31 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30377

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.03.2018     Karar No: 7120

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163   Şişli/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  26.05.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  28.403 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M46-a1, a2

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Batman ve Diyarbakır illerinde 28.403 hektarlık M46-a1, a2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2901/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.03.2018     Karar No: 7119

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESİ       :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA 1101

                                            CM Amsterdam Zuidoost HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Mahatma Gandi Cad. No: 97   06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  14.04.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  28.403 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  M46-a1, a2

KARAR:

N.V. Turkse Perenco’nun Batman ve Diyarbakır illerinde 28.403 hektarlık M46-a1, a2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2902/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Karakuş Kampı ek yolu için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Salkımbağı köyündeki 319 parsel no’lu taşınmazın 637,75 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 23.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2903/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.03.2018     Karar No: 521

N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/1050 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Şahaban-02 ve 03 lokasyonları ile lokasyon yolları, Şahaban-11 lokasyonu, lokasyon yolu ve boru hattı, Şahaban-14 lokasyonu ve petrol toplama merkezi, Şahaban petrol kapanı ve yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 lokasyon yolu ve boru hattı ile Şahaban-Kayaköy sahaları arası ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı için daha önceki yıllarda taraflarca kira sözleşmesi kapsamında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, bu kez, arazi sahibi tarafından taşınmazlarını kiraya vermeyeceklerinin ihtaren bildirilmesi üzerine arazi sahibinin kamulaştırma görüşmelerine davet edildiği ancak arazi sahibinin görüşmelere gelmemesi nedeniyle anlaşmazlık tutanağının düzenlendiği belirtilerek, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Sivritepe Köyü 222 ada 2 no’lu parselin 7735,30 m2’lik, 177 ada 9 no’lu parselin 19089,15 m2’lik, 190 ada 3 no’lu parselin 944,82 m2’lik, 219 ada 8 no’lu parselin 14167,26 m2’lik, 184 ada 2 no’lu parselin   794,50 m2’lik, 234 ada 4 no’lu parselin 340,84 m2’lik, 199 ada 6 no’lu parselin 1776,33 m2’lik, 201 ada 6 no’lu parselin 1428,53 m2’lik, 210 ada 2 no’lu parselin 2514,51 m2’lik, 218 ada 2 no’lu parselin 374,26 m2’lik, 230 ada 1 no’lu parselin 944,95 m2’lik olmak üzere toplam 50110,45 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 21.12.2017 ve bunu tamamlayan 27.02.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Sivritepe köyü 222 ada 2 no’lu parselin 7735,30 m2’lik, 177 ada 9 no’lu parselin 19089,15 m2’lik, 190 ada 3 no’lu parselin 944,82 m2’lik, 219 ada 8 no’lu parselin 14167,26 m2’lik, 184 ada 2 no’lu parselin 794,50 m2’lik, 234 ada 4 no’lu parselin 340,84 m2’lik, 199 ada 6 no’lu parselin 1776,33 m2’lik, 201 ada 6 no’lu parselin 1428,53 m2’lik, 210 ada 2 no’lu parselin 2514,51 m2’lik, 218 ada 2 no’lu parselin 374,26 m2’lik, 230 ada 1 no’lu parselin 944,95 m2’lik olmak üzere toplam 50110,45 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli         :  Diyarbakır

İlçesi    :  Yenişehir

Köyü    :  Sivritepe

 

Ada No    Parsel No.                        Maliki                             İstimlaki istenen miktar (m2)

   222               2            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                               7735,30

   177               9            Recep EFE (Ahmet Oğlu)                                  19089,15

                                      İsmail EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Şeyhmus EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Methiye ABBASİOĞLU (Mehmet Kızı)

                                      Abdulkadir EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Alper EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Şehnaz URGUN (Mehmet Kızı)

                                      Veysi EFE (Kadri Oğlu)

                                      Aziz EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Remziye EFE (Hüseyin Kızı)

                                      Yıldız DOĞAN (Mehmet Kızı)

                                      Ece SUER (Mehmet Kızı)

                                      Sevil EFE (Mehmet Kızı)

                                      Ayten YÜCE (Mehmet Kızı)

                                      Mithat EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Bahri EFE (Kadri Oğlu)

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Bahri EFE (Kadir Oğlu)

                                      Veysi EFE (Kadir Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

   190               3            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                                 944,82

   219               8            Lokman EFE (Mustafa Oğlu)                            14167,26

                                      Merva YILMAZ (Mustafa kızı)

                                      Mensure EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mahmure EFE (Hüseyin Kızı)

                                      Hidayet EFE (Mustafa Kızı)

                                      Güllü EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mehmet EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Remzi EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Recep EFE (Ahmet Oğlu)

                                      İsmail EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Fikri EFE (Aziz Oğlu)

                                      Ali EFE (Aziz Oğlu)

                                      Ömer EFE (Aziz Oğlu)

                                      Yusuf EFE (Aziz Oğlu)

                                      Hasan EFE (Aziz Oğlu)

                                      Şeyhmus EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Mekiye EFE (Abdulvahit Kızı)

                                      Methiye ABBASİOĞLU (Mehmet Kızı)

                                      Abdulkadir EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Alper EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Şehnaz URGUN (Mehmet Kızı)

                                      Veysi EFE (Kadri Oğlu)

                                      Sevil DEMİR (Mehmet Kızı)

                                      Ece EFE (Mehmet Kızı)

                                      Aziz EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Remziye EFE (Hüseyin Kızı)

                                      Yıldız DOĞAN (Mehmet Kızı)

                                      Ayten YÜCE (Mehmet Kızı)

                                      Mithat EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Bahri EFE (Kadri Oğlu)

                                      Mehmet Murat EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Seyfa YILMAZ (Mustafa Kızı)

                                      Ferfure EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mebrure YILDIRIM (Mustafa Kızı)

                                      Efeler Tasarım Mobilya Tekstil Dayanıklı

                                      Tüketim Malları Pazarlama İnşaat Sanayi

                                      ve Ticaret Limitet Şirketi

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Bahri EFE (Kadri Oğlu)

                                      Veysi EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

   184               2            Lokman EFE (Mustafa Oğlu)                               794,50

                                      Merva YILMAZ (Mustafa kızı)

                                      Mensure EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mahmure EFE (Hüseyin Kızı)

                                      Hidayet EFE (Mustafa Kızı)

                                      Güllü EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mehmet EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Remzi EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Recep EFE (Ahmet Oğlu)

                                      İsmail EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Fikri EFE (Aziz Oğlu)

                                      Ali EFE (Aziz Oğlu)

                                      Ömer EFE (Aziz Oğlu)

                                      Yusuf EFE (Aziz Oğlu)

                                      Hasan EFE (Aziz Oğlu)

                                      Şeyhmus EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Mekiye EFE (Abdulvahit Kızı)

                                      Methiye ABBASİOĞLU (Mehmet Kızı)

                                      Abdulkadir EFE (Ahmet Oğlu)

                                      Alper EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Şehnaz URGUN (Mehmet Kızı)

                                      Veysi EFE (Kadri Oğlu)

                                      Sevil EFE (Mehmet Kızı)

                                      Aziz EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Remziye EFE (Hüseyin Kızı)

                                      Yıldız DOĞAN (Mehmet Kızı)

                                      Ece SUER (Mehmet Kızı)

                                      Ayten YÜCE (Mehmet Kızı)

                                      Mithat EFE (Mehmet Oğlu)

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Bahri EFE (Kadri Oğlu)

                                      Mehmet Murat EFE (Mustafa Oğlu)

                                      Seyfa YILMAZ (Mustafa Kızı)

                                      Ferfure EFE (Mustafa Kızı)

                                      Mebrure YILDIRIM (Mustafa Kızı)

                                      Mehmet AKTAŞ (Mehmet Oğlu)

                                      Efeler Tasarım Mobilya Tekstil Dayanıklı

                                      Tüketim Malları Pazarlama İnşaat Sanayi

                                      ve Ticaret Limitetd Şirketi

                                      Metin EFE (Kadri Oğlu)

                                      Nedret EFE (Kadri Kızı)

                                      Mehmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Bahri EFE (Kadri Oğlu)

                                      Veysi EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ahmet EFE (Kadri Oğlu)

                                      Ömer EFE (Kadri Oğlu)

                                      Abdullah EFE (Kadri Oğlu)

                                      Fatma EFE (Kadri Kızı)

   234               4            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                                340,84

   199               6            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                              1776,33

   201               6            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                              1428,53

   210               2            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                              2514,51

   218               2            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                                374,26

   230               1            Remziye EFE (Hüseyin Kızı)                                944,95

                                                                                        Toplam:         50110,45

2904/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.03.2018     Karar No: 7129

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ               :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  19.02.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇELER         :  Kahta, Gerger

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1250 hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  İR/TPO/2699

• BAŞLANGIÇ TARİHİ          :  04.04.1988

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  11.09.1988

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçeleri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 04.04.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 04.04.2028 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, İR/TPO/2699 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 04.04.2026 tarihine kadar 8 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

2905/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7127

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12 Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.737 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Antalya, Burdur

• PAFTA NUMARASI      :  N24-c

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ve Burdur illerinde 61.737 hektarlık N24-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2906/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7123

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12 Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  46.622 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Antalya

• PAFTA NUMARASI      :  O23-c2, c3, c4

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ilinde 46.622 hektarlık O23-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2907/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7125

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A. Ş.

• MERKEZ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12   Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.767 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Antalya, Burdur

• PAFTA NUMARASI      :  N24-b2, b3

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ve Burdur illerinde 30.767 hektarlık N24-b2, b3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2908/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7128

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12   Sarıyer/İSTANBUL

•MÜRACAAT TARİHİ     :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.579 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Antalya

• PAFTA NUMARASI      :  P24-a1

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ilinde 15.579 hektarlık P24-a1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2909/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7126

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12 Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.956 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Antalya

• PAFTA NUMARASI      :  O24-a

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ilinde 61.956 hektarlık O24-a paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2910/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7124

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  İstinye Mah. Bostan Sok. No: 12   Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.10.2015, 03.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  31.151 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Antalya

• PAFTA NUMARASI      :  P23-b1, b2

KARAR:

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya ilinde 31.151 hektarlık P23-b1, b2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2911/1-1


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - GENEL HUSUSLAR

1 - Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 3 (üç) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

 

SIRA NO

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

UNVANI

ADEDİ

1

Merkez Teşkilatı/Hukuk Müşavirliği

Avukat

2

2

22. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU)

Avukat

1

TOPLAM

3

 

NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

2 - Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların atama işlemleri iptal edilecektir.

3 - Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

4 - Sözlü sınavda başarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’ne göre en az 2 yıl çalışmaları gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 18.04.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4 - Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

5 - Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

6 - Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

7 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.

8 - KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

9 - Merkez teşkilatına ataması yapılacak 2 (iki) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

III - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 09.04.2018 tarihinde başlayacak 18.04.2018 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir.

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşması şarttır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan birim kadro sayısının beş katını geçmemek üzere birim bazında bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılabilecektir. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriş gün ve saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Teşekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

a) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

e) Aday tarafından yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

f) Merkez teşkilatına ataması yapılacak 2 (iki) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği.

Giriş sınavına başvurular; şahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Teşekküle teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 02 Mayıs 2018 tarihinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 14 No: 38 Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan TEİAŞ Genel Müdürlüğü binası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 02 Mayıs tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava katılabilir.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) ve İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

VI - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanları tespit edilir ve birim bazında nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 3 (üç) asıl aday ile 3 (üç) yedek aday belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. Başarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması şarttır. Aksi halde atamaları yapılmaz.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Teşekkülümüzün www.teias.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/ANKARA)

Telefon: 0 312 203 84 10

Ekli Dosyalar: Başvuru Formu

 

2960/1-1


 


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı (kısa adı: MAFAV)

VAKFEDENLER: Ali Ayvalıtaş, Seyit Kartal, Orhan Kok, Ersin Çatalkaya, Sevgi Evren Köroğlu.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 22.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.01.2018 tarih ve E:2017/132, K:2018/12 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mehmet Ayvalıtaş ve Fadime Ayvalıtaş’ın anısına ve onun anısını yaşatmak için, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevre ve engellilerle ilgili, sağlık, toplumsal adaletsizliği azaltıcı ve destek verici, toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacıyla çalışmalar yürütür.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Ali Ayvalıtaş, Seyit Kartal, Orhan Kok, Ersin Çatalkaya, Sevgi Evren Köroğlu, Gül Ayvalıtaş, Volkan Ayvalıtaş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelliler Heyetinin karar vereceği aynı amaçlı bir yada birden fazla vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2912/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

26.12.2014 tarihinde Türkiye'den çıkış yapmak üzere 34YPV54 plakalı otobüsle gümrük sahamıza gelen Mesi BASHKIM adlı şahsa ait eşyalar içerisinde ele geçirilen 9.600 (dokuz bin altıyüz) adet kuru sıkı tabanca mermisi, 30 adet 9 mm kuru sıkı tabanca ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucu İpsala Cumhuriyet Başsavcılığının 23.03.2015 tarihli, 2014/1346 Sor. No ve 2015/110 sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ile eşyaların sahibine iadesine karar verilmiştir. 4458 Sayılı Kanunun 177/2.b maddesi gereğince eşyaların 30 (otuz) gün içerisinde teslim alınması, aksi takdirde aynı Kanunun 178. maddesi hükümleri gereğince tasfiye edileceğinin bilinmesi;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2834/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr.

1

2899/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

  

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

1

  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

Felsefe Bölümü

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Kimya Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Organik Kimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Matematik Bölümü

Topoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Geometri Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Maliye Bölümü

Mali İktisat Anabilim Dalı

1

1

 

 

  

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

Renal hücreli kanserler, testiküler kanserler ve mukozal melanomların kemoterapileri alanlarında deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

SAK Cerrahisi Deneyimi, Kafa tabanı cerrahisi alanında yurtdışı deneyimi olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

Baş-boyun cerrahisi alanında en az 2 yurtdışı deneyimi olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

 

1

1

Omurga Cerrahisi alanında deneyimli olmak, Avrupa ve Türk Ortopedi Board Sahibi olmak..

Üroloji Anabilim Dalı

 

 

1

1

Robotik cerrahi sertifikası olmak, Androloji-üro-onkoloji alanlarında deneyimli olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm Rehberliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Metalurji Programı

1

1

 

 

 

2945/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Unvanı=========>>

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMALAR

Birimi

Anabilim Dalı

Drc. Adet

Drc. Adet

Drc. Adet

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

5-1

Rehberlik ve Psikolojik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mobil iletişim araçlarının problemli kullanımı üzerine deneysel ve betimsel çalışmaları bulunmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

5-1

Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Batı Anadolu Kalkolitik Dönem konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik

1-1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Sığ temellerin rijitlik hesabı üzerine çalışmaları bulunmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

4-1

Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalı veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak. Preeklemsili gebelerle ilgili çalışmaları olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4-1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

4-1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Kolerektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarla ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi deneyimine ve eğitici eğitimi belgesine sahip olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak.

Psikiyatri

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekanik

1-1

İnşaat Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak. Konvansiyonel/Yenilikçi yapı güçlendirme yöntemleri üzerine çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

1

2

7

2883/1-1


Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ