9 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30386

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” bölümünde aslına uygun olarak yayımlanan FDN İnş. Turz. Yat. A.Ş. ile Hamide Gül ŞEN ve KORAY İnş. Haf. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ile Gökhan AKÇAY'a ait “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararları”nda 1. İhale Kayıt Numarası (İKN): "2014/177813" yerine, sehven 2017/177813 olarak yazılmıştır.

Düzeltilerek ilan olunur.

3155/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

-Fizik Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

-Yoğun Madde Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

-İki Boyutlu Sistemler alanında doktora yapmış olmak.

-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Prof.

1

-İyi derecede yabancı dil/ler biliyor olmak.

-Avrupa Birliği ve Türk Ekonomik İlişkiler ile Almanya konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlan olunur.

3150/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgeleri 1 takım dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 4 adet CD ye aktarılarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adet

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

2

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Müh.

Elektronik

Profesör

1

1

 

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmakognozi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Ortodonti Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlahiyat lisans mezunu olup, Din Felsefesi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlahiyat lisans mezunu olup, İslam Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Dölerme ve Suni Tohumlama Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Matematik, İstatistik ve Biyoistatistik lisans mezunu olup, Uygulamalı İstatistik Bilim Alanında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Matematik, İstatistik ve Biyoistatistik lisans mezunu olup, İstatistik Teorisi Alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sanat Tarihi lisans mezunu olup, Sanat Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

3078/1-1