

Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.04.2018     Karar No: 7130

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                          :  19.02.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                                               :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                                     :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE                                :  Kahta

• YÜZÖLÇÜMÜ                                      :  750 hektar

• HAK SIRA NUMARASI                      :  İR/TPO/2700

• BAŞLANGIÇ TARİHİ                          :  04.04.1988

• VERİLİŞ TARİHİ                                  :  11.09.1988

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 04.04.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 04.04.2028 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, İR/TPO/2700 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 04.04.2023 tarihine kadar 5 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

3240/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

COŞKUN FIRAT-TAHA ASANSÖRLERİ

44-HYB-264

TS 12255/ Ekim 2013

17.01.2018

Firma Talebi

ESENLİK İMAR İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-51

TS 8358/ Aralık 2015

08.03.2018

Firma Talebi

BALCIOĞLU GENEL MÜHENDİSLİK ASANSÖR DOĞALGAZ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.

44-HYB-219

TS 12255/ Ekim 2013

04.04.2018

Talimata Aykırılık

3279/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 45 pafta, 330 ada, 59 parsel üzerindeki 695168 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Yeşil Vadi İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2016/5483-K.2018/83 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 04.04.2018 tarihli ve 57124 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3323/1/1-1

—————

29.09.2016 tarihli ve 22555 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Osman YILMAZ (Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli ve E.2016/4716-K.2017/3629 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Osman YILMAZ hakkında, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 04.04.2018 tarihli ve 57486 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3323/2/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - 4/1 pafta, 3717 parsel - Ahmet KAHVECİ (0034110131210046) - 05.04.2018 tarihli ve 60930 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 30L pafta, 1284 ada, 18 parsel - Mustafa KAYA (0059111337523257) - 05.04.2018 tarihli ve 60929 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Aydın Efeler Belediyesi - 19K-1 pafta, 1193 ada, 48 parsel - Yıldırım NAMAZ (0009112116777003) - 05.04.2018 tarihli ve 60928 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-2C pafta, 522 ada, 57 parsel - Geoes Jeoteknik Mad. Plan Proje İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311241058138) - Şirket Müdürü Ömer Kaan KOCAKÖSE - 05.04.2018 tarihli ve 60925 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-1C pafta, 8842 ada, 7 parsel - Özçelik Ulaş. Hizm. Yapı ve Yapı Malz. Zirai Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. (0026311225278348) - Şirket Müdürü Hüseyin ÇELİK - 05.04.2018 tarihli ve 60934 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25A3B Pafta, 495 Ada, 3 Parsel - GECA İnş. Taah. Ltd. Şti. (0034315415383257) - Şirket Müdürü Hasan YÜCESAN - 05.04.2018 tarihli ve 60746 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bolu Belediyesi - 1086 Ada, 3 Parsel - T-N İnş. Maden. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. (0014315096663712) - Şirket Müdürü Mehmet Tuncer ŞENGÜN - 05.04.2018 tarihli ve 60715 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 838 Ada, 48 Parsel - Orhan YÖNLÜER - 05.04.2018 tarihli ve 60719 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N-4D Pafta, 592 Ada, 233 Parsel - Ali YILMAZ (0026110131537456) - 05.04.2018 tarihli ve 60727 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N-4D Pafta, 1447 Ada, 6 Parsel - Kutbettin ALTUN (0026111283284412) - 05.04.2018 tarihli ve 60742 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova Belediyesi - 31PIII-D Pafta, 487 Ada, 33 Parsel - Rahmi TOKAY (0077110142600565) - 05.04.2018 tarihli ve 60710 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - 3106 ada, 35 parsel - Davut POLAT (0034111467146430) - 05.04.2018 tarihli ve 60730 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - 553 ada, 26 parsel - Hasan DIRDIROĞLU-Öz Dırdıroğlu İnşaat (0034110384402402) - 05.04.2018 tarihli ve 60725 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 1956 ada, 192 parsel - Emrullah KENAN (0059112610792713) - 05.04.2018 tarihli ve 60736 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bolu Belediyesi - 2041 ada, 2 parsel - Emine ÇITIR- Sercan İnşaat (0014111220440511) - 05.04.2018 tarihli ve 60739 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Düzce Çilimli Belediyesi - 184 ada, 2 parsel - Düzce Kartaloğlu İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. (0081315350738064) - Şirket müdürü İdris KARTAL - 05.04.2018 tarihli ve 60744 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova İl Özel İdaresi - 106 ada, 31 parsel - Yusuf ÇELİK (0077111675012466)- 05.04.2018 tarihli ve 60939 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3331/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


JP Morgan Chase Bank İstanbul-Türkiye Şubesinden:

JP MORGAN CHASE BANK İSTANBUL-TÜRKİYE ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Odea Bank Anonim Şirketinden:

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ