3 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30380

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 24/07/2017 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek kişi 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 28/07/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 21/02/2018 tarihli ve 2017/2752 Esas Nolu yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 29/03/2018 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                         :  Seyhanlar İnşaat Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                                                 :  Şair Zihne Caddesi No: 10 Merkez Bayburt

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  7670000308

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  1518

Ortak ve/veya Ortaklarının                  :

Adı/Unvanı                                         :  Süleyman SEYHAN

Adresi                                                 :  Tuzcuzade Mahallesi Akgöz Sokak No: 4 Merkez Bayburt

T.C. Kimlik No                                   :  25970611506

2992/1-1

—————


 


 


 


 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince yapılan görüşmelerde, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 485 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 03.04.2018 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 593. Sokak NO: 3 ALTINDAĞ/ANKARA

2

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. Sokak NO: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

3

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. Sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

4

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. Sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

5

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. Sokak NO: 37 ALTINDAĞ/ANKARA

6

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. Sokak NO: 42 ALTINDAĞ/ANKARA

7

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO:15 ALTINDAĞ/ANKARA

8

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

9

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. Sokak NO: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

10

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 598. Sokak NO: Tab-525 Kodlu Elektrik Trafosu ALTINDAĞ/ANKARA

11

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Çatı Sokak NO: 1 ALTINDAĞ/ANKARA

12

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Çatı Sokak NO: 3 ALTINDAĞ/ANKARA

13

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Çatı Sokak NO: 5 ALTINDAĞ/ANKARA

14

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Çatı Sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

15

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Çatı Sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

16

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi İznik Sokak NO: 17 ALTINDAĞ/ANKARA

17

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi İznik Sokak NO: 19 ALTINDAĞ/ANKARA

18

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi İznik Sokak NO: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

19

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi İznik Sokak NO: 23 ALTINDAĞ/ANKARA

20

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Edremit Caddesi NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

21

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Edremit Caddesi NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

22

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Edremit Caddesi NO: 19 ALTINDAĞ/ANKARA

23

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Edremit Caddesi NO: 25 ALTINDAĞ/ANKARA

24

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Edremit Caddesi NO: 27 ALTINDAĞ/ANKARA

25

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

26

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

27

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

28

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 16 ALTINDAĞ/ANKARA

29

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 19 ALTINDAĞ/ANKARA

30

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Süphan Sokak NO: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

31

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 4 ALTINDAĞ/ANKARA

32

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 5 ALTINDAĞ/ANKARA

33

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

34

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 8 ALTINDAĞ/ANKARA

35

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

36

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 12 ALTINDAĞ/ANKARA

37

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 16 ALTINDAĞ/ANKARA

38

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 17 ALTINDAĞ/ANKARA

39

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 18 ALTINDAĞ/ANKARA

40

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 19 ALTINDAĞ/ANKARA

41

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 21 ALTINDAĞ/ANKARA

42

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 23 ALTINDAĞ/ANKARA

43

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Şenkaya Sokak NO: 24 ALTINDAĞ/ANKARA

44

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sarıköy Sokak NO: 26 ALTINDAĞ/ANKARA

45

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi NO: 7 (Kaman Un Fabrikası) ALTINDAĞ/ANKARA

46

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi NO: 12 (İnce Uzun Bina) ALTINDAĞ/ANKARA

47

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Yeryüzü Sokak, Antalya Caddesi ve Atakan Caddelerinin arasında kalan 23164/3 ve 23165/2 parseller üzerinde bulunan 15 No’lu yapı ile No’su belirlenemeyen 9 adet yapı

3007/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*(http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

 

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

1

1

 

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profesör

1

1

 

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Prenatal tanı, kromozom analizi, kromozomal anomali ve fetal anomali konularında çalışmaları olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

 

3000/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doç./Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Üniversitelerin Mekatronik, Makina Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümleri lisans programlarından mezun olmak,

2. Kontrol veya robotik veya otonom araçlar alanında doktora derecesine sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

1. Doktora ve Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

3008/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve başvurularında, dilekçe, özgeçmiş,  onaylanmış mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf Hizmet çizelgesi ve son ayrıldığı iş yerinden işten ayrılış bildirgesi, yayın listesi, ile akademik çalışmalarını içeren dosya (Profesör adayları 6 dosya,  Doçent adayları ile Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 dosya) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

Fakülte/MYO

Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Eczacılık Fakültesi

 

Profesör

1

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak, farmokognozi alanında doktora yapmış olmak, fitoterapi alanında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, farmasötik botanik alanında doktora yapmış olmak, fitoterapi alanında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Analitik kimya alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Eğitim Bilimleri İngilizce Öğretmenliği alanında doktoraya yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Dil Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamış olmak ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik konularında uzmanlaşmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme alanında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, Çalışma Ekonomisi, İş Etiği, Endüstriyel İlişkiler konularında uzmanlaşmış olmak,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Ortadoğu Ekonomi Politiği konusunda uzmanlaşmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İktisat veya Ekonomi alanlarında lisans veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamış olmak ve de Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Para Teorisi ve Politikası konularında uzmanlaşmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Doktorasını ve/veya Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Gazetecilik ve/veya Yeni Medya alanından almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını veya yüksek lisansını iletişim Bilimleri, Yeni Medya ve/veya Gazetecilik alanından birinde yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora ve yüksek lisans yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Yapı yada Tasarım Alanında yapmış olmak. Bu alanlarda deneyimli olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterini sağlamak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterini sağlamak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Genel cerrahi uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Adli Genetik Alanında Doktora Yapmış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

Doçent

1

Adli bilimler alanında doktora yapmış olmak, İnsan kemiğinde DNA analizleri ile ilgili akademik deneyime sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yoğun bakım deneyimi olan

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Robotik Üroloji Eğitim Sertifikası Olan.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Yoğun Bakım Yan Dalı Olan.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Kardiyolojisi Yan Dalı Olan

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olmak, Adli Nöroloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim dalı

Doçent

1

Kolorektal Cerrahi deneyimi olan,  Avrupa Cerrahi Yeterlilik Kurulu (board) Koloproktoloji yeterlilik belgesi olan.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim dalı

Doçent

1

Gastroenteroloji Yan Dalı Olan

Tıp Fakültesi

Tıbbi Pataloji Anabilim Dalı

Profesör

1

International Academy of Cytology (IAC) BOARD Yeterlilik belgesi olan, Nöropatoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Güncek Kornea Nakil Ameliyatları konusunda tecrübeli olmak, bu konularda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuka uygunluk sebepleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2961/1-1


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

 

FİRMANIN UNVANI

VERGİ NUMARASI

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL

BEYANNAME TARİH SAYISI

YATIRIM TEŞVİK BELGE TARİH SAYISI

TAHAKKUK EDİLEN KDV VE GECİKME ZAMMI FAİZ TUTARI (Gecikme faizleri 14.12.2017 tarihine kadar hesaplanmış olup ödeme tarihinde ayrıca hesaplanacaktır)

Almet Metal Endüstri ve Tic. A.Ş.

0550017630

Ankara

01.09.2004

04060200IM026665

06.04.2004

74977

12.443,15.-TL KDV

39.271,05.-Gecikme Faizi

Ada Grup Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.

0070513236

Ankara

17.01.2007

07060200IM001385

10.10.2006

82354

7.775,24.-TL KDV

17.716,48.- Gecikme Faizi

Tera Teknik Bilg. Müh. İlt. Tur. Tek. Ar. Ki. ve İnş. Ltd. Şti.

0070205914

Ankara

20.01.2009

09060200IM001665

14.01.2009

92672

18.668,21.-TL KDV

31.104,50.-Gecikme Faizi

İHC Havacılık Ltd. Şti.

4700500680

Ankara

27.09.2005

05060200IM031372

22.09.2005

81097

221.171,22.-TL KDV

596.699,16.-TL Gecikme faizi

Savaş Un San. Tic. Ltd. Şti.

7530064346

Keskin/KIRIKKALE

25.03.2009

09060200IM009962

20.03.2009

93023

35.588,2.-TL KDV

57.433,66.-TL Gecikme faizi

Halis Dış Ticaret A.Ş.

4560068489

Kadıköy/İSTANBUL

13.12.2010

10060200IM053100

28.07.2010

97483

3.616,2.-TL KDV

3.079,09.-TL Gecikme Faizi

 

FİRMANIN UNVANI

VERGİ NUMARASI

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL

BEYANNAME TARİH SAYISI

UZLAŞMA SONUCU TAHAKKUK EDİLEN PARA CEZASI

Ader Tıbbi Cihazlar Biyoteknoloji İmalat İthalat San. Tic. Ltd. Şti.

0070498453

Ankara

22.03.2016

16060200IM013456

16.500.-TL Amme Alacağı

 

2013-2017 yılları arasında iptal edilen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin yukarıda adı geçen firmalar hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemlerin ikmal ettirilmesine ilişkin ilgili Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar hakkında tahakkuk eden KDV ile Gecikme Zammına ilişkin yazılarımızın yükümlülerine tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun "İlanen Tebligat" başlıklı 28. maddesine ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 48/3 maddesine istinaden;

1 - Son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı,

2 - Söz konusu ceza tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi gerektiği,

3 - Bu süre içerisinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim uygulanacağı,

4 - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 48. maddesi ve 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğ uyarınca tecil ve taksitlendirme yapılabileceği,

5 - Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma talep hakkının bulunduğu,

6 - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 242. maddesi çerçevesince itiraz hakkı bulunduğu,

7 - Söz konusu ceza tutarının ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği hususları ilan olunur.

2918/1-1


Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ